De Lelie zorggroep organiseert in samenwerking met PCOB, SKIN-Rotterdam en Samen 010 een minisymposium over het thema: De dementie-vriendelijke kerk.  Hier vindt u meer informatie en een aanmeldingsformulier.

Voor het derde jaar op rij vindt tijdens de Rotterdam Pride 2018 op zondag 30 september om 15.00 uur een roze viering plaats in de Arminiuskerk. Het thema van de viering is Port of Love. Deze middag vieren we de liefde met veel muziek, dans, stilte en inspiratie. We ervaren en vieren dat stad en kerk plaatsen zijn waar iedereen zichzelf mag zijn en waar mensen open naar elkaar en de wereld staan. Wij staan stil bij de vragen die ons bezig houden en bij de liefde die ons verbindt. Iedereen is van harte welkom!

Remonstrants predikant Koen Holtzapffel leidt de viering. Tijdens de viering zorgen zangers en dansers voor een mooie bijdrage. Aansluitend is er een borrel.

Download hier de flyer 2018.

Een keer per maand komt op dinsdagmorgen in de kerkenraadskamer van de Remonstrantse Kerk de Oecumenische leerkring samen. Deze leerkring is vele jaren geleden ontstaan uit contacten tussen de Remonstranten en de Gereformeerde Bergsingelkerk. Tegenwoordig trekt de kring deelnemers uit diverse kerken in Rotterdam, waardoor in de discussies verschillende ziens­wijzen en tradities over tafel gaan.
In deze kring leren we op een andere manier naar ons eigen geloof te kijken, te luisteren naar andere visies én we bespreken er een theologisch thema waar we allemaal wat van opsteken.

Het komende seizoen proberen we de zoektocht van de theoloog/filosoof John Caputo te volgen en kijken we wat de belijdenissen van deze postmoderne pelgrim betekenen voor ons geloof en leven.

  • Hoe kunnen we over God denken? Bestaat God, zoals ik en jij bestaan?  Wie of wat is Z/Hij dan?
  • Is er iets te winnen bij het geloven in God? Of gaat het om heel iets anders?

John Caputo neemt ons mee in zijn persoonlijke zoektocht. De klassieke theologie laat hij achter zich, hij neemt ons mee in het postmoderne denken en ontwikkelt de ‘theologie van de roos’.

Iedereen is van harte welkom.

Datums: 25 september, 30 oktober, 4 december, 29 januari, 5 maart, 23 april en 21 mei; elke keer van 10.00-12.00 uur.
Plaats: de kerkenraadskamer van de Remonstrantse Kerk, Museumpark 3
Begeleiding: ds Tjaard Barnard en ds Katinka Broos
Kosten:  koffie en thee: € 10,– (eenmalig voor het hele jaar). Daarnaast moet je zelf het te bespreken boek aanschaffen: John D. Caputo “Hopeloos hoopvol. Belijdenissen van een postmoderne pelgrim.” Uitgeverij Skandalon, € 22,50

Een beetje meer informatie over John Caputo?

Vorig jaar sprak hij op het Geestdriftfestival, hier is een opname daarvan.
En in het dagblad Trouw stond rond die tijd een interview met hem.

 

Ook dit jaar organiseert de stichting GVGT (Gedeeld Verleden Gezamenlijke Toekomst) een uitgebreid herdenkings- en feestprogramma rond de viering van Keti Koti, “de ketenen gebroken”, de afschaffing van de slavernij in Suriname en op de Antillen. Onderdeel daarvan is op vrijdagavond 29 juni om 19.30 uur de gezamenlijke viering in de Hoflaankerk, waaraan deelnemen de Evangelische Broedergemeente, de EBZG Rotterdam Noord, de Surinaamse Rooms-katholieke Parochie en Protestants Kralingen. Als thema staat centraal onze gezamenlijke verantwoordelijkheid om de samenleving in stand te houden.

In de Keti Koti brochure van dit jaar staat geschreven: ‘In 2013 gebeurde iets bijzonders bij de herdenking en viering dat toen 150 jaar geleden de slavernij in Suriname en de voormalige Nederlandse Antillen was afgeschaft. De Raad van Kerken in Nederland toonde officieel spijt voor de steun die kerken eeuwenlang hadden gegeven aan het in stand houden van de slavenhandel. Met mooie woorden uit de Bijbel praatten dominees het onderdrukken en uitbuiten van mensen decennia goed. In hun spijtbetuiging erkennen de kerken dat die veel te laat komt: “We erkennen dat we te laat spreken. We erkennen onze betrokkenheid in het verleden van afzonderlijke kerkleden en van kerkelijke verbanden bij het in stand houden en legitimeren van de slavenhandel.”
De Protestantse Kerk in Nederland (PKN) gaat een stap verder: “Met spijt en schaamte moet worden uitgesproken dat dit alles deel is van ons verleden als kerken.” ‘

Waar landelijk de spijtbetuiging kwam, hadden Rotterdamse kerken in een eerder stadium de handen in elkaar geslagen om stil te staan bij de afschaffing van de slavernij. Mede uit het besef van de rol van de kerken in het verleden.

Weet u vrijdagavond 29 juni 0m 19.30 uur welkom in de Hoflaankerk (hoek Oudedijk/Hoflaan) om deze viering bij te wonen.

 

Tot woensdag 28 september stelt Mieke Krediet in de kloostergang van Het Steiger schilderijen ten toon over Palestina. In mei 2010 heeft zij als lid van een groep van 22 personen  uit de Arkgemeente in Schiedam en uit de Pauluskerk in Rotterdam  een reis ondernomen naar Israël en Palestina.

Mieke Krediet heeft haar indrukken verwerkt in een aantal schilderijen, die de leefsituatie van de Palestijnen in beeld brengen. Deze reizende tentoonstelling heeft de PKN-kerken de Bergsingelkerk en de Kerkzaal aan de Burgemeester Meineszstraat 4 al aangedaan en is nu te gast in de Citykerk Het Steiger.

Openingstijden: zondag van 10.00 uur tot 13.00 uur; dinsdag van 12.00 uur tot 17.00 uur; woensdag, donderdag en zaterdag van 12.00 uur tot 14.00 uur. Locatie: De Kloostergang, Citykerk Het Steiger, ingang 1e Nieuwstraathof 2 Rotterdam. Op dinsdagen zijn de deuren van de hoofdingang aan het Hang 18 geopend.

De Doopsgezinde Gemeente in Rotterdam is dit jaar van 16 t/m 24 september de Vredesambassade van Rotterdam en gaat haar kerkgebouw aan de Noordmolenwerf 3, in het hart van de stad, open stellen. Het doel is om ontmoetingen te stimuleren en mensen te verbinden rondom het thema Vrede. Inbreng van andere religieuze- en niet- religieuze organisaties zijn zeer welkom. Ideeën of activiteiten voor de invulling van het programma voor de Vredesweek horen wij graag.

Het programma voor deze week is nog in wording, maar we starten de Vredesweek in ieder geval met de vredeswandeling “Walk of Peace” langs de westelijke brandgrens van Rotterdam. De rode lampjes in de bestrating leiden ons langs markante plekken en onderweg wordt op een aantal plaatsen een verhaal verteld of getoond. Door te wandelen en te luisteren, kunnen mensen geïnspireerd raken en een gesprek aangaan over de vraag: ‘Wat kan ik zelf doen en wat kunnen anderen doen om vrede te bevorderen?’

Met de vredeswandeling “Walk of Peace” richten we ons op deelnemers uit alle hoeken van de samenleving. Vrede wie durft.

De wandeling is op zaterdag 16 september en begint om 20 uur. Hij start op de hoek van de Willemskade en de Maasstraat. Het eindpunt is op het Schouwburgplein. Aanmelden vooraf is wenselijk: vrede@dgrotterdam.doopsgezind.nl.

Wat is Kerkennacht?

De voorbereidingen voor KLogo Kerkennachterkennacht 2017 zijn in volle gang! Ben jij benieuwd hoe een kerk er eigenlijk uitziet aan de binnenkant? Wat valt er te doen? Welke mensen zijn daar en waarom? Hoe zou het zijn om eens binnen te lopen in één van de vele kerken die Rotterdam rijk is. Proef de historie en geniet van wat er gebeurt!

Op deze pagina houden we je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen rondom Kerkennacht 2017 in Rotterdam. In het weekeinde van 23 tot 25 juni 2017 vindt de Kerkennacht plaats.

Bekijk de promo

 

Meedoen?

Kerkennacht is een internationaal evenement Het is dé gelegenheid om als kerk te laten zien wat je in huis hebt. Dus gooi die deuren maar open! Voor tips en inspiratie om met jouw kerk/gemeente mee te doen met Kerkennacht, kun je hier terecht.

Doe je mee? Meld je dan aan via rvk@raadvankerken.nl!