We zijn een ‘gewone’ protestantse gemeente, waarin men omziet naar elkaar. Een groot aantal gemeenteleden is betrokken bij uiteenlopende (werk)groepen en activiteiten.
Wij weten ons ten diepste geïnspireerd door Jezus Christus, onze Levende Heer. In Hem zoeken en vinden wij steeds opnieuw fundament en perspectief voor onszelf en de wereld waarin wij leven. Wij willen antwoord geven op zijn roep om elkaar lief te hebben en recht te doen. We ontmoeten elkaar om te leren, te vieren en te dienen. In kerkdiensten, bijbel- en gesprekskringen, in gezamenlijk gebed, in jeugdgroepen en vormingsavonden zoeken en vinden wij richting en bemoediging op onze levensweg. Onderlinge zorg en betrokkenheid vormen een wezenlijk onderdeel van onze geloofsgemeenschap. We zijn betrokken bij projecten in de stad en in het buitenland.

  • predikanten: ds. Lourens de Jong en ds. Anje de Kuiper
  • aanvangstijden kerk diensten zondags: Zondagochtend om 10.00 uur
  • de kerk ligt bij eindpunt tramlijn 4 (Molenlaan) en bij buslijn 35
  • de kerk is rolstoelvriendelijk