Voor het ontstaan van de gemeente moeten we ruim 50 jaar terug.
Het jonge echtpaar Jan en Agatha Boonstra voelde heel sterk een roeping. Zij volgden een Bijbelschoolopleiding en startten vervolgens met een kleine groep christenen een huissamenkomst. Onder de vlag van de zendingsbeweging Stromen van Kracht groeide deze thuisgemeente gestaag. Uiteindelijk werd hun huiskamer te klein en gingen zij op zoek naar een ander onderkomen. De oorspronkelijke gemeente is inmiddels uitgegroeid tot zo’n 600 leden. Na een periode van gedeeld voorgangerschap hebben Jan en Agatha Boonstra in 2010 hun voorgangerstaak overgegeven aan Nico Rijsdijk en zijn vrouw Lies.

Het gebouw

Door de jaren heen werden er diverse zaaltjes gehuurd, maar steeds weer werd de ruimte te klein. Het verlangen naar een eigen gebouw begon te groeien. Het huidige kerkgebouw dateert van het einde van de 18e eeuw. De eerste eigenaar, Van Gend en Loos, had in de ruimte, die nu de kerkzaal is, zijn paarden en wagens staan. Later heeft onder andere de firma Verkade het pand gebruikt. Na enige jaren van leegstand werd het in 1976 door Jan Boonstra aangekocht. Binnen een jaar werd dit uitgeleefde gebouw met de onmisbare hulp van vele gemeenteleden getransformeerd tot een goed bruikbaar kerkgebouw. Het gebouw kreeg de naam De Schutse, wat ‘schuilplaats’ betekent. Tot op de dag van vandaag wordt er gewerkt om nieuwe en betere ruimten te creëren, want het aantal activiteiten blijft toenemen.

Leden

In principe kan iedereen lid worden van onze gemeente. Wij hanteren echter wel een aantal voorwaarden voor het lidmaatschap:
⦁ U aanvaardt Jezus Christus als persoonlijke Verlosser en Heer.
⦁ U heeft een christelijke levenswandel.
⦁ U neemt naar vermogen deel aan de gemeentelijke activiteiten.
⦁ U onderschrijft onze statuten en leeft die na.