Op zondagmorgen ontmoeten we elkaar in de Bethelkerk. Allemaal uniek, maar één in ons verlangen om God beter te leren kennen en iets van zijn liefde te laten doorklinken in onze woorden en daden. We vertrouwen erop dat God onze kerk leidt en ons als christenen aan elkaar verbindt. Onze gemeente telt ruim driehonderd  leden; we zijn aangesloten bij het kerkverband van de Nederlands Gereformeerde Kerken. Sommige gemeenteleden komen nog maar relatief kort in de Bethelkerk, omdat zij recent tot geloof zijn gekomen of overgestapt uit een andere kerk. Anderen zijn opgegroeid in deze gemeente, hebben er hun kinderen laten dopen en zitten nu op zondagmorgen met hun kinderen en kleinkinderen in de eredienst. We vinden jeugd- en jongerenwerk bijzonder belangrijk. Op zondagmorgen is er oppasdienst voor de allerkleinsten en zijn er bijbelklassen voor kinderen in de lagere schoolleeftijd. Verder zijn er meerdere jeugdclubs en wordt er catechese aangeboden.

Predikant/pastor: Ds. Joop van ‘t Hof
Aanvangstijden kerk diensten zondags: 10.00 uur

Openbaar vervoer: RET bus 32
Rolstoelvriendelijke kerk