Bron van ons geloof is het evangelie dat via de woorden van de Bijbel tot ons spreekt in viering en ontmoeting.

Wijkgemeente Credo: een hoopvolle gemeenschap!
Onze gemeenschap leeft vanuit de hoop. Zichtbaar geworden in Gods liefde voor deze wereld. Hoop is ergens voor werken omdat het goed is. Hoop is de zekerheid dat iets zinvol is ongeacht de afloop.

Vanuit die hoop komen wij ’s zondags samen in de Credokerk: een plek waar mensen elkaar in vertrouwen kunnen ontmoeten en waar ieder mens welkom is. Waar gezocht wordt naar de betekenis die God in het eigen leven heeft én gezocht wordt naar sporen van God in deze hectische wereld. Waar allerlei activiteiten zijn waar mensen elkaar kunnen ontmoeten.

Vanuit die hoop willen we als kerk bouwen aan een leefbare buurt en in het verlengde daarvan aan een wereld die voor iederéén leefbaar is.