Koningskerk Rotterdam (PKN)- gemeente van Jezus Christus

Bij de Koningskerk Rotterdam zien we de genade van God letterlijk als geschenk uit de hemel. Daar hoef je niets voor te doen, je hoeft het alleen te ontvangen. Betekent dit dan dat we passief de vruchten van het geloof kunnen plukken? Dit betekent dat we, door het voorbeeld van Jezus te volgen, actief kunnen groeien in ons geloof en ons leven met God.

De Koningskerk is er voor iedereen. Voor iedereen die de gemeenschap zoekt met mensen en voor iedereen die de ontmoeting zoekt met God. Voor een ieder wil de Koningskerk een thuishaven zijn.

De gemeente weet zich van oudsher verbonden met de binnenvaart, is zeer betrokken op de wijk. Ook komen er veel gemeenteleden van buiten de wijk. Momenteel is er een plan in ontwikkeling om in de wijk actief aan de slag te gaan met een pioniersplek en zo de mensen te bereiken voor wie de stap naar de kerk nog te groot is.

Elke zondagmorgen komen we bij elkaar in de dienst om 10.00 uur. Verder zijn er door de week heen verschillende activiteiten als bijbelstudie (maandag), gebedsbijeenkomsten, huiskringen en een gezamenlijk eten op elke woensdagavond. Op de agenda op de site vindt u hierover meer informatie.

 

Contactgegevens

Koningskerk Rotterdam, Stieltjesstraat 30, 3071 JX, Rotterdam

www.koningskerk.org

Predikant: Ds. L. Krüger

Kerkelijk werker: Dhr. J. van der Spek