Prinsekerk Rotterdam

Wijkgemeente De Prinsekerk

Wijkgemeente De Prinsekerk wil een warme en uitnodigende gemeenschap zijn waar een ieder zich welkom weet.

  • Samen willen wij zoeken naar de betekenis van het geloof in Jezus Christus voor ons persoonlijke leven en voor de wereld waarin wij wonen.
  • Samen willen wij ons oefenen in de aandacht voor en het delen met wie minder bedeeld zijn.

In de kerkdiensten in de Prinsekerk is er naast de eigen predikant een breed scala aan voorgangers die ieder op hun eigen manier inspireren door de verkondiging van Gods Woord.

Het diaconaat, er zijn voor de ander, vinden we belangrijk. Onze diaconaal werker helpt de gemeente om daar vorm aan te geven.

Aanvangstijden reguliere diensten: 10.00 uur in de kapel van De Prinsekerk

 

Contactinformatie

Scriba: mevr. J.J.E. Smit: jjesmit@gmail.com, telefoon 4662095
Predikant: ds. Iet Buijser, predikant@prinsekerk.nl
Website: www.prinsekerk.nl