Citykerk Het Steiger

Citykerk Het Steiger/Sint Dominicus

Citykerk Het Steiger/Sint Dominicus maakt deel uit van de Rooms-Katholieke Johannesparochie, als onderdeel van de Federatie Rotterdam Rechter Maasoever.
Tot de fusie in 2014 was zij een parochie van de Dominicanen. De gemeenschap van het Steiger probeert nu aansluiting te vinden bij haar fusiepartners, maar ook het Dominicaanse gedachtengoed levend te houden en te versterken. Vrijheid in denken en doen en democratie zijn daarbij belangrijke kenmerken.

Als Citykerk zijn we bijna iedere dag open: voor door-de-weekse vieringen; verder voor cursussen en andere activiteiten. In oecumenisch verband met andere kerken in de binnenstad proberen we gestalte te geven aan het Evangelie. Dat betekent dat we gezamenlijk grootstedelijke activiteiten ondersteunen zoals de Laurentiusdag en de Kerkennacht.

In de kloostergang zijn regelmatig exposities te zien, georganiseerd door de Kunstcommissie van Het Steiger.
Eén keer per maand is er een orgelconcert, i.s.m. Rotterdam Orgelstad.

Vieringen

Op zondag is de hoofdviering om 9.30 uur. Op dinsdag is er een viering om 12.45 uur.

Contactgegevens

Citykerk Het Steiger Sint Dominicus
1e Nieuwstraathof 2, 3011 GN  Rotterdam
tel. 010 4147851

Het secretariaat is geopend op woensdag en vrijdag van 10.00-12.00 uur
secretariaat@hetsteiger.nl
www.hetsteiger.nl

Toegankelijkheid

Op zondag zijn zowel de ingangen Hang 18 als 1e Nieuwstraathof 2 geopend. Op andere dagen is de ingang 1e Nieuwstraathof 2 in gebruik.
De Mariakapel is bereikbaar via ingang Hang 18.