Op dinsdag 26 november organiseren ForumC en debatcentrum Arminius het nationaal religiedebat ‘God, wij en zij’. Onderwerp van debat is: polarisatie. Sprekers zijn Theoloog des vaderlands Stefan Paas en Denker des vaderlands Daan Roovers. Het debat vindt plaats in de stad waar polarisatie hoog op de politieke agenda staat: Rotterdam.

Of het nu gaat over klimaat, Kerst of een kinderfeest, iedere maatschappelijke discussie lijkt te ontaarden in een harde woordenstrijd tussen voor- en tegenstanders. Burgemeester Ahmed Aboutaleb noemde in zijn nieuwjaarstoespraak polarisatie ontwrichtend voor de samenleving van Rotterdam. Maar niet alleen in Rotterdam zijn er zorgen, op het recente najaarscongres van het Nederlands genootschap van burgemeesters stond maatschappelijke onrust en polarisatie centraal. Het publieke debat staat vooral op scherp rond religie en migratie.

Leve het grijze midden?
Deze zorg om vervreemding en ontwrichting deelt filosofe Daan Roovers. Als het aan haar ligt, krijgt het grijze midden een podium. De gematigde, genuanceerde mening wordt nauwelijks nog gehoord. De druk om kleur te bekennen is groot, wie voelt zich nog vrij om van een dominante mening af te wijken?

Wie graag op het scherpst van de snede debatteert, is theoloog Stefan Paas. Hij krijgt weleens het verwijt te polariseren. Maar is polariseren niet noodzakelijk om onrust in de samenleving te benoemen en naar boven te krijgen via het publieke debat? Zou zonder Denk en Forum voor Democratie de maatschappelijke onvrede tot een (gewelddadige) uitbarsting kunnen leiden?

In debat 

Over deze vragen gaat het religiedebat op dinsdagavond 26 november om 20:00 uur. Tickets zijn €12,50- (met korting €10,-) en te bestellen bij debatcentrum Arminius, Museumpark 3, 3015 CB, nabij metrostation Eendrachtsplein.

Daan Roovers is Denkers des vaderlands en voormalig hoofdredacteur van Filosofie Magazine. Stefan Paas is Theoloog des vaderlands en hoogleraar missiologie en interculturele theologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam en hoogleraar missiologie aan de Theologische Universiteit Kampen.

Het Nationaal Religiedebat is een samenwerking van ForumC, dagblad Trouw en Arminius. Het heeft als doel om meer inzicht te krijgen in het ontstaan van polarisatie en hoe we scherpe discussies kunnen aangaan zonder de verbinding met de ander te verliezen.

Goedkoop uit eten en tegelijkertijd een goed doel steunen? Dat kan bij Happietaria Rotterdam! Op vrijwillige basis wordt dit pop-up restaurant volledig opgezet en gerund door studenten. De hele opbrengst van het restaurant gaat naar het goede doel. Van 8 mei tot 6 juni is iedereen hartelijk welkom om te komen eten bij Happietaria Rotterdam.

De opbrengst van het restaurant is dit jaar bestemd voor de organisatie ZOA met het project ‘Hulp, Hoop en Herstel voor Vluchtelingen en de Kwetsbare Lokale Bevolking in Oeganda’.
Politieke onrust en burgeroorlogen in Oeganda en in buurlanden zorgden voor vluchtelingenstromen. Oeganda telde begin 2019 1.2 miljoen vluchtelingen en asielzoekers. Zij worden opgevangen in kampen, waar onvoldoende voorzieningen zijn. Het project van ZOA focust zich op het verbeteren van voedselzekerheid en inkomen, het stimuleren van samenwerking tussen vluchtelingen uit Oeganda en vluchtelingen uit buurlanden en het verbeteren van de kwaliteit van het aangeboden onderwijs.

De initiatiefnemer van Happietaria is de stichting Tear. Vanaf 1994 hebben al meer dan 20.000 jongeren hier aan meegewerkt en brachten ruim 100.000 mensen een bezoek aan één van de restaurants. Het initiatief wordt in Rotterdam gerund door de Christelijke studentenverenigingen NSR en CSFR. Zij nodigen u van harte uit om te komen eten en hiermee dit project te steunen!

Het adres van Happietaria: Westelijk Handelsterrein, Van Vollenhovenstraat 15. U kan een reservering plaatsen via de website: happietariarotterdam.nl.

In de Hoflaankerk (hoek Hoflaan 1 / Oudedijk 2) is op vrijdag 17 mei om 19.30 uur een IDAHOT-vesperdienst door de werkgroep Roze Vieringen Rotterdam.
Verschillende mensen zullen meewerken aan de dienst. Iedereen is natuurlijk van harte welkom in deze vesper. Wellicht kent u mensen die u er op attent wilt maken.

17 mei = IDAHOT

Op 17 mei is de Internationale Dag tegen Homofobie, Bifobie en Transfobie (IDAHOT). Wereldwijd wordt op deze dag aandacht gevraagd voor de haat en het geweld dat er is tegen LHBT’ers. Deze dag wordt op 17 mei gehouden, omdat op 17 mei 1990 de Wereldgezondheidsorganisatie homoseksualiteit officieel schrapte van de internationaal gehanteerde lijst van ziekten.

In 2007 zijn in Italië voor het eerst vesperdiensten gehouden om stil te staan bij haat en geweld tegen LHBT’ers. De aanleiding was de dood van de 16-jarige Matteo uit Turijn door zelfdoding. Hij werd anderhalf jaar gepest en belaagd op zijn middelbare school, en zag geen andere uitweg. Zijn lot wordt gedeeld door zoveel jongeren en LHBT’ers van alle leeftijden.
Vanuit Italië zijn de vesperdiensten in Europa en wereldwijd overgenomen – in 2018 werden in 130 landen IDAHOT-vespers gehouden. In Amsterdam vinden zij al een aantal jaren in de Oranjekerk plaats.

Informatieavond over de ontwikkeling van het Europese vluchtelingenbeleid sinds 1938, woensdag 15 mei, van 19:30-22:00 uur, Pauluskerk

Spreker is onderzoeksjournalist Linda Polman (De Groene). Zij is de schrijfster van het boek ‘Niemand wil ze hebben’¹. Zij neemt ons toehoorders mee ‘op reis’ van Evian naar de naoorlogse kampen in West-Europa voor vluchtelingen vanachter het IJzeren Gordijn, via de ‘veilige enclaves’ op de Balkan in de jaren negentig, naar de megavluchtelingenkampen op het Afrikaanse continent waar de UNHCR Europa’s ‘containmentbeleid’ implementeert: het ‘inkapselen’ van het vluchtelingenprobleem. De reis eindigt op het Griekse Lesbos: het epicentrum van de grootste Europese vluchtelingencrisis sinds 1938.

De organisatie van de avond is in handen van de Pauluskerk en Welkom Onthaal.

Programma
19:30 uur: inloop
19:45-21:30 uur: lezing en discussie
tot 22:00 uur: samen napraten, eten, drinken

Plaats: Pauluskerk Rotterdam, Mauritsweg 20, 3012 JR Rotterdam

Iedereen is van harte welkom. Toegang is gratis. Van harte aanbevolen

Op zondagavond 12 mei a.s. wordt in de Laurenskerk de jaarlijkse Jom HaSjoa-dienst gehouden. De dienst begint om 19.00 uur. Deze dienst vindt plaats rondom de wereldwijde herdenking van de vernietiging van de Joden in de tweede wereldoorlog. Tijdens de dienst gedenken we dat vele Joden uit Rotterdam zijn weggevoerd en zijn vermoord. Én we gedenken de slachtoffers van huidige conflicten in de wereld.

Aan de dienst werken ook kinderen mee van een Rotterdamse basisschool. Zij onderzoeken in hun klas de geschiedenis van een Joods kind dat uit Rotterdam is weggevoerd en niet meer is teruggekomen. Alle namen van de weggevoerde kinderen zijn gegraveerd in het Kindermonument aan de Stieltjesstraat in Rotterdam-Zuid.

Al meer dan vijfendertig jaar wordt in Rotterdam, in de Laurenskerk, jaarlijks een Sjoa herdenkingsdienst gehouden. De diensten worden georganiseerd door het “Sjo’a beraad”, een groep die bestaat uit betrokken leken en predikanten en leden van de Joodse gemeenschap, ooit  gestart vanuit een verbinding van de Raad van kerken in Rotterdam met de Joodse gemeenschap in Rotterdam. Het initiatief werd daartoe genomen door ds Huib van der Steen.