SKIN-Rotterdam nodigt u uit om zaterdag 9 juli haar lustrum in de Laurenskerk mee te vieren. Van 15.00 – 17.00 uur is er een korenfestival en van 17.30 – 20.00 uur een Jubileum dankviering.  SKIN-Rotterdam schrijft:

Samen Kerk In Nederland (SKIN)-Rotterdam heeft zich sinds haar oprichting ingezet om de christelijke internationale gemeenschap te versterken en bruggen te bouwen tussen de internationale christelijke gemeenschappen, Nederlandse kerken, maatschappelijke organisatie en overheid. Dit hebben we niet alleen gedaan maar we zijn hierbij geholpen. Wij ervaren dat God ons werk zegent en de internationale christelijke gemeenschappen een zegen zijn voor Rotterdam en omstreken. We zijn samen kerk. We hebben vrienden ontmoet die ons werk een warm hart toedragen en ons steunen met raad, daad of middelen. We laten onze stem horen en daardoor werken we samen met mensen uit alle lagen van de Rotterdamse samenleving en het bestuur. We zijn hier zeer dankbaar voor en daarom vieren we feest!

We willen u van harte uitnodigen om het 15-jarige bestaan van SKIN-Rotterdam met ons mee te vieren! Lees hier de officiële uitnodiging met programma.
Komt allen en neem uw gemeenschap met u mee. We hopen u te zien op 9 juli. Een feest om niet te missen!

‘Excuses, wat nu? Op weg naar verzoening’

Dit thema staat centraal tijdens de Manspasi kerkdienst op 24 juni a.s. in de Hoflaankerk te Kralingen. Het thema sluit aan op dat van 2021: ‘Samenleven voorbij de schuld, vergeving en verantwoordelijkheid’. Het thema staat in het teken van de excuses die burgemeester Aboutaleb in december jl. aanbood voor het koloniale en slavernijverleden van de stad Rotterdam. Lange tijd werd ervan uitgegaan dat het aandeel van Rotterdam in de slavernij van geringe omvang was. Dit in schrille tegenstelling tot de bevindingen van het slavernijonderzoek in opdracht van de gemeente Rotterdam, dat op 31 oktober 2020 werd gepresenteerd. Rotterdam zat tot over zijn oren in de slavernij. De erfenissen daarvan zitten tussen onze oren, ze werken materieel en mentaal door in het heden. Nu is het tijd om met die oren naar elkaar te gaan luisteren.

Excuses zijn misschien gauw uitgesproken, maar wat hoort erbij om duidelijk te maken dat die excuses ook werkelijk gemeend zijn? Dat is niet alleen een vraag naar de gevolgen op politiek-bestuurlijk  niveau, maar juist ook op het persoonlijke niveau van alle mensen, de burgers van deze stad. Wat is dan nodig om van excuses tot een verzoening te geraken, die perspectief biedt voor een gemeenschappelijke toekomst?

Vanuit het christelijk geloof is verzoening altijd een veranderproces van alle personen die hierbij – op welke manier dan ook – betrokken zijn. Het gaat niet om politiek correcte uitspraken maar om de vraag wat moet in mij(!) anders worden? Wat moet er bij en in alle betrokkenen veranderen, zodat er een draagvlak ontstaat om op een gelijkwaardige manier samen verder te kunnen gaan? Bijbelteksten en liederen zullen ons in de Manspasi kerkdienst begeleiden om het leed uit het verleden te gedenken en om de vreugde tot uitdrukking te brengen dat er formeel een begin is gemaakt om te komen tot verandering en samen te zoeken naar de stappen die gezet moeten worden en de perspectieven die dit biedt.

(persbericht stichting Gedeeld Verleden Gezamenlijke Toekomst)

Op zondag 1 mei 2022 vindt ’s avonds om 19.00 uur de jaarlijkse Holocaust-herdenking van Rotterdam plaats in de Laurenskerk.
In de herdenking wordt de moord op joodse burgers tijdens de nazitijd herdacht. Ook wordt stilgestaan bij slachtoffers die nog steeds tijdens conflicten wereldwijd worden gemaakt.

Deze herdenking is voorbereid door leden van kerken, parochies en de joodse gemeenschap in Rotterdam samen.

In deze dienst zal Rotterdammer Wolfgang Kotek een toespraak houden. Hij is zelf als kind in Duitsland ooggetuige geweest van de Kristallnacht.

Op het internet zijn een hoop vindplaatsen voor bezinning, meditatie in de veertigdagentijd. Iedere dag een paar momenten om je te bepalen bij God en bij de wereld. Hieronder vind je er een paar.

  • De Twittertheoloog en blogger Alain Verheij leert je ‘40 dagen verliezen’. In 40 dagen loodst hij je door zijn boek Ode aan de Verliezer en geeft hij je Bijbelse levenslessen over verliezen (en daardoor wellicht juist winnen). Het boek en de mails verrijken elkaar, maar je kunt ook meelezen zonder het boek in huis te hebben. De mails zijn gratis. Je kunt hier zien wat voor berichtjes hij je stuurt. En je kunt je hier daarvoor opgeven.
  • Je kunt ook onderweg gaan naar Pasen met 40 Bijbelteksten en 40 popsongs. Een initiatief van Corjan Matsinger, die ook het boek Heilige Herrie schreef. Hier zie je wat je krijgt en hier geef je je ervoor op.
  • ‘Hem achterna’ is de titel van de 40-dagenretraite van de Jezuïeten die jaarlijks door veel mensen wordt gevolgd. Behalve gebeden en teksten om bij stil te staan, kun je wekelijks ook deelnemen aan een Zoom-meeting met de schrijver van de retraite, Myriam Van den Eynde.
    Opgeven via www.ignatiaansbidden.org
  • 40-dagen kalenders:  de Protestantse Kerk Nederland (met teksten van Hanneke Ouwerkerk, Anne-Meta Kobes en Marco Batenburg) https://petrus.protestantsekerk.nl/veertigdagentijdkalender/
  • Of de kalender van de ontwikkelingsorganisatie Tearfund (teksten van o.a. Otto de Bruijne, Bina Chirino, Mirjam van der Vegt en Dorina Nauta, gedichten van Rikkert Zuiderveld en inspirerende verhalen van Tim van Wijngaarden)
    https://www.tearfund.nl/doe-ook-mee/ik-wil/veertigdagenkalender-2022

(uit de nieuwsbrief van Protestants Kralingen)

Op vrijdag 25 juni aanstaande vindt in de Hoflaankerk weer de Rotterdamse Keti Koti kerkdienst plaats. Het thema is: Samenleven voorbij de schuld: vergeving en verantwoordelijkheid.
De dienst begint om 19.30 uur en wordt gestreamd op de Facebook en YouTube kanalen van Protestants Kralingen. Vanwege de nog geldende coronamaatregelen kunnen per deelnemende kerk 10 mensen live in de dienst aanwezig zijn.

In de viering wordt het thema uitgewerkt zowel vanuit Surinaamse/Caribische als vanuit Nederlandse achtergrond. In onze stad leven nazaten van totslaafgemaakten en nazaten van de slavenhoudersmaatschappij naast elkaar. Wat bouwt op en brengt samen? In maatschappelijke discussies wordt nogal eens gesproken over slavernij en schuld. In de viering wordt dat opgepakt vanuit een christelijke invalshoek. De woorden vergeving en verantwoordelijkheid zijn daarbij cruciaal.
Vergeving die wordt aangereikt kan ruimte bieden om de schuld op een goede manier te benoemen. Schuld bekennen vanuit het perspectief van de nazaten van slavenhouders gaat niet om een persoonlijk schuldgevoel. Het gaat om bewustwording van wat er is gebeurd en om het dragen van verantwoordelijkheid in deze tijd.
De dienst wordt opgeluisterd door o.a. muziek van “Worship and Praise” en organist Richard van de Bergh.

Er zijn nog een plaatsen over in de dienst. Wie de viering live wil bijwonen kan zich hier aanmelden. De Hoflaankerk staat op de hoek van de Oudedijk en de Hoflaan, dichtbij metrostation Voorschoterlaan en bij de gelijknamige tramhalte van lijn 7.
De dienst is een initiatief van de stichting Gedeeld Verleden Gezamenlijke Toekomst in samenwerking met de wijkgemeente Protestants Kralingen, de Evangelische Broeder en Zustergemeente Rotterdam, de Evangelische Broeder gemeente Rotterdam, de Methodist Church Rotterdam en de Surinaamse Parochie Petrus Donders.

Deze kerst wordt onnavolgbaar! Dat voelt iedereen aankomen. Hier nu niet aandacht voor wat er niet mag of kan, die jaar, maar wat er wel gaat gebeuren. Want Rotterdam is de stad van de onbegrensde mogelijkheden. Ook met Kerst, het is alleen een kwestie van zoeken. Daar helpt deze site mee.

Waar moet je zijn met kerst? We gaan een paar kerken langs:

In de Laurenskerk dit jaar alleen een kerstnachtdienst om elf uur, vooraanmelding is nodig. Maar Laurenspastor Harold Schorren met zijn team heeft een kerstfilm gemaakt die online te zien valt vanaf kerstavond 19 uur . Het kerstkind wordt hier in de stad geboren! Je had er bij kunnen wezen, sterker nog: je bent er bij zie verder: www.laurenspastoraat.nl.

Nico van Splunter en zijn mensen in Rotterdam west hebben van alles op de rol voor een warme kerst in Spangen en in Delfshaven, kijk op: www.geloveninspangen.nl

Een Lutherse dienst bijwonen, in het echt of virtueel? Log in bij www.luthersrotterdam.nl

René van Loon van wijkgemeente De Samaritaan laat je zien waarom de kerstboom zo’n mooi symbool is. Ga op YouTube naar “Wijkgemeente De Samaritaan” en je ziet de video. Of klik op https://www.youtube.com/watch?v=WIp-oxgRBc8.  Ook kun je daar terecht voor de livestream van de Kerstnachtdienst.

De Hoflaankerk in Rotterdam Kralingen is vanaf maandag 21 t/m woensdag 23 open van 13-16 uur een stemmig aangeklede kerk met een enkele kerststal. Ieder is welkom om even binnen te lopen, stil te zijn of juist een kort gesprekje te voeren en een kopje thee of koffie te drinken. Eén van de predikanten is aanwezig en we houden zorgvuldig afstand. De diensten zijn nu alleen online te volgen, op Facebook.

In Citykerk Het Steiger worden deze Kerst, deze jaarwisseling, deze Driekoningen wel heel bijzondere dagen. Daarom de volgende uitnodiging: Iedereen, wel of niet gelovig, wel of niet kerks, heeft last van de pandemie. Bidden is juist nu extra belangrijk. Dit is iets wat wij WEL kunnen doen. Daarom is Citykerk Het Steiger op eerste kerstdag open van 12-14 uur en daarna tot en met Driekoningen (6/1) van 11-13 uur. Iedereen kan dan – op 1,5 meter, met ontsmette handen en met een mondkapje!, komen bidden bij de kerststal. Als u wilt kunt u een kaarsje opsteken. Laten wij samen bidden voor onze maatschappij, voor allen die door deze omstandigheden worden getroffen.
Ingang: Hang 18. Er zijn gastmensen die toezien dat alle coronamaatregelen in acht worden genomen.

Op deze pagina vind je informatie over de online vieringen en activiteiten die kerken in Rotterdam organiseren.

Door middel van de podcast Frisse blik biedt de missionaire gemeente Geloven in Spangen elke werkdag een brokje inspiratie.

31 oktober, Lutherse gemeente Rotterdam

De kerkenraad van de Lutherse Gemeente Rotterdam biedt ook dit jaar weer een –gratis –lezingenavond aan. Deze wordt georganiseerd in samenwerking met de Ringen Bovenmaas en IJsselmonde (samenwerkingsverbanden van gemeenten van de voormalige PKN classis Rotterdam I en II). De avond vindt plaats vanaf 19.30 tot ongeveer 21.45 uur in de Andreaskerk. Koffie en thee vanaf 19.00 uur.

Onderwerp is: Wat is de Nederlandse lutherse cultuur? Het onderwerp wordt belicht vanuit drie invalshoeken: Sola Fide en Sola Gratia en de latere Soli Deo Gloria. Het programma ziet er als volgt uit:

19.30 Opening

19.35 Sola Fide –alleen geloof; leven en belijden

Een geïllustreerde geschiedenis van Lutheranen in de Nederlanden, toegespitst  op Rotterdam door Martin van Wijngaarden. Hij is predikant van de Lutherse Gemeente Rotterdam en kerkhistoricus, gespecialiseerd in Lutherse kerkgeschiedenis in combinatie met identiteitsvragen en kunst.

20.15 Pauze, koffie en thee met appeltaart

20.30 Soli Deo Gloria –alleen God de eer

Kerkmuziek door Andries Ponsteen en Niels Jan van der Hoek. Andries Ponsteen studeerde onder andere musicologie en was directeur van het Erfgoedhuis Zuid Holland. Niels Jan van der Hoek is organist van de Lutherse Gemeente Rotterdam.

21.10 Sola Gratia –alleen genade; theologie op maat

Door Trinette Verhoeven, zij is luthers theoloog en publiceerde enige boeken voor jonge kinderen. Zij is momenteel werkzaam als classispredikant van de Classis Utrecht. Tevens boekpresentatie van “Vier x Sola”. Eén van de eerste exemplaren wordt aangebodenaan Henk van ‘t Pad, scriba van de Classis Zuid-Holland–zuid.

21.30 Dagsluiting, door Trinette Verhoeven

Informatie en aanmelding: Jeroen van Velzen, jjwvanvelzen@gmail.com; of: ml.van.wijngaarden@planet.nl / 010-2096066. De ingang is via het hek in de Heer Vrankestraat 51 bij de Hoyledestraat. De Andreaskerk is ook goed te bereiken met trams en trein. Boekhandel Amesz verzorgt een boekentafel.