Geloven in Spangen | Kerken010

Wij zijn een jonge multi-etnische christelijke gemeenschap in de Rotterdamse wijk Spangen. Een paar jaar geleden zijn we ontstaan vanuit het missionaire werk in de wijk. Het initiatief kreeg de veelzeggende naam Geloven in Spangen. Elke zondag komen we bij elkaar. Dat is best bijzonder, want bijna 50 jaar geleden deed de laatste koster het licht uit, in de Kapel van Spangen (een kerk met meer dan 800 zitplaatsen). De kerk is dus zogezegd terug van weggeweest.

Geloven in Spangen maakt onderdeel uit van de Protestantse Kerk in Nederland en de Pelgrimvaderskerk in Rotterdam-Delfshaven en is verbonden met de landelijke missionaire organisatie IZB.

Aansluiten bij de wijk

Geloven in Spangen wil, geïnspireerd door Gods liefde voor ieder mens, een positieve bijdrage leveren aan het wonen en leven van de mensen in de wijk. Zo willen wij een kerk zijn op een manier die aansluit bij de wijk Spangen, een stadswijk die jarenlang bekend stond als het ‘afvoerputje’ van Rotterdam en waar meer dan 80 verschillende culturen op de vierkante kilometer met elkaar samenleven.

Onderlinge relaties

Geloven in Spangen kenmerkt zich door een kleinschalige aanpak, dichtbij de mensen, waarbij zoveel mogelijk wijkbewoners ingeschakeld worden. Wij weten ons geroepen om belangeloos betrokken te zijn in de plaatselijke gemeenschap(pen) en netwerken van de wijk Spangen. Daarom werken we graag samen met anderen waarbij we geloven dat die ander geliefd is door God, onafhankelijk van leeftijd, geslacht, opleiding, sociale status, etniciteit, lichamelijke of geestelijke gezondheid, etc. In onze projecten staan dan ook de onderlinge relaties centraal.

Vieringen

Elke zondag komen we bij elkaar in Speeltuin het Westen (Spaanseweg 38, Rotterdam). Om 11.00 uur staan koffie/thee/fris klaar en ontmoeten we elkaar. Om 11.30 uur begint de dienst en na afloop eten we met elkaar, waarbij we allemaal iets meenemen. Van harte welkom!

Pastor: Nico van Splunter