Op 14 mei herdenkt Rotterdam dat bij een Duits bombardement in 1940 een groot deel van het centrum van de stad en een deel van Kralingen werden verwoest door bommen en door vuur. In deze coronatijd zal de herdenking alleen online te volgen zijn via livestreams en via RTV Rijnmond.

Om 12.00 uur begint in de Laurenskerk een herdenkingsbijeenkomst waarin voorgangers en vertegenwoordigers van religieuze en levensbeschouwelijke instellingen voorgaan en kinderen 900 kaarsjes aansteken. U kunt hier de livestream bekijken.

Van 13.27 tot 13.40 luiden de klok van de Laurenstoren en van een 20-tal andere kerken in de stad. Dit was de tijdspanne dat de bommen op de stad zijn gevallen.

Er is een nog veel uitgebreider programma. Hier is een link naar de website waar u alle informatie vindt.

SKIN-Rotterdam en de Hoflaankerk nodigen u van harte uit voor de viering: ”Be Glad / Wees Verheugd”

De Thanksgivingservice staat weer voor de deur! Dit jaar zal het muziekfeest van koren van Internationale kerken en samenzang nét wat anders gaan dan hoe we het gewend zijn. Maar dat mag zeker niet de pret bederven, want ook in deze tijden, juíst in deze tijden, zoeken we verbinding met elkaar!
We willen u daarom van harte uitnodigen om op Zaterdag 28 november van 17.00 – 18.30 uur de viering online via ons YouTube Kanaal te volgen.
Met medewerking van pastors, voorgangers, koren en drama en/of dansgroep van verschillende Nederlandse en Internationale kerken. Een feest van Samen Kerk zijn in Rotterdam, mis het niet!

Deelnemende kerken: Chinese Christelijke Gemeente Nederland Rotterdam (CCGN), Christian Family International, De Dios es el Poder, De Schutse, Deutsche Evangelische Gemeinde, El Encuentro con Dios, Evangelische Kerk Alfa en Omega, Heaven Designed Live,  Hollandiai Magyarok Gyulekezete, Holland Methodist Church, Mahbere Kristian Kerk, Protestantse Gemeente Rotterdam-Kralingen.
Special appearance: Joany Muskiet en de SKIN-band.

Rotterdam, zondag 8 november 2020

De moord op de Franse leraar Samuel Paty kort geleden, en alle maatregelen van de Franse overheid naar aanleiding daarvan hebben in korte tijd veel emoties op geroepen, niet alleen in Frankrijk ook daar buiten. Ons land en ook onze stad worden daarbij niet ontzien. Ook bij ons blijken onderlinge banden tussen mensen met verschillende culturele en religieuze wortels kwetsbaar. Misverstanden, onbegrip en onwil echt naar elkaar te luisteren met daarbij de schaalvergroting van al die emoties door gebruik van sociale media, laten maar zo de vlam in de pan vliegen. Leerlingen en leraren van het Emmauscollege in onze stad weten inmiddels hoe dat werkt. Een van hun leraren heeft zich verborgen voor wat hij vreest dat met hem zou kunnen gebeuren.

Rotterdam heeft een lange traditie van samenwerken tussen kerken, synagogen, moskeeën en andere gebedshuizen. We kennen elkaar, er zijn op veel plekken in de stad vormen van uitwisseling en soms ook samenwerking. Als het nodig is weten we elkaar te bereiken.

Twee sprekende voorbeelden: een paar jaar geleden, toen angst de moslimgemeenschap binnensloop na een aanslag op een moskee in Canada, heeft een grote groep kerkmensen, joden en anders denkenden op een vrijdag tijdens het gebed uur een levend kordon gemaakt rond de Essalam-moskee. Niemand zou een hand mogen uitsteken naar de bidders in dit huis. (Zie foto.)

Een ander, recent voorbeeld, is het onderzoek naar de kapitaalwaarde van vrijwilligerswerk door mensen met een religieuze of levensbeschouwelijke oorsprong. Het rapport hierover wordt binnenkort aangeboden in de Burgerzaal van het Stadhuis.

Kortom: we kennen elkaar in deze stad, we zijn in de eerste plaats Rotterdammers en laten ons niet tegen elkaar op hitsen. Daar hoort dan ook de bereidheid bij elkaar te ontmoeten en te leren kennen in het eigene van ieders traditie. En te ervaren wat vrijheid voor deze, en gebondenheid voor gene betekent.

Om die reden roepen we op tot onderlinge ontmoeting en het opschorten van al te snelle beoordelingen. En bevelen aan om terughoudend te zijn in het omgaan en luisteren naar de sociale media.

Namens het Convent van Kerken: ds. Bert Kuipers, voorzitter, Ds. Bert Davelaar, secretaris en Rabbijn Albert Ringer, lid

Namens het Spior (Stichting Platform Islamitische organisatie: Mohamed Bouimj

Kees van der Zwaard speelt:
Bonhoeffer — Wie ben ik

Vrijdagavond 18 september speelt Kees van der Zwaard samen met violiste en acteur Roosmarijn Tuenter zijn indrukwekkende theaterstuk Bonhoeffer – Wie ben ik?
Ter gelegenheid van 75 jaar bevrijding verdiept Kees van der Zwaard zich in de laatste uren van Dietrich Bonhoeffer.
Bonhoeffer was een predikant, die meedeed aan een aanslag op Hitler, werd gepakt, veroordeeld en op 9 april 1945 opgehangen, 39 jaar oud.
U kunt de theatervoorstelling meemaken in de Fonteinkerk, Terbregselaan 3 in Rotterdam-Hillegersberg, óf bij u thuis: de voorstelling wordt uitgezonden via https://kerkdienstgemist.nl/stations/506. Als u aanwezig wilt zijn in de Fonteinkerk, geef u dan op bij info@samen010.nl ovv Bonhoeffer. Er is een beperkt aantal plaatsen: aanmelding is verplicht. Coronaregels worden vanzelfsprekend in acht genomen. Thuis meekijken kan iedereen.

Vrijdagavond 18 september aanvang 20.00 uur
Deze voorstelling wordt u aangeboden door de Centrale Stuurgroep: het overleg van alle PKN-kerkenraden van Rotterdam voor de stad.
Wij kijken met u uit naar een mooie avond en een goede bezinning op de prijs van de vrijheid.

Op zaterdag 6 april 2019 om 19.00 uur wordt er in de Citykerk Het Steiger voor de veertiende keer  een oecumenische Marathonkerkdienst gehouden. De dienst is ook omschreven als een ‘spirituele warming up’ en biedt iedere loper of supporter van binnen en buiten de stad een moment van bezinning, voorafgaand aan het grootse sportfeest van de volgende dag. De oecumenische kerkdienst is uiteraard voor iedereen toegankelijk, maar wel gericht op lopers en hun supporters van de NN Marathon Rotterdam en belangstellenden. De dienst zal internationaal georiënteerd zijn, zodat ook buitenlandse deelnemers de dienst kunnen volgen. De NN Marathon Rotterdam ondersteunt deze dienst, die onderdeel uitmaakt van het gehele marathonprogramma in het marathon weekend.

De dienst wordt geleid door de pastores Hubert Berbée en Guus Koelman. Medewerking verleent het Blackgospelkoor Miracles uit Woerden onder leiding van Chesron Ledes.

Na afloop is er gelegenheid tot napraten bij koffie, thee of frisdrank en om elkaar een goede en succesvolle loop toe te wensen.

Korte informatie:

Marathondienst
6 april 2019; van 19.00 tot 20.00 uur

Locatie
Citykerk Het Steiger
Hang 18, Rotterdam 

Op donderdagmiddag 15 november organiseert de stichting Nederlandse Zeevarenden Centrale het jubileumsymposium ‘Trouw aan zeevarenden’ 125 jaar Koopvaardijpastoraat.
Wethouder Adriaan Visser (Haven) spreekt, film over zeemanshuizen en pastoraat, gesprek met Marja van Vliet en gesprek met panel. Na afloop ontmoeting en borrel. Welkom vanaf 15 uur, Aanvang 15.30-17.00 uur.
Voor een flyer klik hier.

Via www.aanmelder.nl/nzcsymposium kunt u zich aanmelden en de website bekijken.

Foto: ©Jochem Jurgens | 

Er komt op 8 en 9 november a.s. een bijzondere theatervoorstelling naar Rotterdam: De OmZieners. De Omzieners wordt gebracht door de Joseph Wresinski Cultuur Stichting. Dit is een multicultureel theatercollectief van mensen die in armoede leven en ervaren theatermakers. Een unieke ervaring voor iedereen met een open blik. De voorstelling in Rotterdam wordt georganiseerd in samenwerking met Samen 010 en Mara.

Waar:                   De Brandaris
Adres:                  Coloniastraat 25, 3024 TA Rotterdam
Wanneer:           Donderdag 8 november en vrijdag 9 november
Hoe laat:             19.30 uur ontvangst publiek, 20.00 uur aanvang voorstelling.
Kosten:                Gratis. Vrije gift na afloop
Reserveren:      U kunt zich aanmelden via omzieners@gmail.com

Wilt u verzekerd zijn van een plek, dan raden wij u aan u aan te melden.

 De voorstelling wordt door heel het land gespeeld en krijgt lovende recensies:

 “Een prachtig stuk waarin op zoek gegaan wordt naar wat mensen ten diepste kan bewegen om niet alleen voor zichzelf te leven, maar ook om te zien naar elkaar. Een eerlijke, kritische, rauwe, ontroerende en humoristische voorstelling. Het taalgebruik is functioneel, uit het leven gegrepen en nergens onnodig hard of kwetsend, maar wel confronterend en tegelijk kwetsbaar en zacht. Kortom een voorstelling voor een breed publiek uit alle lagen van de bevolking. (Gerben Kajim, predikant)

“De theatervoorstelling ‘De OmZieners’ moet je niet alleen zien maar vooral ook beleven. Het is een intense, ontroerende voorstelling die onder je huid gaat zitten. Het spel is prachtig. Maar het is niet alleen spel. Het is het echte leven”. (Inge Nooijen, coördinator sociale wijkteams)

De OmZieners wordt gebracht door theatermakers en ervaringsdeskundigen in armoede. Mensen in armoede maken theater omdat er veel over hen wordt gezegd en geschreven door mensen die niet in armoede leven. Bijvoorbeeld dat armoede je eigen schuld is. Of dat je hoort bij de ‘zwakkeren’. Maar ben je zwak als je in armoede leeft? Of moet je juist heel stevig in je schoenen staan?

De OmZieners is geïnspireerd op de levenservaring van mensen in armoede in Nederland, en op de kwetsbaarheid die armoede met zich meebrengt. Want dat is wat armoede doet. Het maakt jou en je gezin kwetsbaar. Op eigenlijk elk levensterrein: arbeidsparticipatie, gezondheid, scholing, huisvesting etc.

Met De OmZieners brengen ervaringsdeskundigen die kwetsbaarheid op een indringende manier en met een gezonde dosis humor voor het voetlicht. Zo maken zij het leven van de mensen invoelbaar en brengen zij een gesprek op gang over de vraag hoe de samenleving een betekenisvolle plaats kan bieden aan mensen in kwetsbare situaties. Dat gesprek willen wij graag voeren. Niet omdat wij pasklare antwoorden hebben. Maar omdat wij vragen willen delen.

Het publiek zag een goed opgebouwd verhaal met passie gespeeld door ervaringsdeskundigen uit de onderkant van de samenleving. Maatschappijkritisch zonder een drammerige politiek correcte ondertoon, maar serieuze kost die op een luchtige en regelmatig komische wijze geserveerd werd.” (Dagblad van het Noorden)