Artikelen door Leonard de Vos

De Opstanding

Er zijn van die dingen die je niet meteen doorhebt. De meesten van ons konden bijvoorbeeld niet in één keer lopen. Opstaan en op je benen staan gaat voor niemand vanzelf.

Palmpasen

Het moment dat Jezus naar Jeruzalem gaat. In Lukas 19 staat geschreven dat als Jezus de stad Jeruzalem ziet liggen, hij in tranen uitbarst.

Wanneer de wereld je haat

Ik ontmoet geregeld mensen die vanuit een Nederlandse seculiere achtergrond christen worden. Bijna allemaal kost hen dit mensen. Niet zelden vertellen ze van mensen die hen ‘niet meer moeten’. Enkel en alleen omdat ze zich openlijk tot de kring van Jezus zijn gaan rekenen…

De Ware Wijnstok

Een studente psychologie vertelde dat ze twijfelde over de vervolgkeuze na deze opleiding. Ze kon doorgaan en trainer worden van teams, wat het voordeel heeft dat ze daarin goede loopbaanmogelijkheden zou hebben. Of ze kon de overstap maken naar een opleiding antropologie.

Geloofd worden

Hij kwam eigenlijk nooit in een kerk. Wat had hij er te zoeken? Geloof maakte geen deel uit van zijn leefwereld, hij had het niet van huis uit meegekregen. Als iemand hem verteld had dat hij nog eens wekelijks de drempel van dat grote gebouw met toren zou overgaan, zou hij het niet geloofd hebben.

De stervende graankorrel

Het zijn ontstellende woorden, waarmee Jezus een diepe waarheid doorgeeft: ‘Wie zijn leven liefheeft, verliest het, maar wie in deze wereld zijn leven haat, behoudt het voor het eeuwige leven.’ Het gaat hier niet over zelfhaat, maar over de keuze om andere belangen te plaatsen boven je eigen leven.

Veertigdagentijd en crisis

Klimaatveranderings-crisis, Corona-crisis, vredes-crisis, energie-crisis; er lijkt iets fundamenteel veranderd te zijn na het jaar 2000. In een crisis worden soms dingen duidelijk die we eerder zo helder niet zagen. Een crisis dwingt je tot keuzes.