Israël – Palestina

In het Kairosdocument ‘Uur van de waarheid. Een woord van geloof, hoop en liefde uit het hart van het Palestijnse lijden’ van 2009 roepen de Palestijnse kerken en christenen de internationale gemeenschap op om naast de verdrukten te gaan staan, de Palestijnen hun fundamentele mensenrechten te geven en de Israëli’s te bevrijden van het geweld dat hun bezetting teweeg brengt. Ook roept het christenen over de hele wereld op de uitleg van de Bijbel opnieuw te overwegen en een uitleg te vermijden die dient om de aantasting van hun rechten op Bijbelse en theologische gronden te legitimeren.

Het Kairosdocument pleit als een van de instrumenten ook voor economische sancties en boycot tegen Israël als een serieuze strategie om een einde te maken aan de bezetting van de Palestijnse gebieden. Op 23 september jl. werd in Utrecht een bijeenkomst georganiseerd door Sabeel/Kairos Nederland over het thema Boycot, Desinvesteren en Sancties (BDS). Een van de inleiders daarbij was Guido van Leemput van UPC (United Civilians for Peace). De rol van kerken, NGO’s en bedrijven werd door hem op inzichtelijke en heldere wijze uiteen­gezet, alsmede wat onze persoonlijke bijdrage daaraan zou kunnen zijn.

In samenwerking met de Pais Werkgroep Rijnmond e.o. hebben wij Guido van Leemput, die voor de Pauluskerk geen onbekende is, bereid gevonden dit onderwerp ook bij ons aan de orde te stellen.

Wij nodigen u daarom hartelijk uit voor deelname aan deze gespreksavond en wel op:

donderdag 12 januari 2017 om 19.30 uur

in de kerkzaal van de Pauluskerk, Mauritsweg 20, op enkele minuten lopen vanaf station Rotterdam Centraal.

De zaal gaat open om 19.00 uur en koffie en thee staan dan voor u klaar.

U bent van harte welkom!

Ds. Dick Couvee