Uitnodiging voor de tweede lezing van dr. Sam Janse over Bijbel en geweld.
Dinsdag 31 oktober om 19.30 uur (inloop vanaf 19 uur) in de Pauluskerk, Mauritsweg 20, Rotterdam.

Lieve mensen,

Geweld vanuit religieuze motieven is in de wereld van nu helaas aan de orde van de dag. Vrijwel dagelijks zien of lezen wij hierover op de televisie en in de krant. Voor veel mensen is dat aanleiding om te denken dat religie en geweld een en hetzelfde zijn. Religie en geweld hebben een dubbele verhouding. Vanuit religieuze motieven kunnen mensen grote daden van opofferingsgezindheid verrichten, maar ook afschuwelijke aanslagen plegen. Genoeg reden voor de Pauluskerk om aan­dacht te besteden aan het vraagstuk van religie en geweld. De centrale vraag die aan de orde komt is: Is de bijbel een gewelddadig boek?

Op 9 mei jl. organiseerden we een eerste thema- en gespreksavond over dit onderwerp met dr. Janse. Hij heeft zich de afgelopen jaren zeer verdiept in het vraagstuk van religie en geweld en er ook regelmatig over gepubliceerd. Toen ging het over de gewelddadige teksten uit het Oude Testament. Een boeiende avond, die zeer goed werd bezocht.

Binnenkort is de tweede avond over dit onderwerp. Dan komt een andere wezenlijke vraag aan de orde: Hoe stond Jezus tegenover gebruik van geweld? Wat zegt de Bergrede daarover? Welke keuzes maakten de eerste volgelingen van Jezus, bijvoorbeeld Paulus? Ten slotte gaat het over de vraag hoe christenen in de loop van de geschiedenis met deze woorden zijn omgegaan.

Graag nodig ik u hierbij uit voor de tweede lezing op dinsdag 31 oktober a.s. in de Pauluskerk. De inloop met koffie en thee is om 19.00 uur. Om 19.30 uur begint de lezing, die tot uiterlijk 21.30 uur duurt.

Wij zouden het op prijs stellen als u zich van te voren opgeeft. Dat kan via een mail aan: info@pauluskerkrotterdam.nl of een telefoontje naar (010) 466 67 22.
Van harte welkom. Ik hoop jullie in net zo’n groten getale te zien als op de eerste avond!

Namens de Pauluskerk Rotterdam,
met hartelijke groet,
ds. Dick Couvée