Geloof ligt op straat. Letterlijk soms! Ik reed op de Ring-Noord achter een busje van ‘Credo Bouw’. Dat vond ik een fascinerende bedrijfsnaam. Credo, Latijn voor ‘Ik geloof’, is het eerste woord van de Apostolische Geloofsbelijdenis. Die wordt dan ook vaak het ‘credo’ genoemd. ‘Ik geloof Bouw’. Zou de oprichter gelovig zijn? Of vond hij of zij het gewoon een leuk woord? Zou Credo een achternaam zijn?

Er stond nog wat onder, op dat busje: ‘Credo Bouw. Als het écht af moet zijn!’ Dat maakte mijn fascinatie nog groter. Een gebouw kan dus ‘af’ zijn, maar het ook ‘écht af’ zijn. Ik stel me zo voor dat je dan als opdrachtgever in het gebouw rondloopt met een stralend gezicht en zegt: ‘Ja, inderdaad, zó had ik het me exact voorgesteld! Dit is wat ik bedoelde!’

Ik ken heel wat mensen die niet geloven en die op een fantastische manier in het leven staan: sociaal, liefdevol, bewogen, oprecht, eerlijk, noem maar op. Ik behoor niet bij diegenen die vinden dat je pas echt een goed mens bent als je gelooft. Er zijn veel mensen die niet geloven en die mij tot een voorbeeld zijn. Omgekeerd: ik geloof, maar ik ben bepaald niet ‘af’. Laat staan ‘écht af’.

‘Echt af’ zal ik, geloof ik, in dit leven ook nooit zijn. Maar ik ben wel ‘goed af’. Want ik mag weten van die andere dimensie, waardoor ik het aankan om niet ‘af’ te zijn. Er is een God die genadig voor me is, die me ondersteunt, bemoedigt, sterkt en waar nodig corrigeert. Beslist kun je een goed mens zijn zonder geloof, maar ik gun iedereen deze rijkdom, de band met je Schepper, de liefde van je Verlosser, waardoor het hele leven glans krijgt, zelfs in moeilijke tijden.

‘Af’ ben ik niet, maar ik voel me wel ‘goed af’. En het aanbod ligt er voor ieder mens: de God die je maakte, zoekt contact. Hij is geen anonieme levensdonor, maar een Vader die verlangt naar een liefdesband. Hij wil je Gids zijn, op weg naar een bijzondere toekomst, waar alles goed is. Waar God, als het ware, met een stralend gezicht rondloopt, omdat het eindelijk zo is zoals Hij het bedoeld heeft.

Credo: ik geloof in een God die voor me uit gaat, op weg naar het land waar alles ‘écht af’ is.

René van Loon,
Predikant Hervormde Gemeente Rotterdam-Centrum,
wijkgemeente De Samaritaan
(foto: Koos van Noppen, IZB)