BMVier Rotterdam

BMVier is een knusse locatie midden in het vroeg-20e eeuwse deel van Delfshaven. Door zijn plek in het hart van deze multiculturele volkswijken, hebben de bezoekers van BMVier historisch gezien een sterk oog voor de nood in de wereld om de hoek. Maar ook weet zij zich sterk verbonden met het diaconaat naar de wijde wereld toe.

Eind 2015 is BMVier verbouwd en opgeknapt en huisvest nu ook het Wijkpastoraat Rotterdam West. Hiermee kan nog beter de verbinding gelegd worden naar de buurt.

Iedere zondag is er om 10 uur ’s ochtends een intieme viering waarin een duidelijke liturgie gecombineerd wordt met een overdenking die verbindingen legt tussen het geloof en de praktijk van alle dag.

Eenieder die zich aangesproken voelt door de sfeer van persoonlijke vieringen uit het hart en de verbondenheid met wijk en wereld, is van harte welkom om een keer langs te komen!

Predikant: ds. Katinka Broos
Aanvangstijden kerkdiensten zondags: 10.00 uur