Keti Koti is de jaarlijks terugkerende feestdag ter viering van de afschaffing van de slavernij in Suriname en de (voormalige) Nederlandse Antillen. Vertaald uit het Sranantongo betekent Keti Koti ‘Ketenen Gebroken’.
Het herdenken en vieren van de afschaffing van de slavernij is natuurlijk net zo goed een Nederlandse als een Surinaamse aangelegenheid. Surinamers, Antillianen en Nederlanders delen een gezamenlijke geschiedenis waarin slavenhouders stonden tegenover tot slaaf gemaakten.

Sinds 2016 organiseert een aantal Rotterdamse kerken op initiatief van de Stichting Gedeeld Verleden Gezamenlijke Toekomst (GVGT) rond Keti Koti een gezamenlijke kerkdienst. Dit jaar heeft de voorbereidingsgroep van de deelnemende kerken gekozen voor het thema ‘vergeving’ in deze viering.
Waar gaat het over? Praten over het begrip vergeving roept allerlei associaties en interpretaties op. De vraag hoe duurzaam vergeving is, is van belang. Kun je elkaar zo vergeven dat blokkades vervallen en je kunt doorgaan met samenleven, samenwonen, liefhebben, meedoen. Diverse invalshoeken zijn, afhankelijk van de relatie die onderhouden wordt, relevant. Hoe verhouden anno 2019 de nazaten van slavenhouders en tot slaaf gemaakten zich tot elkaar. Burgemeester Aboutaleb riep vorig jaar de Nederlandse regering op om excuses aan te bieden voor de slavernijgeschiedenis. Maar wederom werd de reactie van spijtbetuiging van stal gehaald, in plaats van excuses. Het aanbieden van excuses is een stap die door sommige West-Europese landen inmiddels wel is gezet. Maar kan er sprake zijn van spijtbetuiging en/of excuses, zonder vergeving? Of moet er eerst spijtbetuiging en/of excuses plaatsvinden alvorens vergeven kan worden? En wat moet die vergeving inhouden? Wie vergeeft wie?

De Keti Koti dienst vindt plaats in de Hoflaankerk op vrijdag 28 juni. Adres van de kerk: Oudedijk 2, op de hoek van de Hoflaan. De dienst begint om 19.30 uur, inloop 19 uur. Zang, dans en gesproken woord krijgen allemaal een plaats in de viering. Na afloop is er gelegenheid om elkaar te spreken. Er is koffie, thee, fris en er zijn (tegen een kleine betaling) Surinaamse hapjes.

In de viering zullen ds Ilse Hogeweg en ds Denny Zinhagel ieder een overweging houden. Ds Piet de Jong, de vroegere predikant van de Pelgrimvaderskerk, zal een gebed uitspreken. Dit gebed wordt aan de kerken van de PKN en aan de kerken aangesloten bij SKIN-Rotterdam aangeboden. Hen wordt gevraagd om in hun diensten op zondag 30 juni dit gebed te bidden.

De Keti Koti dienst in de Hoflaankerk op vrijdag 28 juni begint om 19.30 uur, inloop 19 uur. Zang, dans en gesproken woord krijgen allemaal een plaats in de viering. Na afloop is er gelegenheid om elkaar te spreken. Er is koffie, thee, fris en er zijn (tegen een kleine betaling) Surinaamse hapjes.

Mocht u meer willen weten, dan kunt u contact opnemen met:
dhr. Just Lynch: ebgz.rotterdam@gmail.com
dhr. Theo Kortram: m. 06 519 835 67
dhr. Harlow Brammerloo: m. 06 113 530 59

De voorbereiding van deze viering is in handen van: Stichting GVGT, de Evangelische Broeder Gemeente Rotterdam Centrum, de Evangelische Broeder en Zuster Gemeente Rotterdam, de Holland Methodist Church (Congregation Rotterdam), R.K. Parochie Petrus Donders en de Protestantse Gemeente Kralingen.