Tot 2012 noemde iedereen ons gebouw kortweg: de Gereformeerde kerk. Na de landelijke fusie gaven we er de voorkeur aan de kerk bij een naam te noemen en niet meer bij haar geschiedenis, Eben-Haëzer stond al op de gevel: “tot hiertoe heeft de Heer ons geholpen”. Dat is steeds onze hoop en verwachting; dat God ons steeds weer verder zal helpen, in ons persoonlijk leven en geloven en in ons kerkzijn. We bieden ruimte aan ieder die wil geloven; ieder die geloof, hoop en liefde te delen heeft. We bieden ruimte aan vragen en twijfels, en willen samen op zoek naar houvast, door goede gesprekken in persoonlijke huisbezoeken en in groepsbijeenkomsten. We houden steeds vaker gezamenlijke diensten met de Hervormde Gemeente, afwisselend in beide kerkgebouwen,  en werken veel samen met de Baptistengemeente. We proberen ons in te zetten in de samenleving door de koffie-inloop in gebouw Rehoboth, door bij te dragen aan de Voedselbank, in een jaarlijks terugkerende Roemeniëreis en in projecten van Kerk in Actie.

Historie
Het kerkgebouw stamt uit 1862. Het gebouw is aan de voorzijde niet wezenlijk veranderd sinds de jaren ’20 van de vorige eeuw. Ook is een deel van deze historie terug te vinden in diverse gedenkstenen. Alleen het torentje is gecompleteerd met een uurwerk en een kerkbel. Het interieur daarentegen is met de tijd mee veranderd en heeft diverse veranderingen ondergaan tot zijn huidige vorm en inrichting. Wij verheugen ons in een prachtig uitgebreid orgel, dat bespeeld wordt door diverse vaste organisten.

Predikant: ds. C.H.A. Bartelink-van den Dool
Aanvang dienst: elke zondagmorgen 9.30 uur.

 

BMVier is een knusse locatie midden in het vroeg-20e eeuwse deel van Delfshaven. Door zijn plek in het hart van deze multiculturele volkswijken, hebben de bezoekers van BMVier historisch gezien een sterk oog voor de nood in de wereld om de hoek. Maar ook weet zij zich sterk verbonden met het diaconaat naar de wijde wereld toe.

Eind 2015 is BMVier verbouwd en opgeknapt en huisvest nu ook het Wijkpastoraat Rotterdam West. Hiermee kan nog beter de verbinding gelegd worden naar de buurt.

Iedere zondag is er om 10 uur ’s ochtends een intieme viering waarin een duidelijke liturgie gecombineerd wordt met een overdenking die verbindingen legt tussen het geloof en de praktijk van alle dag.

Eenieder die zich aangesproken voelt door de sfeer van persoonlijke vieringen uit het hart en de verbondenheid met wijk en wereld, is van harte welkom om een keer langs te komen!

Predikant: ds. Katinka Broos
Aanvangstijden kerkdiensten zondags: 10.00 uur

De Gereformeerde Kerk te Rotterdam (GKR) is in 2004 ontstaan uit een fusie van de Gereformeerde kerken van Rotterdam-Centrum en Delfshaven. Onze kerk omvat daardoor het centrum van Rotterdam en de voormalige deelgemeenten Noord en Delfshaven.

Al meer dan een eeuw is de Bergsingelkerk in Rotterdam-Noord een plek van ontmoeting voor jong en oud, mensen uit de wijk en de stad. Een gastvrije kerk die laagdrempelig en middenin de samenleving aanwezig is. Wij geloven dat het erg belangrijk is om samen te bouwen aan een open en warme gemeenschap.

Iedere zondag is er een viering met een inspirerende overdenking, die vaak het geloof weet te verbinden met ons eigen leven of de maatschappij. Na de viering is er altijd koffie of thee. Ook is er wekelijks kindernevendienst en kinderoppas.

Daarnaast zijn er diverse activiteiten. Iedere zaterdagmiddag is de kerk open voor het Bergsingelkwartier, waar plek is voor een gesprek en bijvoorbeeld een poëziemiddag, planten- of boekenmarkt plaatsvindt. De Bergsingelkerk is ook regelmatig podium voor concerten en speelt bovendien een belangrijke rol in activiteiten in Bergpolder en het Liskwartier.

Iedereen is van harte welkom om langs te komen en kennis te maken!

Predikant:
Aanvangstijden kerkdiensten zondags: 10.00 uur