Evangelisch Lutherse Gemeente

De lutherse gemeente is één van de oudste kerken van Rotterdam en huist sinds de Tweede Wereldoorlog in de Andreaskerk aan de Heer Vrankestraat. De gemeente is ondanks de vestiging in de stad een regiogemeente die globaal heel Rijnmond omvat. Centrale punten in het gemeenteleven zijn zondagmorgendiensten en kringen. Beide oriënteren zich op de liturgie en de theologie van Martin Luther, de reformator die wij als PKN-gemeente het meest voor ogen hebben. En de liturgie – de orde van dienst voor de zondagmorgen – heeft een klassieke opzet, die ook de basisvorm werd voor het PKN-dienstboek. In de Rotterdamse gemeente wordt dat ingevuld met hedendaagse elementen, onder andere uit het Liedboek 2013.

In de praktijk betekent dit dat wij het geloof op een blijmoedige wijze beleven. Daarbij zijn anderen – ook bij sacramenten als de viering van het avondmaal – welkom, zonder aanziens des persoons. Dit ligt verankerd in ons geloven en niet in modieuze pr-taal. Voor de verwoording van de aangehangen theologie wordt onder meer verwezen naar de Belijdenis van Augsburg.

In Rotterdam geeft de lutherse gemeente invulling aan deze zaken, waar mogelijk in samenwerking met andere gemeenten en parochies in de regio, (kerk-)muziek, geloofsoverdenking en ontmoeting – zoals rond maaltijden – een belangrijke rol spelen.

Een bijzondere samenwerking is de jaarlijkse dienst ter gelegenheid van Hervormingsdag. Deze vieren wij al decennia lang met de Duitse, Deense, Noorse, Finse en Zweedse (zeemans-)kerken; een unicum in de wereld. Bovendien bereidt de gemeente (in samenwerking met o.a. de Duitse gemeente en regionale organen) zich voor op de viering van een half millennium Reformatie in 2017.

Kerkdiensten : iedere zondag 10.30 uur (kijk voor overige activiteiten in de agenda op de website).

Contactinformatie

Kerkgebouw: Heer Vrankenstraat 51 – 3036 LB Rotterdam
Predikant : Ds M.L. van Wijngaarden (ml.van.wijngaarden@planet.nl). T:010-2096066
Website: www.elg-rotterdam.nl