Wij willen laten zien wie Jezus is en wat Hij uit liefde voor de mensen heeft gedaan. Vanuit Gods Woord en geleid door de Heilige Geest getuigen we van de genade en liefde van Jezus Christus. We stimuleren mensen een persoonlijke relatie met God aan te gaan en te groeien in hun geloof. Door Hem te dienen neemt de onderlinge liefde en eenheid toe. Onze missie is gebaseerd op Mattheus 22: 37, 39 en Mattheus 28: 19, 20a.