Op vrijdag 25 juni aanstaande vindt in de Hoflaankerk weer de Rotterdamse Keti Koti kerkdienst plaats. Het thema is: Samenleven voorbij de schuld: vergeving en verantwoordelijkheid.
De dienst begint om 19.30 uur en wordt gestreamd op de Facebook en YouTube kanalen van Protestants Kralingen. Vanwege de nog geldende coronamaatregelen kunnen per deelnemende kerk 10 mensen live in de dienst aanwezig zijn.

In de viering wordt het thema uitgewerkt zowel vanuit Surinaamse/Caribische als vanuit Nederlandse achtergrond. In onze stad leven nazaten van totslaafgemaakten en nazaten van de slavenhoudersmaatschappij naast elkaar. Wat bouwt op en brengt samen? In maatschappelijke discussies wordt nogal eens gesproken over slavernij en schuld. In de viering wordt dat opgepakt vanuit een christelijke invalshoek. De woorden vergeving en verantwoordelijkheid zijn daarbij cruciaal.
Vergeving die wordt aangereikt kan ruimte bieden om de schuld op een goede manier te benoemen. Schuld bekennen vanuit het perspectief van de nazaten van slavenhouders gaat niet om een persoonlijk schuldgevoel. Het gaat om bewustwording van wat er is gebeurd en om het dragen van verantwoordelijkheid in deze tijd.
De dienst wordt opgeluisterd door o.a. muziek van “Worship and Praise” en organist Richard van de Bergh.

Er zijn nog een plaatsen over in de dienst. Wie de viering live wil bijwonen kan zich hier aanmelden. De Hoflaankerk staat op de hoek van de Oudedijk en de Hoflaan, dichtbij metrostation Voorschoterlaan en bij de gelijknamige tramhalte van lijn 7.
De dienst is een initiatief van de stichting Gedeeld Verleden Gezamenlijke Toekomst in samenwerking met de wijkgemeente Protestants Kralingen, de Evangelische Broeder en Zustergemeente Rotterdam, de Evangelische Broeder gemeente Rotterdam, de Methodist Church Rotterdam en de Surinaamse Parochie Petrus Donders.

Deze kerst wordt onnavolgbaar! Dat voelt iedereen aankomen. Hier nu niet aandacht voor wat er niet mag of kan, die jaar, maar wat er wel gaat gebeuren. Want Rotterdam is de stad van de onbegrensde mogelijkheden. Ook met Kerst, het is alleen een kwestie van zoeken. Daar helpt deze site mee.

Waar moet je zijn met kerst? We gaan een paar kerken langs:

In de Laurenskerk dit jaar alleen een kerstnachtdienst om elf uur, vooraanmelding is nodig. Maar Laurenspastor Harold Schorren met zijn team heeft een kerstfilm gemaakt die online te zien valt vanaf kerstavond 19 uur . Het kerstkind wordt hier in de stad geboren! Je had er bij kunnen wezen, sterker nog: je bent er bij zie verder: www.laurenspastoraat.nl.

Nico van Splunter en zijn mensen in Rotterdam west hebben van alles op de rol voor een warme kerst in Spangen en in Delfshaven, kijk op: www.geloveninspangen.nl

Een Lutherse dienst bijwonen, in het echt of virtueel? Log in bij www.luthersrotterdam.nl

René van Loon van wijkgemeente De Samaritaan laat je zien waarom de kerstboom zo’n mooi symbool is. Ga op YouTube naar “Wijkgemeente De Samaritaan” en je ziet de video. Of klik op https://www.youtube.com/watch?v=WIp-oxgRBc8.  Ook kun je daar terecht voor de livestream van de Kerstnachtdienst.

De Hoflaankerk in Rotterdam Kralingen is vanaf maandag 21 t/m woensdag 23 open van 13-16 uur een stemmig aangeklede kerk met een enkele kerststal. Ieder is welkom om even binnen te lopen, stil te zijn of juist een kort gesprekje te voeren en een kopje thee of koffie te drinken. Eén van de predikanten is aanwezig en we houden zorgvuldig afstand. De diensten zijn nu alleen online te volgen, op Facebook.

In Citykerk Het Steiger worden deze Kerst, deze jaarwisseling, deze Driekoningen wel heel bijzondere dagen. Daarom de volgende uitnodiging: Iedereen, wel of niet gelovig, wel of niet kerks, heeft last van de pandemie. Bidden is juist nu extra belangrijk. Dit is iets wat wij WEL kunnen doen. Daarom is Citykerk Het Steiger op eerste kerstdag open van 12-14 uur en daarna tot en met Driekoningen (6/1) van 11-13 uur. Iedereen kan dan – op 1,5 meter, met ontsmette handen en met een mondkapje!, komen bidden bij de kerststal. Als u wilt kunt u een kaarsje opsteken. Laten wij samen bidden voor onze maatschappij, voor allen die door deze omstandigheden worden getroffen.
Ingang: Hang 18. Er zijn gastmensen die toezien dat alle coronamaatregelen in acht worden genomen.

Op deze pagina vind je informatie over de online vieringen en activiteiten die kerken in Rotterdam organiseren.

Door middel van de podcast Frisse blik biedt de missionaire gemeente Geloven in Spangen elke werkdag een brokje inspiratie.

31 oktober, Lutherse gemeente Rotterdam

De kerkenraad van de Lutherse Gemeente Rotterdam biedt ook dit jaar weer een –gratis –lezingenavond aan. Deze wordt georganiseerd in samenwerking met de Ringen Bovenmaas en IJsselmonde (samenwerkingsverbanden van gemeenten van de voormalige PKN classis Rotterdam I en II). De avond vindt plaats vanaf 19.30 tot ongeveer 21.45 uur in de Andreaskerk. Koffie en thee vanaf 19.00 uur.

Onderwerp is: Wat is de Nederlandse lutherse cultuur? Het onderwerp wordt belicht vanuit drie invalshoeken: Sola Fide en Sola Gratia en de latere Soli Deo Gloria. Het programma ziet er als volgt uit:

19.30 Opening

19.35 Sola Fide –alleen geloof; leven en belijden

Een geïllustreerde geschiedenis van Lutheranen in de Nederlanden, toegespitst  op Rotterdam door Martin van Wijngaarden. Hij is predikant van de Lutherse Gemeente Rotterdam en kerkhistoricus, gespecialiseerd in Lutherse kerkgeschiedenis in combinatie met identiteitsvragen en kunst.

20.15 Pauze, koffie en thee met appeltaart

20.30 Soli Deo Gloria –alleen God de eer

Kerkmuziek door Andries Ponsteen en Niels Jan van der Hoek. Andries Ponsteen studeerde onder andere musicologie en was directeur van het Erfgoedhuis Zuid Holland. Niels Jan van der Hoek is organist van de Lutherse Gemeente Rotterdam.

21.10 Sola Gratia –alleen genade; theologie op maat

Door Trinette Verhoeven, zij is luthers theoloog en publiceerde enige boeken voor jonge kinderen. Zij is momenteel werkzaam als classispredikant van de Classis Utrecht. Tevens boekpresentatie van “Vier x Sola”. Eén van de eerste exemplaren wordt aangebodenaan Henk van ‘t Pad, scriba van de Classis Zuid-Holland–zuid.

21.30 Dagsluiting, door Trinette Verhoeven

Informatie en aanmelding: Jeroen van Velzen, jjwvanvelzen@gmail.com; of: ml.van.wijngaarden@planet.nl / 010-2096066. De ingang is via het hek in de Heer Vrankestraat 51 bij de Hoyledestraat. De Andreaskerk is ook goed te bereiken met trams en trein. Boekhandel Amesz verzorgt een boekentafel.

Volop in het nieuws: Het Armeense gezin Tamrazyan dat in Den Haag in een kerk onderdak heeft gevonden om zo uitzetting naar Armenië te voorkomen. Een estafettekerkdienst houdt de IND buiten de deur. De Haagse kerk(en) zoeken hulp om deze estafettedienst vol te kunnen houden. Voorgangers uit de (wijde) omgeving zijn welkom om een aandeel te hebben in de estafette­kerkdienst. Behalve voorgangers worden ook kerkgangers van harte uitgenodigd om een tijdlang bij de dienst aanwezig te zijn.
Inmiddels zijn ook Rotterdamse voorgangers en Rotterdamse kerkgangers naar de estafettedienst afgereisd.

Uit dagblad Trouw:

Theo Hettema, voorzitter van de algemene kerkenraad van de protestantse kerk in Den Haag zegt:
“Als kerk respecteren we regelgeving en rechterlijke uitspraken, maar hier worden kinderen de dupe van een niet-werkend kinderpardon. Niet alleen deze drie, maar zo’n 400 kinderen door heel Nederland.” Vrijdagmiddag 26 oktober begon Hettema de estafette-kerkdienst met een preek over Psalm 121. “Het was een mooie viering met vijftien mensen, en anderen nemen het nu over.” De familie blijft de hele tijd in de kerk. Hoe lang de dienst gaat duren weet niemand.

Van de website kerkindenhaag.nl:

Oproep van de voorzitter van de protestantse diaconie van Den Haag:
Sinds vrijdagmiddag (26 oktober) verblijft het Armeense gezin Tamrazyan, dat eerder in de Gereformeerde kerk in Katwijk onderdak vond, in buurt-en-kerkhuis Bethel in Den Haag waar hen kerkasiel wordt geboden. In nauw overleg hebben PGG, Diaconie en Stek daartoe besloten. In bijgaand persbericht, dat vanmiddag is uitgegaan, word een nadere toelichting gegeven. Het persbericht is ook via de AK verspreid en staat op www.protestantsegemeentedenhaag.nl.

De kerkdienst vindt plaats in buurt-en-kerkhuis Bethel. Iedereen is van harte uitgenodigd om daar het gebed en de kerkdienst gaande te houden of om op een andere manier bij te dragen aan dit kerkasiel. Zoals dominee Axel Wicke oproept: “Het spreekt voor zich: hoe meer aandacht, publiciteit en ruchtbaarheid voor kerkasiel Bethel, hoe beter. Dus deel dit bericht, praat erover, kom meebidden of help op je eigen manier. Dit is een gigantische taak voor ons als gemeente, wij kunnen alle hulp gebruiken!”

In diaconaal opzicht is daarnaast ook behoefte aan praktische hulp: boodschappen, koken, koffie thee en koek voor het gezin en de aanwezigen. De viering in Bethel vindt de komende tijd 24 uur per dag plaats, dus er is behoefte aan aanwezigheid en praktische ondersteuning.

Wanneer u mee wilt doen aan de viering of andere bijdragen wil leveren, verzoek ik u zich melden bij Stek via het mailadres kerkasiel@stekdenhaag.nl. Daar worden vrijwilligers ingeroosterd en vindt de centrale coördinatie plaats.
Tenslotte vraag ik u allen in de diaconale mededelingen tijdens de komende kerkdienst(en) aandacht te besteden aan deze actie. Alle hulp en gebeden zijn zeer welkom!

Van de website protestantsegemeentedenhaag.nl:

Wil je helpen om de kerkdienst en het kerkasiel te laten doorlopen? Fijn, je kunt op verschillende manieren helpen:

 1. Kom langs
  Je bent dag en nacht welkom in Bethel, Thomas Schwenckestraat 30 in Den Haag. Je hoeft niet gelovig te zijn om de familie te steunen en je valt zeker niet in een zware donderpreek. Vooral nachtuilen en vroege vogels zijn welkom en nodig.
  Om de overlast voor onze buren te beperken, vragen we je met de fiets of het ov te komen of buiten de Thomas Schwenckestraat te parkeren.

 2. Adopteer een dag(deel)
  Ontferm je met je wijkkerk, koor, vriendengroep over een dagdeel en zorg ervoor dat er altijd minstens twee van jullie aanwezig zijn. Dat helpt ons enorm.

 3. Wees voorganger
  Ben je voorganger? Waar en van welke kerk maakt niet uit. Meld je via kerkasiel@stekdenhaag.nl en je krijgt de link naar ons rooster.

 4. Help met boodschappen, koken, koekjes, keelsnoepjes etc.
  Kom langs of mail naar kerkasiel@stekdenhaag.nl en bied je diensten aan.

 5. Help het bericht te verspreiden
  Deel de berichten via twitter (#kerkasielBethel, #kerkasiel, #kinderpardon), Facebook, benader journalisten die je kent, praat erover. Alle beetjes helpen.

We hopen je te zien in Bethel!

Nieuw in Rotterdam: Het bijzondere muzikaal kerstevent ‘Kerstfeest in de Stad’. Op 9 december zullen bekende artiesten populaire christelijke en niet christelijke kerstliederen ten gehore brengen. Met medewerking van verschillende koren en kinderen uit de stad vertelt de EO zo op feestelijke manier het kerstverhaal.

Kerstfeest in de Stad is de opvolger van ‘Kerstfeest op de Dam’. Dit televisieprogramma is uitgegroeid tot het jaarlijkse nationale kerstevenement op NPO1. Maar in een nieuwe opzet verplaatst het evenement zich ieder jaar naar een andere stad, dit jaar dus naar Rotterdam. De locatie is het Grotekerkplein voor de ingang van de Laurenskerk.

De organisatoren schrijven:
“Naast muziek besteden we ook aandacht aan onze medemens met het thema #jebentnietalleen. Samen met alle Rotterdammers willen we deze decemberavond Nederland laten weten dat we sámen kerstmis vieren en zo iedereen die zich wel eens eenzaam voelt een hart onder de riem steken. Juist met kerst.

Dit gaan we doen met een lichtjestocht. Daarom nodigen we iedereen van harte uit om mee te lopen met deze optocht tegen eenzaamheid. Om zo licht en warmte uit te stralen naar iedereen deze kerst.

Loopt u ook mee? Bent u ’s avonds beschikbaar op 8 en/of 9 december? Dan kunt u zich opgeven via: kerst@eye2eyemedia.nl

Vermeldt uw naam, e-mail, telefoonnummer en kort waarom u graag mee wilt lopen.”

Kerstfeest in de stad wordt op 25 december uitgezonden bij de EO op NPO1. Presentatie is in handen van Bert van Leeuwen en Anne-Mar Zwart. Hier is de flyer te vinden.

Weet je welkom bij een workshop die je helpt bij het maken van duurzame keuzes bij je dagelijkse boodschappen. Vrijdagavond 30 nov, van 19.30-22.00 uur in Open Hof, voor iedereen met belangstelling voor dit onderwerp (ongeacht leeftijd, kerkelijke achtergrond, gelovig of niet).

Wat is het?

Het is vast herkenbaar: je hebt het niet gemakkelijk in de supermarkt. Kiezen tussen lekker, goedkoop, gezond, milieuvriendelijk en diervriendelijk is niet eenvoudig.
Na de workshop “God in de supermarkt” heb je die keuzes verkend, ben je geholpen om argumenten te begrijpen en kun je deze concreet verbinden met hoe jij je leven wilt leven.
De bijeenkomst is actief, sociaal en informatief.

Door wie?

De workshop is ontwikkeld door Arjan Schoonhoven  en Alfred Slomp (die deze avond zal verzorgen). Alfred is zorgcoördinator in het Voortgezet Speciaal Onderwijs en Arjan is boerenzoon en werkzaam als lerarenopleider en promovendus op de Radboud Universiteit.

Ze willen graag iets doen aan het onrecht en de pijn van medemens, natuur en dier en denken dat ze in de supermarkt op een praktische wijze een bijdrage kunnen leveren aan een betere wereld. Ze laten zich inspireren door hoe Jezus omging met de armen en de behoeftigen.
Meer info, zie www.godindesupermarkt.nl.

Reacties van eerdere deelnemers

“Jullie geven de workshop op een open, prettige wijze waar geen enkel moment een belerend vingertje aan te pas komt of waarbij je de zaal verlaat met een schuldcomplex. Knap!”

“Mooie informatieve workshop waarbij je niet met een schuldgevoel naar huis gaat, maar waarbij je zelf je stappen en proces mag bepalen om je leven eerlijker en duurzamer in te richten.”

Het initiatief Godindesupermarkt.nl wordt aanbevolen door Groene Kerken, Micha Campagne en Groengelovig.

Alles op een rij

 • vrijdagavond 30 november
 • 30-22.00 uur
 • in Open Hof (Hesseplaats 441)
 • toegang is gratis

Meedoen

Er kunnen zo’n 20 mensen meedoen met de workshop. Om een beeld te hebben hoeveel mensen er komen is aanmelden vooraf fijn. Dit kan via fjtimmers@openhof-ommoord.nl of via 06 13531786. En neem gerust iemand anders ook mee (of deel deze mail). Let wel: ook zonder aangemeld te zijn ben je welkom!

Meer info: Fulco Timmers
Wijkpredikant Open Hof (Ommoord) en Ontmoetingskerk (Zevenkamp)

06 13531786 / fjtimmers@openhof-ommoord.nl