Wijkgemeente Protestants Kralingen

Onze Protestantse wijkgemeente te Rotterdam-Kralingen wil een warme en open gemeenschap zijn van mensen die zich in Christus onze Heer verbonden weten met elkaar en met de wereld om hen heen.

Wij zijn een geloofsgemeenschap die is voortgekomen uit de gereformeerde kerk van Kralingen en de hervormde wijkgemeente Kralingen-Oost. Als gemeenschap zijn wij vastberaden om de uitdagingen aan te gaan waarmee wij als gelovigen worden geconfronteerd in deze tijd en op deze plaats. Wij willen ons daarbij laten inspireren door de mogelijkheden die het geloof ons geeft.

Elke zondag komen wij om 10 uur samen voor een viering. Wij delen in goed overleg onze beide kerkgebouwen met de hervormde wijkgemeente Hervormd Kralingen-West. Daarom is onze zondagsviering de ene week in de Hoflaankerk (hoek Hoflaan/Oudedijk 2), en de andere week in Kerkelijk Centrum Pro Rege (Oudedijk 113). Tijdens onze diensten is er oppas voor de allerkleinste kinderen en kindernevendienst voor kinderen tot 13 jaar. (Niet in de zomervakantie.) Eén keer per maand is er tienernevendienst.

Over het algemeen lezen wij bij de kerkdiensten uit de Nieuwe Bijbelvertaling en zingen we uit het in 2013 verschenen Liedboek. Het ritme van het kerkelijk jaar komt bij ons in de liturgie duidelijk naar voren; we volgen het Oecumenisch Leesrooster van de Raad van Kerken.

Voor wie daar gelegenheid en belangstelling voor heeft, is er ook buiten de zondag van alles te doen. Dat loopt uiteen van Bijbelkringen en thema-avonden tot repeteren met de Cantorij en koken voor de eetgroep of vrijwilliger zijn bij het uitgiftepunt van de Voedselbank in de Hoflaankerk.

Website van de gemeente: www.protestantskralingen.nl

Scriba: Jeannette Schravesande, Postbus 4326, 3006 AH; e: scriba@protestantskralingen.nl

Predikanten:
Ds Ilse Hogeweg, e: i.hogeweg@protestantskralingen.nl
Ds Marianne Bogaard, e: m.bogaard@protestantskralingen.nl

Kerkgebouwen:
Hoflaankerk, hoek Hoflaan/Oudedijk2, 3062 AE
Pro Rege, Oudedijk 113, 3062 AD, t: (010) 452 78 60