Dinsdag 9 mei in de Pauluskerk | 19.30 – 21.30 uur

Lezing van dr. Sam Janse

Geweld vanuit religieuze motieven is in de wereld van nu helaas aan de orde van de dag. Vrijwel dagelijks zien of lezen wij hierover op televisie en in de krant. Voor veel mensen is dat aanleiding om te denken dat religie en geweld een en hetzelfde zijn. Genoeg aanleiding voor de Pauluskerk om aandacht te besteden aan het vraagstuk van religie en geweld.

Religie en geweld hebben een dubbele verhouding. Vanuit religieuze motieven kunnen mensen grote daden van opofferingsgezindheid verrichten, maar ook afschuwelijke aanslagen plegen. Het is een buitengewoon actueel thema waar we dagelijks mee geconfronteerd worden.

De centrale vraag die aan de orde komt is: Is de Bijbel een gewelddadig boek?

Wij organiseren twee avonden samen met dr. Sam Janse, die zich de afgelopen jaren zeer heeft verdiept in het vraagstuk van religie en geweld en er ook regelmatig over publiceert.

De eerste avond op 9 mei gaat over de vraag: Hoe moeten we de gewelddadige teksten uit het Oude Testament, zoals de opdracht van God om hele volkeren uit te roeien, lezen en hoe verhouden die zich tot de teksten over vrede en gerechtigheid?

Op de tweede avond 31 oktober komt een andere wezenlijke vraag aan de orde: Hoe stond Jezus tegenover gebruik van geweld? Wat zegt de Bergrede daarover? Welke keuzes maakten de eerste volgelingen van Jezus, bijvoorbeeld Paulus? Ten slotte gaan we in op de vraag hoe christenen in de loop van de geschiedenis met deze woorden zijn omgegaan.

Graag nodig ik u hierbij uit voor een eerste lezing op dinsdag 9 mei a.s. in de Pauluskerk. De inloop met koffie en thee is om 19:00 uur. Om 19:30 uur begint de lezing, die tot uiterlijk 21:30 uur duurt.

Wij zouden het op prijs stellen als u zich van te voren opgeeft. Dat kan via een mail aan: info@pauluskerkrotterdam.nl of een telefoontje naar 010 – 466 67 22.

Namens de Pauluskerk Rotterdam,
met hartelijke groet,
ds. Dick Couvée