De Hervormde Gemeente Rotterdam-IJsselmonde bestaat uit twee secties, te weten de sectie Pelgrimskerk en de sectie Adriaen Janszkerk. In beide kerken zijn er op zondag diensten om 10.00 uur. In de Pelgrimskerk is er op de 2e zondag van de maand een middagdienst om 15.00 uur.

Sectie Adriaen Janszkerk: ds. Hans Schaap.

De gemeente van de Adriaen Janszkerk bestaat voor een groot deel uit niet meer zo jonge mensen. Er is echter wel een groeiende groep jongere mensen en kinderen die heel betrokken is bij jeugdwerk en naar aansluiting bij de wijk rondom de kerk. Er is elke zondag oppas voor de kleintjes en (m.u.v. de zomervakantie) een kinderprogramma voor kinderen van 4 t/m 9 jaar. Voor de jeugd vanaf 10 jaar is er één keer per maand een tienerprogramma tijdens de dienst.

In de Adriaen Janszkerk en in de Pelgrimskerk zul je je al snel thuis voelen als je op zoek bent naar een kerk waar de Bijbel serieus genomen wordt, maar ook de tijd waarin wij leven. In deze kerken gaat het veel over God, over Jezus en over wat het in de praktijk betekent om vandaag de dag te geloven en volgeling van Jezus Christus te zijn. Ook wie daar allemaal nog niet zo zeker van is, maar wel op zoek is, zal een warm welkom vinden en een plek om verder te komen met je vragen en je zoektocht.

De Hervormde Gemeente Rotterdam-IJsselmonde bestaat uit twee secties, te weten de sectie Pelgrimskerk en de sectie Adriaen Janszkerk. In beide kerken zijn er op zondag diensten om 10.00 uur. In de Pelgrimskerk is er op de 2e zondag van de maand een middagdienst om 15.00 uur.

Sectie Pelgrimskerk: ds. Jos Slager

 

In de Pelgrimskerk is een grote groep jongere mensen en ook een groep oudere gemeenteleden. Er is elke zondag oppas en kinderdienst voor kinderen van de basisschool t/m groep 6. Daarnaast is er om de veertien dagen tienerdienst tijdens de kerkdienst. Elke 1e zondag van de maand blijven de kinderen van groep 4 t/m 6 de gehele dienst in de kerk. Soms wordt er een gezinsdienst gehouden dan is er alleen oppas voor de allerkleinsten.

De Hervormde Gemeente Delfshaven is een jonge, veelkleurige en actieve christelijke gemeenschap in de monumentale Oude of Pelgrimvaderskerk. Al eeuwen is deze kerk een haven voor pelgrims en wordt de Bijbel gelezen, gebeden en gezongen. Daarom hechten we aan traditie, maar staan we met ons geloof in het leven van vandaag: aan het begin van de 21e eeuw in een multicultureel Rotterdam. Sinds enkele jaren hebben we als gemeente ook een tweede ‘vierplek’ in Spangen: Geloven in Spangen. We weten ons geroepen om volgelingen en getuigen te zijn van Jezus Christus en het goede te zoeken voor elkaar, voor mensen in onze netwerken, voor Delfshaven en de rest van de stad. De kerkdiensten en diverse (bijbel)kringen vormen het hart van de gemeente. We zijn een gemeente in de traditie van de reformatie, maar hebben een breed dak. Graag willen we een haven zijn waar mensen overal vandaan aan kunnen leggen. Een plek waar we elkaar helpen en uitdagen in het leven van alledag Jezus te volgen.

Predikant: ds. Arjan Markus
Pastor Geloven in Spangen: Nico van Splunter

Aanvangstijden reguliere diensten:
Zondagmorgendienst: 10.00 uur
Zondagmiddagdienst: 17.00 uur
Lofprijzingsdienst: 19.45 uur (elke tweede zondag van de maand)

Wie zijn wij?

Als Hervormde gemeente Pernis maken wij deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). Het belijden van het geloof vinden wij belangrijk. Zo voelen wij ons verbonden met het confessionele gedachtengoed. In ons dorp werken we samen met de Gereformeerde Kerk Pernis en de Baptisten Gemeente Pernis.

Wat doen wij?

Wij proberen een geloofsgemeenschap te zijn die open staat voor iedereen. Zo zetten we ons bijvoorbeeld in voor de voedselbank in Pernis, hebben wij een Roemenië-project,  houden we TOK-avonden  (Try Out Kitchen, tiener-project), organiseren we middagen en maaltijden voor ouderen, is er gelegenheid koffie te drinken en nog veel meer (zie onze site).
Elke zondagmorgen hebben wij om 9.30 uur een viering (zie onze site).
Pastoraat vinden wij belangrijk (fulltime predikant, ouderlingen, contactpersonen en anderen).
Waar nodig kan een ieder hier een beroep op doen.

Predikant: Ds. G.J. Stougie
Ring 21, 3195 XB Pernis
Telefoon: (010)  416 17 24
E-mail: predikant@hervormdpernis.nl

Website: http://www.hervormdpernis.nl
Diensten te volgen via https://kerkdienstgemist.nl/stations/2080

De Maranathakerk is een hervormde wijkgemeente in Rotterdam-Zuid. Elke zondag om 10.00 en 17.00 uur komen wij samen om met elkaar de Bijbel te bestuderen, te bidden en om God te loven en te prijzen. Op onze website vindt u informatie over wie we zijn als kerk, wat we doen als gemeente en wat we geloven. U bent van harte welkom!

 • Predikant: ds. Paul Visser en ds. Simon van der Vlies
 • Aanvangstijden kerk diensten zondags: 10.00 en 17.00 uur

De Hervormde Wijkgemeente Hillegondakerk maakt deel uit van de PKN Rotterdam-Noordrand die wordt gevormd door zeven wijkgemeenten. De gemeente bestaat uit leden die afkomstig zijn uit de geografische wijkgemeente Hillegersberg-Terbregge en uit leden die woonachtig zijn buiten de wijkgrenzen.

De Hervormde Wijkgemeente Hillegondakerk staat in de gereformeerde traditie. Hiermee bedoelen we onder andere dat we vasthouden aan de Bijbel als bron van wat we over God weten, het geloof als enige weg naar God en genade als enige basis van onze redding.

Op zondag komt de gemeente samen in de Hillegondakerk, het oudste kerkgebouw van Rotterdam. De dienst op zondagmorgen wordt bezocht door zo’n 300 gemeenteleden. Doordeweeks komt de gemeente samen in andere verbanden zoals de bijbelkringen. Er worden tal van activiteiten georganiseerd, zoals de jaarlijkse tentweek in de eerste week van de zomervakantie die met name gericht is op (jonge) kinderen.

Predikant
Ds. D.M. van de Linde

Aanvangstijden kerk diensten zondags
10.00 en 17.00 uur

 

 • De kerk is bereikbaar met de RET. Vanaf Station Rotterdam-Centraal of Rotterdam-Noord neemt u tramlijn 4 richting Molenlaan, halte C.N.A. Looslaan. Vanaf deze halte is het vijf minuten lopen (verlengde van de tramrichting) naar de Kerkdreef.
 • De kerk is rolstoel toegankelijk. De kerk is gebouwd op een heuvel dus de weg naar de kerk loopt omhoog.

Sfeer en identiteit

 • kerk zijn is voor ons: samen de weg van de Heer gaan
 • daar moedigen we elkaar toe aan de zondagse eredienst, ook in de week
 • samen mét jongeren

Wij geloven dat de goede boodschap van Jezus Christus dè bevrijdende kracht is van God, wij weten ons geroepen deze boodschap te verkondigen en in het voetspoor van onze Heer willen we opkomen voor hen die geen helper hebben, voor allen zonder hoop, voor vluchtelingen, voor hen die lijden aan armoede.

Activiteiten

 • “Samen leren” Kringen voor jong en oud.
 • “Open kerk” voor de buurt: Door inloopmiddagen, maaltijden, opleidingen en cursussen. De kerkdeuren van de Oude Kerk staan ook regelmatig open voor culturele evenementen (exposities en concerten)
 • Over de grens heen: Dichtbij zoeken wij de samenwerking met nieuwe kerken, verder weg weten we ons verbonden met de Hongaarse gemeente in Négyfalu.

Kerkdiensten

 • Kerkdiensten: elke zondag 10.00 uur
 • Avondgebeden: Iedere eerste woensdag van de maand (m.u.v. juli en augustus) 19.00 u-19.30 u
 • In de adventstijd: elke woensdagavond 19.00 u-19.45 u
 • In de veertig dagentijd voorafgaand aan Pasen: elke woensdagavond een sobere maaltijd met gebeden, lezingen en liederen, 18.00 u-19.00 u

Predikant:
Ds. A.P. (Bert) Davelaar
Boergoensevliet 146
3082 KX Rotterdam
010-229 09 47 (06 15 54 48 90)
a.p.davelaar@hetnet.nl

kerk is bereikbaar met openbaar vervoer – bus 70 richting Charlois
de kerk is rolstoelvriendelijk