De Hervormde Gemeente Rotterdam-IJsselmonde bestaat uit twee secties, te weten de sectie Pelgrimskerk en de sectie Adriaen Janszkerk. In beide kerken zijn er op zondag diensten om 10.00 uur. In de Pelgrimskerk is er op de 2e zondag van de maand een middagdienst om 15.00 uur.

Sectie Pelgrimskerk: ds. Jos Slager

 

In de Pelgrimskerk is een grote groep jongere mensen en ook een groep oudere gemeenteleden. Er is elke zondag oppas en kinderdienst voor kinderen van de basisschool t/m groep 6. Daarnaast is er om de veertien dagen tienerdienst tijdens de kerkdienst. Elke 1e zondag van de maand blijven de kinderen van groep 4 t/m 6 de gehele dienst in de kerk. Soms wordt er een gezinsdienst gehouden dan is er alleen oppas voor de allerkleinsten.