“Rotterdam heeft in korte tijd een aantal dochters verloren”, aldus Patricia Ooms directeur Stichting Dona Daria. “Het wordt nu tijd dat Rotterdammers op staan en hun stem laten horen om dit soort geweld tegen vrouwen te stoppen en hun steun te betuigen aan hun nabestaanden”.

In enkele weken werd Rotterdam opgeschrikt door moorden op drie jonge Rotterdamse vrouwen: een 29-jarige vrouw in Zuidwijk, een studente in Kralingen en vorige week de moord op de 16- jarige Hümeyra Öz. Voor Dona Daria, SPIOR, Emancipator en RADAR/IDEM is de maat nu meer dan vol. Met een stille tocht op zaterdag 29 december vragen zij aandacht voor geweld tegen vrouwen.

Doorbreek het zwijgen. Loop mee!

Volgens onderzoek heeft 45% van de vrouwen en meiden boven de 15 jaar in Nederland te maken gehad met fysiek of seksueel geweld. In ruim 90% van de gevallen is de dader een man. In 25% van de gevallen is de dader hun partner of ex-partner. Dat wil niet zeggen dat mannen geen slachtoffer kunnen worden van geweld, of dat alle mannen dader zijn, maar wel dat dit geweld nauw samenhangt met dominante en rigide verhoudingen tussen mannen en vrouwen, die dwars door alle lagen van de bevolking voorkomen. Een probleem dat door onder andere de VN en de Wereldgezondheidsorganisatie gezien wordt als één van de grootste problemen van deze tijd en van epidemische proporties.

Initiatiefnemers Dona Daria, SPIOR, Emancipator en RADAR/IDEM roepen Rotterdammers op zich uit te spreken tegen dit geweld, het zwijgen te doorbreken door mee te lopen in een stille tocht in de avond van 29 december.

De tocht start om 19:00 uur op het Colourmind plein, Werkhoefstraat 10 te Rotterdam en eindigt rond 20:30 uur voor het Stadhuis, waar de initiatiefnemers een verklaring overhandigen aan burgemeester Aboutaleb. Een breed scala van maatschappelijke organisaties, onderwijsinstellingen, sportverenigingen en religieuze en levensbeschouwelijke organisaties in de stad hebben al kenbaar gemaakt mee te doen. Marianne Vorthoren, directeur SPIOR: ‘Iedereen zegt vrijwel meteen “ja” om mee te doen. Dit gaat iedereen aan. Het is dan ook ontzettend belangrijk dat zo’n brede coalitie een krachtig signaal afgeeft.’ Naast deze organisaties worden alle Rotterdammers opgeroepen, in het bijzonder mannen, om hun stem te laten horen. Jens van Tricht van Emancipator: ‘Geweld tegen vrouwen wordt vooral gepleegd door mannen, mannen moeten deel zijn van de oplossing, dat doen ze door te beginnen zich uit te spreken en te laten zien, daarom is het zo belangrijk dat zij ook meelopen.’

De initiatiefnemers organiseren ieder vanuit hun eigen invalshoek het hele jaar door activiteiten ter preventie van psychisch, fysiek en seksueel geweld, zoals discussie- en dialoogbijeenkomsten, (weerbaarheids)trainingen en campagnes. Cyriel Triesscheijn, directeur RADAR/IDEM: “Dit soort excessen bewijzen maar weer hoe belangrijk het is dat er structureel aandacht is voor geweld tegen vrouwen, mannen en LHBTIQ.”

Wie doen er mee?

De stille tocht wordt gesteund door onder andere: Convent der Kerken Rotterdam, Mara, Samen 010, SKIN Rotterdam, NIG Rotterdam, LJG Rotterdam, Humanistisch Verbond Rotterdam, Sanatan
Dharm net, boeddhistisch centrum Puntsok Chö Ling, Zadkine College, Albeda College, Hogeschool Rotterdam, Peace Penguins, Krachtvrouwen Oude Westen, Moeders met Talent, Rotterdammers met Talent, Gezondheidsvoorlichters, Urban Witches Rotterdam, Alacritas, Pressure Line en InMovement.

Meer informatie?

Organisaties die zich ook willen aansluiten, kunnen zich aanmelden via info@donadaria.nl.
Organisaties en verenigingen mogen tijdens de stille tocht hun eigen identiteit uitdragen. Echter gaat het om een vredelievend protest, waarbij stokken (zoals vlaggen, spandoeken op stok etc.) en andere potentiële slagwapens omwille van de veiligheid niet zijn toegestaan.

Iedere derde week van september organiseert PAX de nationale vredesweek. Dit jaar is dat van 15 t/m 23 september 2018. Het thema is ‘Generaties voor Vrede’.

Generaties voor Vrede, het lijkt zo vanzelfsprekend. Maar dat is het helaas niet. Gelukkig zijn er in Nederland en daarbuiten moedige mensen die zich wel voor vrede inzetten. Mensen die écht naar elkaar willen luisteren en niet ophouden mensen bij elkaar te brengen. Door heel Nederland worden er tijdens de Vredesweek festivals, lezingen, vieringen, concerten, wandelingen, tentoonstellingen, debatten, gedichten- en filmavonden georganiseerd. Het Platform Levensbeschouwelijke en Religieuze organisaties Rotterdam is dit jaar Ambassade van de Vrede geworden. Zij beseft dat het werken aan vrede in deze tijd harder nodig lijkt dan ooit:

  • de verharding in de maatschappij neemt toe
  • mensen raken ontmoedigd en vervreemd
  • jongeren én ouderen maken zich zorgen over hun kansen op succes en participatie
  • discriminatie op grond van vooral etniciteit en godsdienst (onderwijsadvies, stages, werk, toegang tot netwerken, etc. etc.) is inmiddels een gegeven.

Voor de Rotterdamse samenleving met zo veel verschillende etnische achtergronden (55% van de bevolking), met een vertegenwoordiging van alle grote geloofs- en levensovertuigingen en met 25% van de inwoners die leeft onder de armoedegrens, met kinderen die opgroeien in armoede, is de urgentie groot. Urgentie ook van verdraagzaamheid, elkaar verstaan, kansen geven en het zoeken naar vrede en verbinding. Het Platform L&R wil samen met anderen vanuit haar doelstelling werken aan die vrede, verbinding en wederzijds respect. Het zoekt uiteraard ook verbinding met anderen, die op verschillende wijze actief zijn in de stad.

Het Platform werkt samen met de andere Ambassade van de Vrede, de Doopsgezinde gemeente Rotterdam.
Zij wil samen met andere Rotterdammers een gevarieerd programma samenstellen dat vrede in deze stad zichtbaar maakt. Tijdens de Vredesweek is de Doopsgezinde Kerk is de centrale plek.

Het gaat dan om de volgende activiteiten:
Vrede door ontmoeting: maaltijd bij de Doopsgezinde Gemeente (Noordmolenwerf 3) gevolgd door Vredeswandeling ‘Walk of Peace’ langs een deel van de brandgrens. Zaterdag 22 september vanaf 17 uur. (Aanmelden gewenst.) De maaltijd wordt vanuit verschillende achtergronden in religie en cultuur bereid en meegebracht. Samen eten zal ook een plek van brede ontmoeting en gesprek zijn.

Vrede door respect: ronde-tafel gesprekken tussen 17.00 en 19.30 uur met een maaltijd. Door jongeren en andere leden van het Platform L&R bouwen we Rotterdam met samenwerkingsorganisaties door ronde tafelgesprekken te houden over thema’s uit de stad, respect voor religiositeit, etniciteit, verharding en verbinding. Wat is er nodig voor Vrede in de Stad door de generaties heen?

Vrede door verbinding: ontbijt met jongeren en netwerken uit de stad. Vrede ontstaat als mensen, zeker ook jongeren, kansen krijgen om een succes van hun leven te maken. Veel jongeren in Rotterdam hebben daar een steuntje in de rug bij nodig. Veel Rotterdammers willen dat steuntje graag geven, sommigen zijn al actief binnen mentoren-organisaties, anderen willen dat graag worden. Op deze ochtend brengen we mentoren-organisaties, jongeren, en potentieel geïnteresseerde Rotterdammers bij elkaar. Samenwerking wordt gezocht met de gemeente Rotterdam en andere (semi)overheids-organisaties (o.a. Havenbedrijf, Politie).

Doet u mee? Kijk voor de actuele informatie, plaatsen en tijden op www.vredesweek.nl/agenda/rotterdam

 

Een culturele koffieochtend in de Fonteinkerk

Op 4 mei komt Evert Heintz, gepassioneerd bergbeklimmer en schrijver van Een leven lang FLOW: ontdek je ongekende vermogens met ‘De Piramide van Inzicht’.

Evert Heintz viel in een 50 meter diepe gletsjerspleet tijdens een van zijn vele expedities. Hij belandde op een 15-meter diep gelegen sneeuwbrug en zweefde daar twee uur lang tussen leven en dood. Via verschillende passages met niets dan zwarte lucht onder zijn voeten heeft Evert Heintz het onmogelijke mogelijk gemaakt door te denken en te doen in mogelijkheden. Nadat hij uit de spleet geklommen was, kwam hij aan bij de berghut op ruim 3500 meter hoogte met een half bebloed gezicht waar de huteigenaar hem feliciteerde met de woorden: ‘Gefeliciteerd! Vandaag is je tweede leven begonnen’.

In zijn lezingen deelt hij deze bijna dood-ervaring om het publiek en organisaties te inspireren dat er veel meer mogelijk is dan we vaak denken.

Naast trainer, coach en inspirerend spreker is Evert Heintz auteur van het fascinerende boek ‘Een leven lang FLOW’.

 

Informatie

Plaats:          Fonteinkerk
Terbregselaan 3
3055 TE Rotterdam

Tijd:              vrijdag 4 mei van 10.00 – 12.00 uur

Er wordt vaker een culturele koffieochtend georganiseerd. Een overzicht van deze ochtenden vindt u hier.

Op 14 mei 1948 werd de staat Israël geproclameerd. Dat is dus straks 70 jaar geleden. Voor de één reden tot feest: Exodus, weg uit eeuwen onderdrukking en vervolging, op weg naar een eigen thuis. Voor de ander Nakbah (de ramp): gedachtenis aan 70 jaar onderdrukking, verdrijving uit huis en haard, dagelijkse verliezer van een ongelijke strijd.
Als christenen geloven we dat Gods plan om van deze wereld een leefbare plek te maken, begonnen is met de roeping van het Joodse volk. De roeping om een samenleving te maken waar voor iedereen een plek is en waar de hoofdstad “Jerusalem” zal heten: stad van vrede.
Met alle schuld die we met ons eeuwenlange antisemitisme op ons hebben geladen, willen we nog eens nadenken over onze verhouding tot het joodse volk en de staat Israël. Daarbij willen we ons laten leiden door wat we van de Jood Jezus van Nazareth hebben geleerd.
Dat roept ons, in deze tijd van gedenken, tot de vraag: “Waar waren wij in die 70 jaren?” en “Waar willen we nu staan, nu we zien dat de verhouding tussen Israëliërs en Palestijnen uitzichtlozer is dan ooit?”

Op 12 mei aanstaande zal er in Rotterdam, bij de Laurenskerk, een publieke herdenking worden georganiseerd ter gedachtenis aan alles wat er in die 70 jaren is gebeurd. De werkgroep “PA-IS” (Palestina-Israël), die vanuit kerken in de Rijnmond aandacht vraagt voor de positie van de Palestijnen in dit conflict, neemt deel aan het platform dat deze manifestatie organiseert.

Naast een kleurrijk programma op het Grote Kerkplein en in gebouw “de Heuvel” organiseren wij een gedachtenis bijeenkomst in de citykerk “Het Steiger” aan het Hang, vlak bij de Laurenskerk. Daar zal, naast muziek en kunst , aandacht zijn voor inleiders die vanuit zowel de Palestijnse als de Joodse en de Christelijke gemeenschap hun betrokkenheid bij het conflict zullen toelichten. De manifestatie begint rond 2 uur, de bijeenkomst in “Het Steiger” om 4 uur.

U bent hartelijk uitgenodigd aan beide deel te nemen.

Werkgroep PA-IS.

Wat als je in een nieuw land een nieuwe start wilt maken, maar je zit vast in een AZC, ver weg van de samenleving? Dit is de dagelijkse realiteit van veel vluchtelingen, die zelfs nadat ze een verblijfsvergunning hebben gekregen vaak nog lang moeten wachten op een eigen huis.

Heeft u een kamer over?

Takecarebnb gelooft dat je dat wachten beter kunt doen bij Nederlanders thuis, want daar leer je in een prettige veilige omgeving sneller en meer over de taal en Nederlandse gewoonten. Zo wordt de stap naar een nieuw leven makkelijker gezet, bouw je een sociaal netwerk op en voel je je weer een beetje thuis. Daarom matchen zij vluchtelingen met verblijfsstatus met Nederlandse gastgezinnen, om voor maximaal drie maanden samen te wonen.

Mohammed (24, gevlucht uit Syrië): ‘Ik verveelde me heel erg in het AZC. Er is niets doen, en je komt er eigenlijk niet met Nederland in aanraking. Het is alsof ik daar stil stond. Bij mijn gastgezin voelde ik me op mijn gemak, ik leerde iedere dag nieuwe Nederlandse woorden, maar ook hoe mensen met elkaar omgaan. En ik heb veel nieuwe mensen leren kennen via mijn Nederlandse familie. Ik voelde me daardoor steeds meer thuis. Ik mis mijn land en familie nog wel, maar ik kan nu weer vooruit, verder met mijn leven.’

Zou u een gastgezin willen worden, meld u zich dan aan via deze link, of stuur een e-mail als u nog vragen heeft.

Voor meer informatie of ervaringen van anderen: kijk op de website.