Wat vindt u van Rotterdam? Zijn er zaken die beter zouden moeten? Laat dan uw stem horen!
Op 6 maart 2018 organiseert SKIN-Rotterdam een verkiezingsdebat in Rotterdam, vanwege de gemeentelijke verkiezingen die op 21 maart 2018 plaatsvinden. Alle politieke partijen die meedoen in Rotterdam zijn uitgenodigd om met de kerken en internationale kerken in gesprek te gaan. Thema’s zijn: huisvesting, onderwijs, taal, arbeid en religie in de samenleving. Tijdens het debat mag het publiek in discussie gaan met de aanwezige politici. Dus heeft u vragen of opmerkingen voor de gemeentelijke politiek, wilt u uw visie met hen delen, of weet u misschien niet op welke partij u nou moet stemmen? Dit debat kan u helpen om een beter idee te krijgen van waar elke partij voor staat.
Iedereen is dan ook van harte welkom!

Datum: dinsdag 6 maart
Tijd: 19:00-21:30
Locatie: Koningskerk, Stieltjesstraat 30, 3071 JX Rotterdam.

Op 21 maart zijn gemeenteraadsverkiezingen. Het thema “nieuwkomers in Rotterdam” zal zeker onderdeel van de campagne zijn.  In de Laurenskerk besteden we op zondag 25 februari om 19 uur aandacht aan de verkiezingen. Maar met nadruk op een niet politieke manier, dat wil zeggen: zonder het zinloze uitwisselen van voorspelbare mantra’s. Het onderwerp is te belangrijk om het aan de politiek over te laten! Nieuwkomers in Rotterdammer: Grenzen aan gastvrijheid?    Rotterdam is een gastvrije stad. Vanwege de haven, de bedrijven, de scholen en hogescholen komen mensen naar Rotterdam, vanuit Nederland en vanuit de hele wereld. Van alle migranten in de stad zijn naar schatting 4000 mensen in Rotterdam zonder papieren. De meesten van hen zijn en blijven onzichtbaar, ze leven, werken en wonen zoals de andere Rotterdammers. Een klein deel van de papierloze migranten doet een beroep op hulp, zoals de ‘bed-bad-brood’ voorziening. De Rotterdamse gastvrijheid staat, mede vanwege de tegengestelde opvattingen in de politiek, permanent onder druk. Gastvrijheid is en blijft een essentiële waarde, uit humanitaire en economische motieven. Hoe we ons verhouden verhouden tot gasten die uitgenodigd en niet uitgenodigd, legaal en niet legaal in Rotterdam leven is een vraag en een opgave. Over onze gastvrijheid en of daar grenzen aan zijn? Over de vraag of gastvrijheid betekent dat je iedereen moet willen en kunnen opnemen spreken we een uur in de Laurenskerk.

Zondag 25 februari om 19.00 uur in de Laurenskerk. Met: Bea Kruse (Mara) en Bob ter Haar (Bezoekgroep Asielzoekers Rotterdam).

Op weg naar de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018 praten bewoners en werkers over onze wijk en onze stad. Wat zijn onze zorgen en waar zien we kansen? Hoe kunnen wij daaraan werken en wat willen we van de politiek? We praten over zorg, onderwijs, veiligheid en ons dagelijkse leven in de buurt. Op 14 februari 2018 volgt een slotavond met politici uit Rotterdam

Je bent van harte uitgenodigd om mee te doen op maandag 6 november in de Bergsingelkerk
Bergsingel 150
20:00 uur, inloop 19:30
Met medewerking van het buurtkoor en met o.a. Anne Schipper (directeur Juliana van Stolbergschool ) en Frans van de Polder en Wendelien Lans

Of schuif aan in BMVier op donderdag 16 november
Burgemeester Meineszstraat 4
20.00 uur, inloop 19:30 uur
Vanaf 18:30 uur kun je mee-eten. Geef je dan vooraf op bij Katinka Broos, 06-44098889

Twee avonden in september en twee avonden in oktober willen ds. Dick van Kampen en ds. Dick Couvée het werk van Paulus lezen aan de hand van hedendaagse filosofen die zich op Paulus beroepen als leermeester voor politiek denken en handelen.

De Pauluskerk neemt standpunten in en stelt vaak daden die politiek gevoelig zijn. Daarom spreekt de kerk vaak politici en bestuurders aan en wordt van tijd tot tijd ook politieke actie gevoerd. Of het nu gaat om mensen zonder verblijfspapieren, om dak- en thuisloze mensen of om mensen die in armoede leven: te weinig geld om van rond te komen – of je betaald werk hebt of niet – en sociaal geïsoleerd. Dat kan niet anders, want elk mensbeeld is een politiek statement. Het kan óók niet anders, omdat de kerk de naam van Paulus draagt.

De laatste tijd hebben verschillende, hedendaagse filosofen zich juist op Paulus beroepen als leermeester voor politiek denken en handelen. Misschien is Paulus’ boodschap wel veel meer op politiek gericht – dus op het heel worden van de samenleving – dan op het heil voor mensen individueel. Paulus lezen aan de hand van deze filosofen is heel stimulerend en kan juist voor al die mensen die zich bij de Pauluskerk betrokken voelen een bron van inspiratie zijn voor hoe verder en anders met onze samenleving en politiek.
Dat is het  doel van een nieuw project, dat ds. Van Kampen en ds. Dick Couvée ‘Paulus Politiek’ hebben gedoopt. Op een viertal avonden komende september en oktober willen zij samen met jullie zoeken welke inspiratie Jacob Taubes, Giorgio Agamben en Simon Critchley uit Paulus putten en daaruit vervolgens een aantal conclusies trekken en praktische plannen maken voor het werk van de Pauluskerk.

De verhalen van de filosofen worden verteld door Dick van Kamp en Dick Couvée zal op de vierde avond conclusies trekken en praktische plannen smeden. En dan met name voor wat ons te doen staat als het erom gaat de armoede en sociaal isolement in Rotterdam te bestrijden. Om plannen te maken daadwerkelijk stappen te zetten om het gebrek en de isolatie van zoveel mensen in Rotterdam om te zetten in genoeg, erbij horen en meebouwen van iedereen aan de stad.

De bijeenkomsten worden gehouden in de ruimte bij de nis in de kerkzaal van de Pauluskerk. En wel op de donderdagen 14 en 28 september en 12 en 19 oktober, steeds van 19.30 21.00 uur. De inloop is om 19.00 uur met koffie en thee.

Het zou geweldig zijn zo samen aan de hand van nieuwe interpretaties van die ‘oude’ Paulus na te denken over wat ons te doen staat voor stad en land. Laat even van te voren weten of je komt via: info@pauluskerkrotterdam.nl.

Kerkennacht 2017 – Méér dan een dak!

De deur staat open, hier ben je thuis! Inspirerende en mooie woorden en zeer toepasselijk bij de activiteit die in dit filmpje gepromoot wordt, namelijk Kerkennacht 2017. Het gebeurt niet vaak dat een kerk gebruik maakt van professionele scriptschrijvers om een activiteit te promoten, maar voor Kerkennacht 2017 durfden ze de uitdaging aan te gaan en maakten ze een artistieke promo.

En met succes!

Bekijk de promo!

De achtergrond van deze promo

Wessel van Wanrooij uit Rijen heeft een script gemaakt van twee minuten. Hij brengt een vrouw in beeld van ongeveer dertig jaar die langs een kerk loopt, wanneer ze zich aangesproken weet door een stem die kenners herkennen als de stem van de bisschop van Den Bosch. De bisschop spreekt een gedicht uit van Rob van Uden. Ondertussen kijkt de camera mee met de vrouw die de kerk ontdekt. Terwijl ze door de kerk loopt, verandert haar gestalte en zijn achtereenvolgens de secretaris van de Raad van Kerken (ds. Klaas van der Kamp) en de voorzitter van de synode van de Protestantse Kerk (ds. Karin van den Broeke) te zien.

Ondertussen spreekt mgr. Gerard de Korte tekst uit van een gedicht over ‘een meisje dat durft geloven dat dromen hier geborgen zijn’ en ‘een kind dat nog niet weet wat kruis of lijden is’. Uiteindelijk komt actrice Caroline Lichtenberg weer in beeld als de tekst afsluit met ‘de deur staat open, hier ben je thuis’.

Kerkennacht Rotterdam

Benieuwd wat er in Rotterdam gebeurt van 23 tot 25 juni 2017? Kijk dan even hier, want daar is alles te vinden!

Op zaterdag 10 juni organiseren 500 Jaar Protestant en Refo500 een grootschalige Reformatiebijeenkomst in Gouda. Doel van deze bijeenkomst is om terug te zien en vooruit te kijken. De bijeenkomst is een onderdeel van de PKN-estafette die het hele land doorgaat.


De reformatie leidde sinds 1517 tot grote veranderingen op allerlei gebied in heel Europa en de invloeden daarvan zijn tot op de dag van vandaag duidelijk merkbaar in ons hele land; ook in Gouda.
In de middag zal in drie historische kerkgebouwen (de St. Janskerk, St Joostkapel, OudKatholieke kerk) een wandelconcert worden georganiseerd. Dit wordt afgesloten met een middeleeuwse maaltijd in de St Janskerk. Deelname hieraan kost € 15,00 p.p., opgave vooraf is noodzakelijk.
De St. Janskerk zal ’s avonds het decor zijn van een boekpresentatie, een theatrale vertelling en een expositie: zingen in kleur, de psalmen verbeeld, allemaal betrekking hebbend op 500 jaar Reformatie. Diverse prominente protestanten zullen aanwezig zijn om een bijdrage te leveren aan de Reformatiebijeenkomst. Naast prof. dr. H.J. Selderhuis, directeur Refo 500 en prof. dr. W.P. van den Berken zullen o.a. EO-presentator Tijs van den Brink, Corine Dijkstra (Wethouder ChristenUnie Gouda), drs P.L. de Jong acte de presence geven. De avondbijeenkomst is vrij toegankelijk, wel wordt er gecollecteerd.

Meer informatie op www.dwarsdurvenzijn.wordpress.com

Donderdag Bijzonderdag & Vrijdag Xtra Bijzonderdag is een project voor kinderen, die om diverse redenen, niet op vakantie kunnen. Om deze kinderen een leuke vakantie te bezorgen organiseren wij in elke schoolvakantie uitstapjes voor hen. Op donderdag voor kinderen (6 t/m 10 jaar) en op vrijdag voor tieners (11 t/m 14 jaar). Wij zorgen voor een afwisselend programma wat bestaat uit creatieve, sportieve, educatieve maar vooral uit gezellige en leuke activiteiten.

Het is geweldig om te zien hoe de kinderen en tieners genieten van activiteiten die ze nog niet eerder hebben ondernomen en hun zelfvertrouwen groeit door het opdoen van nieuwe ervaringen. De vrijwilligers van dit project geven de kinderen en tieners een blijvende en positieve herinnering mee!

Word jij enthousiast van een dagje uit met kinderen en/of tieners? Heb jij ervaring met deze doelgroep en ben jij in de schoolvakanties grotendeels beschikbaar? Ga dan mee als begeleider met de Donderdag Bijzonderdag en/of Vrijdag Xtra Bijzonderdag en geef kinderen die niet op vakantie kunnen een onvergetelijk dagje uit.

Donderdag Bijzonderdag

Als begeleider draag je de verantwoordelijkheid over een groepje van circa 5 kinderen. Maak een praatje, stel vragen, luister naar de verhalen en geef positieve aandacht aan de kinderen in jouw groepje. Maak er samen een onvergetelijke dag van!

Vrijdag Xtra Bijzonderdag

Trek jij liever op met tieners in de leeftijd van 11 t/m 14 jaar? Ga dan mee als begeleider op de vrijdagen. Als begeleider ben je, samen met de andere begeleiders en coördinator, het aanspreekpunt voor de tieners. Je geeft de tieners positieve aandacht en houdt in de gaten of iedereen het naar z’n zin heeft. Tijdens de activiteit ben je betrokken en doe je mee, je geeft het goede voorbeeld en voelt je verantwoordelijk om er een geslaagde dag van de maken.

Wat wij vragen:

  • Affiniteit en ervaring met kinderen (6 t/m 10 jaar) en/of tieners (11 t/m 14 jaar)
  • Geduld, enthousiasme en pedagogisch inzicht
  • Goed om kunnen gaan met diverse culturen
  • Beschikbaar zijn op de donderdagen en/of vrijdagen in de schoolvakanties (we houden uiteraard rekening met je eigen vakantie)

Wat wij bieden:

  • Een gezellige dag(en)
  • Reiskostenvergoeding

Data zomervakantie:

13/14, 20/21, 27/28 juli en 3/4, 10/11, 17/18 augustus

Ben jij goed in organiseren en vind je het leuk om ook in de voorbereidingen betrokken te zijn? Of wil je meer weten? Stuur een email naar Elisabeth van der Ham of bel (010) 466 67 22.