Op 14 mei 1948 werd de staat Israël geproclameerd. Dat is dus straks 70 jaar geleden. Voor de één reden tot feest: Exodus, weg uit eeuwen onderdrukking en vervolging, op weg naar een eigen thuis. Voor de ander Nakbah (de ramp): gedachtenis aan 70 jaar onderdrukking, verdrijving uit huis en haard, dagelijkse verliezer van een ongelijke strijd.
Als christenen geloven we dat Gods plan om van deze wereld een leefbare plek te maken, begonnen is met de roeping van het Joodse volk. De roeping om een samenleving te maken waar voor iedereen een plek is en waar de hoofdstad “Jerusalem” zal heten: stad van vrede.
Met alle schuld die we met ons eeuwenlange antisemitisme op ons hebben geladen, willen we nog eens nadenken over onze verhouding tot het joodse volk en de staat Israël. Daarbij willen we ons laten leiden door wat we van de Jood Jezus van Nazareth hebben geleerd.
Dat roept ons, in deze tijd van gedenken, tot de vraag: “Waar waren wij in die 70 jaren?” en “Waar willen we nu staan, nu we zien dat de verhouding tussen Israëliërs en Palestijnen uitzichtlozer is dan ooit?”

Op 12 mei aanstaande zal er in Rotterdam, bij de Laurenskerk, een publieke herdenking worden georganiseerd ter gedachtenis aan alles wat er in die 70 jaren is gebeurd. De werkgroep “PA-IS” (Palestina-Israël), die vanuit kerken in de Rijnmond aandacht vraagt voor de positie van de Palestijnen in dit conflict, neemt deel aan het platform dat deze manifestatie organiseert.

Naast een kleurrijk programma op het Grote Kerkplein en in gebouw “de Heuvel” organiseren wij een gedachtenis bijeenkomst in de citykerk “Het Steiger” aan het Hang, vlak bij de Laurenskerk. Daar zal, naast muziek en kunst , aandacht zijn voor inleiders die vanuit zowel de Palestijnse als de Joodse en de Christelijke gemeenschap hun betrokkenheid bij het conflict zullen toelichten. De manifestatie begint rond 2 uur, de bijeenkomst in “Het Steiger” om 4 uur.

U bent hartelijk uitgenodigd aan beide deel te nemen.

Werkgroep PA-IS.