Bron van ons geloof is het evangelie dat via de woorden van de Bijbel tot ons spreekt in viering en ontmoeting.

Wijkgemeente Credo: een hoopvolle gemeenschap!
Onze gemeenschap leeft vanuit de hoop. Zichtbaar geworden in Gods liefde voor deze wereld. Hoop is ergens voor werken omdat het goed is. Hoop is de zekerheid dat iets zinvol is ongeacht de afloop.

Vanuit die hoop komen wij ’s zondags samen in de Credokerk: een plek waar mensen elkaar in vertrouwen kunnen ontmoeten en waar ieder mens welkom is. Waar gezocht wordt naar de betekenis die God in het eigen leven heeft én gezocht wordt naar sporen van God in deze hectische wereld. Waar allerlei activiteiten zijn waar mensen elkaar kunnen ontmoeten.

Vanuit die hoop willen we als kerk bouwen aan een leefbare buurt en in het verlengde daarvan aan een wereld die voor iederéén leefbaar is.

ICF Rotterdam-Noord is een jonge interculturele kerk vlak bij het centrum van Rotterdam. Iedere zondag komen we samen; we zingen, bidden, lezen uit de bijbel en delen ons eten. Je bent welkom, wie je ook bent, waar je ook vandaan komt en wat je ook gelooft.

ICF-Noord is een kerk ‘van alle volken, voor alle volken’. We worden er blij van als het in onze kerk net zo veelkleurig is als op een drukke zaterdagmiddag in het centrum van Rotterdam. Met zoveel verscheidenheid in onze kerk is er één die ons bindt: Jezus Christus.

ICF-Noord is niet alleen kerk op zondag. We eten graag bij elkaar of in het park, we ontmoeten elkaar in ICF-Groups, helpen elkaar waar we kunnen en proberen een positieve bijdrage te leveren aan de stad. Dat laatste doen we samen met andere kerken in het platform Rotterdam Dorst.

Bezoekadres: Feisserkapel, Proveniersstraat 52B, 3033 CL Rotterdam

Postadres: Zaagmolenstraat 55b, 3036 HD

Website: https://www.icfrotterdamnoord.nl

Voorganger: Fred Kappinga fred@icfrotterdamnoord.nl 06-21212726

Samenkomsten: tweetalig (NL/ENG) iedere zondag om 13 uur in de Feisserkapel

Introductie

De Alexanderkerk is een christelijke gemeente verbonden aan de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). Je kunt de kerk vinden aan de Springerstraat 340 in Rotterdam-Alexanderpolder. Het markante puntdak en de prachtige glas-in-lood-wand zijn publiekstrekkers. We komen graag samen in dit gebouw.

Wat wij belangrijk vinden als kern van gemeente-zijn: vanuit de liefde van God voor alle mensen, volgen wij Jezus Christus in gastvrijheid, ontmoeting, ruimte, respect, vergeving en omzien-naar-elkaar. Ieder mens is van waarde in onze ogen, ongeacht kleur, achtergrond, geaardheid, sociale positie en leeftijd. Met vreugde en plezier willen we  het geschenk van leven uit de Hand van God delen in en buiten de kerk. Graag willen we van betekenis zijn voor de wijk waar we wonen, leven en kerken.

Kerkdiensten

Iedere zondag om 9.30 uur tot ongeveer 10.40 uur komt de gemeente bijeen in de kerkzaal. Daarna is er ontmoeting in de grote zaal voor koffie, thee en gesprek.

Zo’n 30 zondagen per jaar gaat onze eigen predikant, ds Robert-Jan van Amstel (foto) voor in de kerk.

We hebben twee vaste organisten: Matthijs Breukhoven en Matthijs van der Wilt. Allebei zijn ze geschoold op het conservatorium met o.a. kerkmuziek.  De kerkdiensten worden met beeld en geluid uitgezonden via Kerkomroep. Zoek op Alexanderkerk en je ziet een overzicht.

Tijdens de kerkdienst is er oppas voor de allerkleinsten in een veilige ruimte met speelgoed.

De kinderen van 6 tot 12 jaar kunnen meedoen met de Kinderkerk.

Eens in de zoveel tijd worden parallelle jongerendiensten gehouden voor jongeren van 12 jaar tot ongeveer 30. De reguliere kerkdienst is niet altijd even aantrekkelijk voor hen, daarom willen graag (ook) op een andere manier God dienen en zoeken.

Activiteiten

Er zijn legio activiteiten, klik hier voor de agenda. Er zijn Bijbelkringen, gespreksavonden, activiteiten buiten de deur, diaconale betrokkenheid, contacten met scholen en andere kerken en religieuze gemeenschappen. We zoeken naar nieuwe inspiratie om publiek te vinden om zo interesse te wekken in wat ons beweegt als christen.

Contact?

Alexanderkerk, Springerstraat 340, Rotterdam

Website: www.alexanderkerk.com

Facebook: www.facebook.com/AlexanderkerkRotterdam

Predikant: ds Robert-Jan van Amstel, e-mail: predikant@alexanderkerk.com

Secretaris van de kerkenraad: mw. Petra de Jong,e-mail: scriba@alexanderkerk.com

 

Weet je welkom!

Wie zijn wij?

De PKN wijkgemeente van Open Hof (Rotterdam-Ommoord) wil een gemeente van Christus zijn en stelt de Bijbel en dan met name het Evangelie centraal. Jezus is onze inspiratiebron om met elkaar te werken aan het plan dat God met ons heeft. Wij willen een werkplaats zijn voor geloven en daarbij ten dienste staan van de samenleving. Veelkleurigheid in geloven waarderen we als een teken van Gods grootheid. We willen vanuit ons geloof een houding van vrede, liefdevolle betrokkenheid en hoop uitstralen, zowel in onze eigen wijkgemeente als in de omringende wijk. Open Hof is één van de zeven wijkgemeenten van de Protestantse gemeente Rotterdam-Noordrand.

Naast de samenkomsten op de zondagmorgen is er ook door de week heen veel te doen in Open Hof. Daarbij werken de katholieken en protestanten die het kerkgebouw delen vaak samen. Zo is er iedere twee weken een bazaar, is iedere morgen van dinsdag t/m donderdag het kerkgebouw open om gewoon binnen te lopen, en wordt er door allerlei organisaties gebruik gemaakt van de zalen van Open Hof. Ook op die manier vieren we onze veelkleurigheid en willen volop deel zijn van de wijk Ommoord. Meer informatie over activiteiten vind u op de website en Facebook.

Waar vind u ons?

Kerkgebouw Open Hof, Hesseplaats 441

Eenvoudig bereikbaar met de metro (station Hesseplaats), goede gratis parkeergelegenheid

Meer informatie en contactgegevens: http://www.openhof-ommoord.nl/contact/.

Vieringen

Samenkomsten van de gemeente op zondagen beginnen in de regel om 9.30u. Enkele keren per jaar zijn er gezamenlijke vieringen met de parochie met wie we het kerkgebouw delen, de viering begint van om 10.15u. Bij de vieringen is er opvang voor de allerkleinsten (0-4 jaar), en kinderdienst voor kinderen van 4-12 jaar. Muziek speelt in de vieringen een belangrijke rol, in de verkondiging worden de Bijbelse verhalen in verbinding gebracht met de huidige tijd en het dagelijks leven. Naast de ochtendvieringen zijn er met regelmaat bijzondere vieringen om 19.00u in de avond. Het overzicht van vieringen vind u hier.

Voorgangers

Ds. Fulco J. Timmers is sinds februari 2016 als predikant verbonden aan de wijkgemeente. In samenwerking met de wijkgemeente Ontmoetingskerk (Rotterdam-Zevenkamp) besteed hij een belangrijk deel van zijn tijd aan het leggen van contacten met gezinnen, jongeren en jongvolwassenen. Hij is sinds september 2011 predikant. Daarvoor werkte hij o.a. als projectleider en business-consultant. Zijn opleiding tot predikant volgde hij aan de Universiteit Leiden, waar hij nu als buitenpromovendus werkt aan een promotie-onderzoek.

tel. 06 13531786, 010 737 16 39

mail: fjtimmers@openhof-ommoord.nl

https://www.facebook.com/fulco.timmers

Bijstand in het pastoraat

Ds. Jacob Korf

tel. 06-46017788

mail: jacobkorf@ziggo.nl

Over de Oranjekerk:

De Oranjekerk is niet alleen een markant punt in het Kleiwegkwartier die door haar spits van ver te herkennen is. De Oranjekerk is ook de plaats waar een actieve gemeenschap van  mensen bij elkaar komt om God én elkaar te ontmoeten. In onze diensten op zondagmorgen hebben jong en oud hun plek.
Ook in de week staat de kerk regelmatig open zodat buurtbewoners elkaar kunnen ontmoeten.
Op andere momenten zijn we in de kerk, of bij gemeenteleden thuis, met elkaar in gesprek.

Op onze website vindt u informatie over de diensten en activiteiten.

Predikant: ds. Dick Pranger
Aanvangstijden kerkdiensten: zondagochtend 9.45 uur

Beeldbepalend voor Overschie is de Grote Kerk aan de Schie. De toren zie je al van ver. Bijna 1000 jaar geleden kwamen hier al mensen samen om stil te worden voor God. Nog steeds staat op deze plek een kerk. Iedere zondag houden we er een kerkdienst. Wij proberen daar een feest van te maken. Luisterend naar de oude, telkens toch weer verrassende Bijbelverhalen. Zingend liederen van geloof, hoop en liefde.

Het hart van ons geloof is het Evangelie van Jezus Christus. Rondom Hem vormen wij een gemeenschap van mensen die oog hebben voor elkaar en voor onze opdracht in de wereld.

Door de week zijn er in en vanuit de Grote Kerk activiteiten. Van Bijbelkring tot inzet bij de voedselbank, van cantorij tot een ‘kuier’ op zaterdagmorgen. Er wordt samen gegeten en er zijn gesprekskringen. Een dialooggroep praat met Moslims. Kortom vanuit de kern van het geloof zien we wijd.

Predikant:  ds. Marleen Blootens

Aanvangstijden reguliere diensten: Elke zondag 10.00 uur.  Voor de allerkleinsten is er kinderoppas. Ook is er  kindernevendienst en regelmatig jongerennevendienst.

We zijn een ‘gewone’ protestantse gemeente, waarin men omziet naar elkaar. Een groot aantal gemeenteleden is betrokken bij uiteenlopende (werk)groepen en activiteiten.
Wij weten ons ten diepste geïnspireerd door Jezus Christus, onze Levende Heer. In Hem zoeken en vinden wij steeds opnieuw fundament en perspectief voor onszelf en de wereld waarin wij leven. Wij willen antwoord geven op zijn roep om elkaar lief te hebben en recht te doen. We ontmoeten elkaar om te leren, te vieren en te dienen. In kerkdiensten, bijbel- en gesprekskringen, in gezamenlijk gebed, in jeugdgroepen en vormingsavonden zoeken en vinden wij richting en bemoediging op onze levensweg. Onderlinge zorg en betrokkenheid vormen een wezenlijk onderdeel van onze geloofsgemeenschap. We zijn betrokken bij projecten in de stad en in het buitenland.

  • predikanten: ds. Lourens de Jong en ds. Anje de Kuiper
  • aanvangstijden kerk diensten zondags: Zondagochtend om 10.00 uur
  • de kerk ligt bij eindpunt tramlijn 4 (Molenlaan) en bij buslijn 35
  • de kerk is rolstoelvriendelijk

Koningskerk Rotterdam (PKN)- gemeente van Jezus Christus

Bij de Koningskerk Rotterdam zien we de genade van God letterlijk als geschenk uit de hemel. Daar hoef je niets voor te doen, je hoeft het alleen te ontvangen. Betekent dit dan dat we passief de vruchten van het geloof kunnen plukken? Dit betekent dat we, door het voorbeeld van Jezus te volgen, actief kunnen groeien in ons geloof en ons leven met God.

De Koningskerk is er voor iedereen. Voor iedereen die de gemeenschap zoekt met mensen en voor iedereen die de ontmoeting zoekt met God. Voor een ieder wil de Koningskerk een thuishaven zijn.

De gemeente weet zich van oudsher verbonden met de binnenvaart, is zeer betrokken op de wijk. Ook komen er veel gemeenteleden van buiten de wijk. Momenteel is er een plan in ontwikkeling om in de wijk actief aan de slag te gaan met een pioniersplek en zo de mensen te bereiken voor wie de stap naar de kerk nog te groot is.

Elke zondagmorgen komen we bij elkaar in de dienst om 10.00 uur. Verder zijn er door de week heen verschillende activiteiten als bijbelstudie (maandag), gebedsbijeenkomsten, huiskringen en een gezamenlijk eten op elke woensdagavond. Op de agenda op de site vindt u hierover meer informatie.

 

Contactgegevens

Koningskerk Rotterdam, Stieltjesstraat 30, 3071 JX, Rotterdam

www.koningskerk.org

Predikant: Ds. L. Krüger

Kerkelijk werker: Dhr. J. van der Spek

Onze Protestantse wijkgemeente te Rotterdam-Kralingen wil een warme en open gemeenschap zijn van mensen die zich in Christus onze Heer verbonden weten met elkaar en met de wereld om hen heen.

Wij zijn een geloofsgemeenschap die is voortgekomen uit de gereformeerde kerk van Kralingen en de hervormde wijkgemeente Kralingen-Oost. Als gemeenschap zijn wij vastberaden om de uitdagingen aan te gaan waarmee wij als gelovigen worden geconfronteerd in deze tijd en op deze plaats. Wij willen ons daarbij laten inspireren door de mogelijkheden die het geloof ons geeft.

Elke zondag komen wij om 10 uur samen voor een viering. Wij delen in goed overleg onze beide kerkgebouwen met de hervormde wijkgemeente Hervormd Kralingen-West. Daarom is onze zondagsviering de ene week in de Hoflaankerk (hoek Hoflaan/Oudedijk 2), en de andere week in Kerkelijk Centrum Pro Rege (Oudedijk 113). Tijdens onze diensten is er oppas voor de allerkleinste kinderen en kindernevendienst voor kinderen tot 13 jaar. (Niet in de zomervakantie.) Eén keer per maand is er tienernevendienst.

Over het algemeen lezen wij bij de kerkdiensten uit de Nieuwe Bijbelvertaling en zingen we uit het in 2013 verschenen Liedboek. Het ritme van het kerkelijk jaar komt bij ons in de liturgie duidelijk naar voren; we volgen het Oecumenisch Leesrooster van de Raad van Kerken.

Voor wie daar gelegenheid en belangstelling voor heeft, is er ook buiten de zondag van alles te doen. Dat loopt uiteen van Bijbelkringen en thema-avonden tot repeteren met de Cantorij en koken voor de eetgroep of vrijwilliger zijn bij ons uitgiftepunt van de Voedselbank.

Website van de gemeente: www.protestantskralingen.nl

Scriba: Jeannette Schravesande, Postbus 4326, 3006 AH; e: scriba@protestantskralingen.nl

Predikanten:
Ds Ilse Hogeweg, e: i.hogeweg@protestantskralingen.nl
Ds Marianne Bogaard, e: m.bogaard@protestantskralingen.nl

Kerkgebouwen:
Hoflaankerk, hoek Hoflaan/Oudedijk2, 3062 AE
Pro Rege, Oudedijk 113, 3062 AD, t: (010) 452 78 60

 

De  Protestantse wijkgemeente Schiebroek is

  • één van de zeven wijkgemeenten van de Protestantse gemeente Rotterdam-Noordrand
  • een wijkgemeente waarin het ‘om mensen gaat’
  • een actieve kerkelijke gemeente aan de noordwestelijke rand van Rotterdam
  • een wijkgemeente die haar ‘thuis’ vindt in de Goede Herderkerk (bouwjaar 1957)
  • goed bereikbaar met openbaar vervoer (tram 25 stopt voor de deur, metrostation Meijersplein ligt op loopafstand). Ook is er voldoende parkeergelegenheid in de omgeving
  • rolstoeltoegankelijk en in de kerk is een ringleiding aanwezig.

Wij mogen ons erop verheugen dat, naast de vele ouderen die aan onze gemeente verbonden zijn, ook een groeiend aantal jongeren zich bij ons thuis voelen en actief betrokken zijn.

Samen met de predikanten zijn er eveneens vele vrijwilligers werkzaam. Jaarlijks wordt er een ruim en zeer divers scala aan activiteiten en kringen aangeboden variërend van catecheses (met jaarlijks een weekend) tot oecumenische ontmoetingen, kringen voor twintigers en dertigers, leerhuizen, maar ook ‘samen aan tafel’ of een literaire leeskring enz. Gezien het aantal deelnemers mogen we concluderen dat we hiermee in een behoefte voorzien.

Kortom: een actieve bruisende gemeente!

Kerkdiensten en predikant

Voor de erediensten, die –tenzij anders aangegeven-  elke zondag om 10.00 uur beginnen en waarin ook altijd een kindergesprek plaatsvindt, komen we samen in de Goede Herderkerk, (gelegen in de vijver en een herkenningspunt voor allen die Schiebroek binnenkomen).

Voor kinderen van 0 tot 4 jaar is er opvang en voor kinderen van 4 tot 12 jaar is er kinderkerk. Voor jongeren van 12 tot 16 jaar is er jeugdkerk.

Na afloop van de dienst is er gelegenheid tot ontmoeting en napraten met koffie/thee in de Kastanjezaal (voor kinderen is er limonade).

Ds. Radstake is met emeritaat gegaan. Er is een predikantsvacature voor 32 uur per week.