Wij geloven in de waarde van Jezus en de kracht van Zijn Woord

Wij willen laten zien wie Jezus is en wat Hij uit liefde voor de mensen heeft gedaan. Vanuit Gods Woord en geleid door de Heilige Geest getuigen we van de genade en liefde van Jezus Christus. We stimuleren mensen een persoonlijke relatie met God aan te gaan en te groeien in hun geloof. Door Hem te dienen neemt de onderlinge liefde en eenheid toe. Onze missie is gebaseerd op Mattheus 22: 37, 39 en Mattheus 28: 19, 20a.

Volle Evangelische Gemeente Het Zout der Aarde

Korps Rotterdam oost

Korpsen. Zo noemen wij onze kerkelijke gemeenten. Daar worden elke zondagmorgen samenkomsten (kerkdiensten) gehouden, maar geloven doe je niet alleen op zondag. Daarom staan de deuren van onze korpsen ook door de week open voor iedereen. Je kunt er terecht voor een kop koffie, een praatje of soms om samen met anderen te eten. Loop eens binnen.

Neem weer controle over jouw eigen leven door jouw toekomst in de handen van God toe te vertrouwen

Victory Outreach is een internationale kerk, geroepen tot de taak van het evangeliseren en discipelen maken onder de meest gekwetsten van de wereld, met de boodschap, de hoop en het plan van Jezus Christus.
Wij zien er naar uit om u te ontmoeten tijdens onze diensten.

Rafaël gemeente De Rank

Onze naam geeft duidelijk aan waar ons verlangen naar uitgaat en wat onze missie is: vrucht dragen in onze omgeving!

Onze samenkomsten zijn er op gericht om God te aanbidden en Hem te ontmoeten. Onze tijd van lofprijs en aanbidding wordt gekenmerkt door enthousiaste zang en muziek maar ook door momenten van stille aanbidding. Iedere zondag is er een uitdagende, praktische boodschap.

Iedere zondag om 10.00 uur begint onze samenkomst en deze duurt ongeveer 1,5 uur. Daarna is er uitgebreid tijd voor koffie en aandacht voor elkaar.

Welkom bij Kom en Zie Rotterdam! 

Op onze website vind je meer informatie over wie wij zijn en wat we doen.
Pinkstergemeente Kom en Zie is een gemeenschap van christenen, die functioneert als een hartelijk en open gezin.

Voor het ontstaan van de gemeente moeten we ruim 50 jaar terug.
Het jonge echtpaar Jan en Agatha Boonstra voelde heel sterk een roeping. Zij volgden een Bijbelschoolopleiding en startten vervolgens met een kleine groep christenen een huissamenkomst. Onder de vlag van de zendingsbeweging Stromen van Kracht groeide deze thuisgemeente gestaag. Uiteindelijk werd hun huiskamer te klein en gingen zij op zoek naar een ander onderkomen. De oorspronkelijke gemeente is inmiddels uitgegroeid tot zo’n 600 leden. Na een periode van gedeeld voorgangerschap hebben Jan en Agatha Boonstra in 2010 hun voorgangerstaak overgegeven aan Nico Rijsdijk en zijn vrouw Lies.

Het gebouw

Door de jaren heen werden er diverse zaaltjes gehuurd, maar steeds weer werd de ruimte te klein. Het verlangen naar een eigen gebouw begon te groeien. Het huidige kerkgebouw dateert van het einde van de 18e eeuw. De eerste eigenaar, Van Gend en Loos, had in de ruimte, die nu de kerkzaal is, zijn paarden en wagens staan. Later heeft onder andere de firma Verkade het pand gebruikt. Na enige jaren van leegstand werd het in 1976 door Jan Boonstra aangekocht. Binnen een jaar werd dit uitgeleefde gebouw met de onmisbare hulp van vele gemeenteleden getransformeerd tot een goed bruikbaar kerkgebouw. Het gebouw kreeg de naam De Schutse, wat ‘schuilplaats’ betekent. Tot op de dag van vandaag wordt er gewerkt om nieuwe en betere ruimten te creëren, want het aantal activiteiten blijft toenemen.

Leden

In principe kan iedereen lid worden van onze gemeente. Wij hanteren echter wel een aantal voorwaarden voor het lidmaatschap:
⦁ U aanvaardt Jezus Christus als persoonlijke Verlosser en Heer.
⦁ U heeft een christelijke levenswandel.
⦁ U neemt naar vermogen deel aan de gemeentelijke activiteiten.
⦁ U onderschrijft onze statuten en leeft die na.