Maaskant Open Grenzen

Maaskant/Open Grenzen

De gemeente Maaskant/Open Grenzen is aangesloten bij de Protestantse Kerk in Nederland. Maaskant/Open Grenzen is een open gemeenschap, dat wil zeggen: gericht op de wereld rondom. In de diensten is de liturgie eenvoudig en de taal verstaanbaar. Er is aandacht voor de relatie geloof, samenleving en cultuur. De zondagse diensten van Maaskant Open Grenzen in de Laurenskerk zijn gericht op ieder die verdieping van het bestaan en naar zin in het leven zoekt.

‘Open Grenzen’ staat voor de vrijzinnige wortels van de gemeente, waarin ruimte is voor kritische vragen, theologische twijfels en een niet-dogmatische manier van Christen zijn. Vrijzinnigen voelen zich verbonden met het christen humanisme in de geest van Erasmus.

‘Maaskant’ staat voor de wijkgemeente in Rotterdam Centrum, het stadsdeel noordelijk van de Maas.

Als u de digitale nieuwsbrief van de wijkgemeente Maaskant Open Grenzen wilt ontvangen, kunt u zich opgeven via mkog@kpnmail.nl.

Contactinformatie

Adres: Grotekerkplein 27, bezoekadres nr. 101

E-mailadres: mkog@kpnmail.nl

Website: www.kerkenindelaurens.nl