ICF Rotterdam-Noord is een jonge interculturele kerk vlak bij het centrum van Rotterdam. Iedere zondag komen we samen; we zingen, bidden, lezen uit de bijbel en delen ons eten. Je bent welkom, wie je ook bent, waar je ook vandaan komt en wat je ook gelooft.

ICF-Noord is een kerk ‘van alle volken, voor alle volken’. We worden er blij van als het in onze kerk net zo veelkleurig is als op een drukke zaterdagmiddag in het centrum van Rotterdam. Met zoveel verscheidenheid in onze kerk is er één die ons bindt: Jezus Christus.

ICF-Noord is niet alleen kerk op zondag. We eten graag bij elkaar of in het park, we ontmoeten elkaar in ICF-Groups, helpen elkaar waar we kunnen en proberen een positieve bijdrage te leveren aan de stad. Dat laatste doen we samen met andere kerken in het platform Rotterdam Dorst.

Bezoekadres: Feisserkapel, Proveniersstraat 52B, 3033 CL Rotterdam

Postadres: Zaagmolenstraat 55b, 3036 HD

Website: https://www.icfrotterdamnoord.nl

Voorganger: Fred Kappinga fred@icfrotterdamnoord.nl 06-21212726

Samenkomsten: tweetalig (NL/ENG) iedere zondag om 13 uur in de Feisserkapel

De Michaëlkerk Rotterdam van de Christengemeenschap heet u welkom. De gemeente bestaat sinds 1929 en komt sinds 1967 bijeen in een eigen kerkgebouw, dat is erkend als een modern monument van organische bouwkunst.

Voor actueel nieuws van en over de Michaëlkerk, verwijzen we naar de website. Regelmatig is er een digitale nieuwsbrief met aankondigingen, verslagen en foto’s. U kunt zich hier abonneren op deze nieuwsbrief.

Tijdstippen wekelijkse mensenwijdingsdiensten

10.30 uur     zondag
09.30 uur    woensdag
07.30 uur    vrijdag

Zomerrooster van 1 juli t/m 1 september

Alleen op zondag en woensdag is er een mensenwijdingsdienst, resp. om 10.30 en 9.30 uur.

Priesters

Aan de Michaëlkerk zijn twee priesters verbonden:

  • mevrouw Hilde Cauwenbergh
  • de heer Karel-Jan Tolsma

Wij zijn een jonge multi-etnische christelijke gemeenschap in de Rotterdamse wijk Spangen. Een paar jaar geleden zijn we ontstaan vanuit het missionaire werk in de wijk. Het initiatief kreeg de veelzeggende naam Geloven in Spangen. Elke zondag komen we bij elkaar. Dat is best bijzonder, want bijna 50 jaar geleden deed de laatste koster het licht uit, in de Kapel van Spangen (een kerk met meer dan 800 zitplaatsen). De kerk is dus zogezegd terug van weggeweest.

Geloven in Spangen maakt onderdeel uit van de Protestantse Kerk in Nederland en de Pelgrimvaderskerk in Rotterdam-Delfshaven en is verbonden met de landelijke missionaire organisatie IZB.

Aansluiten bij de wijk

Geloven in Spangen wil, geïnspireerd door Gods liefde voor ieder mens, een positieve bijdrage leveren aan het wonen en leven van de mensen in de wijk. Zo willen wij een kerk zijn op een manier die aansluit bij de wijk Spangen, een stadswijk die jarenlang bekend stond als het ‘afvoerputje’ van Rotterdam en waar meer dan 80 verschillende culturen op de vierkante kilometer met elkaar samenleven.

Onderlinge relaties

Geloven in Spangen kenmerkt zich door een kleinschalige aanpak, dichtbij de mensen, waarbij zoveel mogelijk wijkbewoners ingeschakeld worden. Wij weten ons geroepen om belangeloos betrokken te zijn in de plaatselijke gemeenschap(pen) en netwerken van de wijk Spangen. Daarom werken we graag samen met anderen waarbij we geloven dat die ander geliefd is door God, onafhankelijk van leeftijd, geslacht, opleiding, sociale status, etniciteit, lichamelijke of geestelijke gezondheid, etc. In onze projecten staan dan ook de onderlinge relaties centraal.

Vieringen

Elke zondag komen we bij elkaar in Speeltuin het Westen (Spaanseweg 38, Rotterdam). Om 11.00 uur staan koffie/thee/fris klaar en ontmoeten we elkaar. Om 11.30 uur begint de dienst en na afloop eten we met elkaar, waarbij we allemaal iets meenemen. Van harte welkom!

Pastor: Nico van Splunter

De Petrakerk gemeente in Rotterdam Lombardijen is een samengaan van de Vrije Evangelische Gemeente Rotterdam en de Protestantse Petrakerk gemeente. Zij vormen een open gemeente in het midden van de Protestantse kerk waar iedereen welkom is.

Zij zijn een kleine actieve gemeente van circa 200 leden van bovengemiddelde leeftijd die de lofzang gaande wil houden en die samen met de predikant ook buiten de kerkelijke gemeente van betekenis wil zijn. De zondagse eredienst en ontmoeting in ons eigen kerkgebouw is ons lief.

De Petrakerk staat in de multiculturele wijk Lombardijen met de daarbij behorende  grote-stadsproblematiek en uitdagingen.
De Petragemeente is nauw verbonden met het buurtpastoraat en activiteiten vanuit het kerk- en buurtwerk Rotterdam Lombardijen

  • Predikant/pastor: ds. Janet de Vries, e: petrakerk.predikant01@gmail.com
  • Scriba: I.vanschelven@upcmail.nl
  • Aanvangstijden kerk diensten zondags. Van oktober tot en met maart 10:00 uur. Van april tot en met september 09:30 uur.
  • Rolstoelvriendelijk: ja, aangepast toilet aanwezig.

De Petrakerk staat in het hart van de wijk Lombardijen in Rotterdam, vlakbij NS-station Lombardijen, en op 2 minuten loopafstand van de Spinozaweg waar bus -en tramhaltes te vinden zijn die een snelle verbinding geven met bijvoorbeeld het centrum van Rotterdam. Daarnaast is de Pascalweg vlakbij, welke weer een goede verbindingsweg is richting Barendrecht.

Het Oude Wijken Pastoraat in Crooswijk wil graag (al vanaf 1984) het Evangelie handen en voeten geven onder meer door het aanbieden van sociale activiteiten in het Open Huis, zoals een eetclub; inloopmiddagen; een crea-club; bingo en een breiclub. We gaan daadwerkelijk de strijd aan tegen eenzaamheid; armoede; en sociale uitsluiting en zijn actief met taallessen; huisbezoeken; geven noodverstrekkingen; doen klusjes en hebben een Voedselbank. Voor mensen met een kleine beurs zijn er zomeruitstapjes; dagtochten; vakantieweken voor volwassenen en een voor kinderen (samen met het Pastoraat Oude Noorden). Maar we doen ook graag mee aan de Dag van de dialoog; Week tegen Eenzaamheid; de Burendag; Nl. Doet; uitwisselingen met moslimorganisaties uit de buurt en talloze andere activiteiten.

Religieuze diensten

Het Wijkpastoraat Crooswijk heeft geen eigen kerkgebouw, maar houdt tijdens alle christelijke (en nationale) feestdagen vieringen in combinatie met een ontspanningsprogramma. Daarnaast wordt er elke derde zondag van de maand Kerkcafé gehouden van 16.00 tot 17.00 uur. Deze laagdrempelige bijeenkomsten zijn voor iedereen toegankelijk. Voel u vrij om het een keer mee te maken. U bent welkom!

Diaconaal werker: Erik Maan

Contactgegevens

Adres: Nieuwe Crooswijkseweg 82c – 3034 PS
Locatie: tegenover de St. Laurentius begraafplaats
Telefoon: (010) 411 82 30
E-mail: wijkpastoraatcrooswijk@gmail.com

De Bron is een gastvrije gemeenschap in de Rotterdamse wijk Rubroek. Een gastvrije gemeenschap met een groot hart voor God en een groot hart voor alle buurtbewoners. De Bron is een initiatief van de diaconie van de hervormde kerk, ingebed in wijkgemeente De Samaritaan. Het gezicht van De Bron wordt gevormd door al onze gasten, rond de 60 vrijwilligers en door de diaconaal werker Fred Kappinga.

De deur van De Bron staat iedere ochtend open en ook vaak in de middag of avond. Boven de deur van De Bron staat “Iedereen is welkom en meedoen is gratis”, en dat merk je. Iedere week komen er honderden mensen naar De Bron. Mensen vanuit de meest uiteenlopende culturele- en geloofsachtergronden.

In De Bron wordt om de week een Ontmoetingsdienst gehouden, zondagmiddag om half 3. Ontmoetingsdiensten zijn een soort kerkdiensten waar het goede nieuws van de Bijbel in begrijpelijke taal wordt uitgelegd en waar veel tijd is voor gezellige ontmoeting met elkaar. Ons eigen Choral Lisanga zorgt voor de muziek. Verder doen veel mensen uit de wijk mee om er een echt feest van te maken. Iedereen is welkom, wie je ook bent, wat je ook gelooft.

Buurtpastor: Fred Kappinga
Mobiel: 06 – 21 21 27 26
E-mail: fred@wijkgebouwdebron.nl

Contactgegevens

Wijkgebouw de Bron
Vondelweg 254 Rotterdam
Telefoon: 010-4140269
www.wijkgebouwdebron.nl
http://www.facebook.com/wijkgebouwdebron/