Er is binnenkort weer een roze viering waar je bij mag zijn. Maandagavond 17 mei, 19.30 uur Hoflaankerk, Oudedijk 2 Rotterdam. Meld je dan aan via deze link.
Het avondgebed kun je ook online meemaken.
Op maandag 17 mei is het International Day Against Homophobia and Transphobia. Deze dag is in het leven geroepen om aandacht te vragen voor het verschijnsel homo-, bi- en transgenderhaat en de sociale onwenselijkheid daarvan.

De Roze Vieren Rotterdam organiseert ook dit jaar weer samen met Protestants Kralingen op maandagavond 17 mei een IDAHOT avondgebed. Tijdens deze bijeenkomst is er ruimte voor verhalen, muziek en bezinning. Het avondgebed is in de Hoflaankerk, Oudedijk 2. Rotterdam. In verband met de COVID-19 maatregelen kunnen 30 mensen dit avondgebed bezoeken. Meld je dus aan als je komt. De bijeenkomst begint om 19.30 uur en duurt ongeveer 45 minuten.

Het avondgebed is ook online te volgen via de facebookpagina van Protestants Kralingen https://www.facebook.com/protestantskralingen.

Op 11 april 2021 wordt in Rotterdam de dienst gehouden om de zes miljoen slachtoffers te gedenken die het naziregime onder de Joden heeft gemaakt. Klik hier om een flyer te bekijken met informatie over deze dienst.
Wij spraken met een overlevende van het naziregime: de arts Wolfgang Kotek (90) uit Rotterdam.

Ontstaan van herdenkingsdienst in Rotterdam

In 1951 besloot het Israëlische parlement om jaarlijks de 27e Nissan te gedenken. Dat is de dag volgens de joodse jaartelling waarop in 1943 het getto van Warschau werd vernietigd. Deze gedenkdag kreeg de naam Jom ha Sjoa, ‘Dag van de Vernietiging’. De joodse gemeenschap overal ter wereld viert die dag sinds 1951.

In 1983 deed de rabbijn van Den Haag, Awraham Soetendorp, een oproep aan de christenen om mee te gedenken. Ds Huib van der Steen heeft die oproep in Rotterdam vorm gegeven in de jaarlijkse dienst in de Laurenskerk. Het bijzondere is dat de dienst wordt voorbereid en uitgevoerd door leden en voorgangers van vele kerken en van de joodse gemeenschap in Rotterdam. Zij werken sindsdien samen in het Jom ha Sjoa-Beraad Rotterdam. Wolfgang Kotek is vanaf het begin lid.

Kind in nazi-Duitsland

Er zijn nog maar weinig mensen die de verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog bewust hebben meegemaakt en daarover kunnen vertellen. Daarom spreken wij met Wolfgang Kotek over zijn ervaringen uit de nazitijd, en waarom het belangrijk is te gedenken.
Wolfgang Kotek werd in 1930 geboren in Wuppertal in Duitsland. Zijn vader was een Poolse jood en zijn moeder een Duitse vrouw die lid was van de Evangelische Kirche. Haar ouders waren tegelijk lid van het genootschap Odd Fellows, een internationaal humanitaire instelling.
Wolfgang heeft de opbouw van haat vanaf 1933 in Wuppertal meegemaakt en is er het slachtoffer van geweest. In de straten verschenen borden met teksten als: “Koop niet bij Joden”, “Joden niet welkom”, maar ook scheldwoorden als ‘Jood verrek’. “Als kind werd ik uitgescholden en mishandeld door de Hitlerjeugd, alleen omdat ik joods was. Ik werd diverse malen in elkaar geslagen, opgesloten in een kelder, en met verwondingen naar het ziekenhuis gebracht: 14 hechtingen aan mijn linker hand.” In de nacht van 9 op 10 november 1938, op de verjaardag van Maarten Luther, vond in heel Duitsland een georganiseerde actie van de Sturmabteilung (SA) plaats tegen Joden en hun bezittingen. Synagogen, scholen en huizen werden in brand gestoken, winkelruiten ingegooid, de brandweer mocht niet uitrukken, veel Joden zijn die nacht gedood. Dit was de Kristallnacht.

“Na de Kristallnacht stuurden mijn ouders mij naar hun vrienden van de Odd Fellows in Nederland. In Apeldoorn werd ik in 1938 als 8-jarige hartelijk ontvangen. Mijn vader werd al in oktober 1938 gedeporteerd naar Polen. Iedere jood die geen Duits staatsburger was, moest terug naar zijn land van herkomst. Mijn moeder was gedwongen in de hele oorlogsperiode in Duitsland te blijven. Mijn ouders zijn toen bewust gescheiden om mijn moeder te redden. Zij werd door de nazi’s gediscrimineerd, omdat zij door haar huwelijk een Poolse Jodin was geworden. Dat werd beschouwd als een verloochening van haar Duitse staatsburgerschap. Zij moest voor straf nationaalsocialistische kranten aan de man brengen. Dat had één voordeel: zij kreeg een perskaart, waardoor het leek alsof zij journaliste was. Met die perskaart kon zij indringen in het getto van Lodz waarin de hele familie van mijn vader was gedreven. Zij kon voedsel binnen smokkelen en kleine bezittingen aanreiken, zodat grootvader die kon ruilen voor voedsel. Dat kon nog in de eerste periode van het getto. Mijn vader kreeg in 1939 een permit voor vier weken om mij in Nederland te bezoeken. Tijdens dat bezoek vond op 1 september 1939 de Duitse inval in Polen uit. Vader kon niet terug en bleef hij in Nederland.
Ik verbleef in Apeldoorn zonder ouders in 14 pleeggezinnen of kosthuizen. In het begin van de oorlog in Nederland moest ik van de nazi’s naar een joods schooltje in Apeldoorn. Ik heb meegemaakt dat ik uit school kwam en het huis leeg aantrof. De familie was ondergedoken. De meeste medeleerlingen moesten naar Westerbork en de vernietigingskampen.
Ik heb mijn moeder tussen 1938 en 1945 niet gezien. Met tussenpozen miste ik mijn vader vier jaar lang. In 1945 werd ik met mijn ouders verenigd. We moesten wel aan elkaar wennen, maar na een paar dagen was dat over. Wij hebben geluk gehad dat we door zoveel goede mensen waren opgevangen. Na mijn studietijd heb ik 40 jaar als arts gewerkt. Ik ben lid van de Liberaal Joodse Gemeente in Rotterdam.

Waarom zouden jongeren nog herdenken, voor hen is de oorlog zo ver?
“De wens om jongeren erbij te betrekken is bij mij even sterk als bij de leden van het Jom ha Sjoa-Beraad: je kunt niks anders doen dan het onder de aandacht te brengen. Zes miljoen vermoorde joden is vernietiging van een ongekende omvang van oorlogsgeweld. Je herdenkt met die onschuldige joodse slachtoffers al de slachtoffers die in het hier en nu nog vervolgd worden.
Het gaat dus niet alleen om de dictatuur en de vernietigingsdrang van de nazi’s, maar om de vernietigingsdrang van talrijke, grote en kleine ideologieën in het hier en nu, op macro- én op microniveau. De universele mensenrechten worden door talloze staten aan hun laars gelapt.
Het gedenken is belangrijk om de slachtoffers te eren, én door te gedenken te waarschuwen voor machten van onbegrip, haat en vernietiging in de wereld van nu.
Ik heb het voorrecht als gastspreker voor het Centrum Gastsprekers herinneringskamp Westerbork op scholen te komen. Ter afsluiting van een bezoek wil ik de jongeren altijd een boodschap meegeven. Als ik op een christelijke school ben, doe ik dat met een gebed en zeg dan zoiets als: “Almachtige Koning in de Hemel en op de Aarde, weest u ons genadig. Moge er een tijdperk komen waarin mensen in vrede en harmonie met elkaar leven en wilt u ons de kracht geven om daar bouwstenen toe bij te dragen.”

Dideri Mattijsen
Voorzitter Jom ha Sjoa-beraad Rotterdam

Voor een film over het leven van Wolfgang Kotek: klik hier. De film is gemaakt door leerlingen van ROC RijnIJssel in Apeldoorn/Arnhem.

De Jom ha Sjoa Herdenkingsdienst wordt uitgezonden op 11 april om 19.00 uur op de lokale omroep: OPEN ROTTERDAM, www.openrotterdam.nl

In de Laurenskerk in Rotterdam is een kapel gevuld met prachtige en grote hedendaagse foto’s met de ‘zeven werken van barmhartigheid’ als onderwerp. Deze werken gaan over het hebben van een warm hart voor en omzien naar de ander. Ze kennen in het christendom een lange traditie en zullen op zondagen op weg naar Pasen centraal staan in de Laurenskerk. 
 
Maar welke betekenis hebben barmhartige werken in andere religies en levensbeschouwingen? Dominee Harold Schorren van de Laurenskerk gaat hierover in gesprek met diverse geestelijke leiders en ver­te­gen­woor­di­gers van levensbeschouwelijke stromingen in Rotterdam. Aan bod komen Jodendom, Islam, Christendom, Bahá’í, Boeddhisme, Huma­nisme en Hindoeïsme. 
Via deze link kunt u al een klein beetje meer zien.
 
Van 21 februari t/m 4 april kunt u op het televisiekanaal van OPEN Rot­ter­dam iedere zondag een interview bekijken waarin steeds één werk van barmhartigheid centraal staat. In de korte interviews maakt u kennis met de verscheidenheid aan geloven. En we mogen ontdekken hoeveel waarden we samen dragen. 
 
De werken van barmhartigheid kunt u op de volgende zondagen bekijken op OPEN Rotterdam. De uitzendingen beginnen steeds op zondag om 18.00 uur. Ze worden een aantal keren herhaald tot maan­dag 18.00 uur.
21 februari   De zieken bezoeken 
28 februari   De dorstigen drinken geven 
7 maart        De vreemdeling onderdak bieden 
14 maart      De naakten kleden 
21 maart      De hongerigen eten geven 
28 maart      De doden begraven 
4 april          De gevangenen bezoeken 
 
OPEN Rotterdam TV is te zien bij: Ziggo digitaal op kanaal 36, KPN, XS4ALL en Telfort op kanaal 1349, analoog op kanaal 67+ (800 MHz).

Rotterdam, zondag 8 november 2020

De moord op de Franse leraar Samuel Paty kort geleden, en alle maatregelen van de Franse overheid naar aanleiding daarvan hebben in korte tijd veel emoties op geroepen, niet alleen in Frankrijk ook daar buiten. Ons land en ook onze stad worden daarbij niet ontzien. Ook bij ons blijken onderlinge banden tussen mensen met verschillende culturele en religieuze wortels kwetsbaar. Misverstanden, onbegrip en onwil echt naar elkaar te luisteren met daarbij de schaalvergroting van al die emoties door gebruik van sociale media, laten maar zo de vlam in de pan vliegen. Leerlingen en leraren van het Emmauscollege in onze stad weten inmiddels hoe dat werkt. Een van hun leraren heeft zich verborgen voor wat hij vreest dat met hem zou kunnen gebeuren.

Rotterdam heeft een lange traditie van samenwerken tussen kerken, synagogen, moskeeën en andere gebedshuizen. We kennen elkaar, er zijn op veel plekken in de stad vormen van uitwisseling en soms ook samenwerking. Als het nodig is weten we elkaar te bereiken.

Twee sprekende voorbeelden: een paar jaar geleden, toen angst de moslimgemeenschap binnensloop na een aanslag op een moskee in Canada, heeft een grote groep kerkmensen, joden en anders denkenden op een vrijdag tijdens het gebed uur een levend kordon gemaakt rond de Essalam-moskee. Niemand zou een hand mogen uitsteken naar de bidders in dit huis. (Zie foto.)

Een ander, recent voorbeeld, is het onderzoek naar de kapitaalwaarde van vrijwilligerswerk door mensen met een religieuze of levensbeschouwelijke oorsprong. Het rapport hierover wordt binnenkort aangeboden in de Burgerzaal van het Stadhuis.

Kortom: we kennen elkaar in deze stad, we zijn in de eerste plaats Rotterdammers en laten ons niet tegen elkaar op hitsen. Daar hoort dan ook de bereidheid bij elkaar te ontmoeten en te leren kennen in het eigene van ieders traditie. En te ervaren wat vrijheid voor deze, en gebondenheid voor gene betekent.

Om die reden roepen we op tot onderlinge ontmoeting en het opschorten van al te snelle beoordelingen. En bevelen aan om terughoudend te zijn in het omgaan en luisteren naar de sociale media.

Namens het Convent van Kerken: ds. Bert Kuipers, voorzitter, Ds. Bert Davelaar, secretaris en Rabbijn Albert Ringer, lid

Namens het Spior (Stichting Platform Islamitische organisatie: Mohamed Bouimj

Kees van der Zwaard speelt:
Bonhoeffer — Wie ben ik

Vrijdagavond 18 september speelt Kees van der Zwaard samen met violiste en acteur Roosmarijn Tuenter zijn indrukwekkende theaterstuk Bonhoeffer – Wie ben ik?
Ter gelegenheid van 75 jaar bevrijding verdiept Kees van der Zwaard zich in de laatste uren van Dietrich Bonhoeffer.
Bonhoeffer was een predikant, die meedeed aan een aanslag op Hitler, werd gepakt, veroordeeld en op 9 april 1945 opgehangen, 39 jaar oud.
U kunt de theatervoorstelling meemaken in de Fonteinkerk, Terbregselaan 3 in Rotterdam-Hillegersberg, óf bij u thuis: de voorstelling wordt uitgezonden via https://kerkdienstgemist.nl/stations/506. Als u aanwezig wilt zijn in de Fonteinkerk, geef u dan op bij info@samen010.nl ovv Bonhoeffer. Er is een beperkt aantal plaatsen: aanmelding is verplicht. Coronaregels worden vanzelfsprekend in acht genomen. Thuis meekijken kan iedereen.

Vrijdagavond 18 september aanvang 20.00 uur
Deze voorstelling wordt u aangeboden door de Centrale Stuurgroep: het overleg van alle PKN-kerkenraden van Rotterdam voor de stad.
Wij kijken met u uit naar een mooie avond en een goede bezinning op de prijs van de vrijheid.

Op deze pagina vind je informatie over de online vieringen en activiteiten die kerken in Rotterdam organiseren.

Op dinsdag 21 april wordt het Orgelpauzeconcert live uitgezonden via de Facebook- en Instagrampagina van de Laurenskerk.

Door middel van de podcast Frisse blik biedt de missionaire gemeente Geloven in Spangen elke werkdag een brokje inspiratie.

Kom naar de Top2000-kerkdienst op 29 december 2019 in Kralingen met muziek en verhalen en m.m.v. the Asian Connection.