Ook dit jaar organiseert de stichting GVGT (Gedeeld Verleden Gezamenlijke Toekomst) een uitgebreid herdenkings- en feestprogramma rond de viering van Keti Koti, “de ketenen gebroken”, de afschaffing van de slavernij in Suriname en op de Antillen. Onderdeel daarvan is op vrijdagavond 29 juni om 19.30 uur de gezamenlijke viering in de Hoflaankerk, waaraan deelnemen de Evangelische Broedergemeente, de EBZG Rotterdam Noord, de Surinaamse Rooms-katholieke Parochie en Protestants Kralingen. Als thema staat centraal onze gezamenlijke verantwoordelijkheid om de samenleving in stand te houden.

In de Keti Koti brochure van dit jaar staat geschreven: ‘In 2013 gebeurde iets bijzonders bij de herdenking en viering dat toen 150 jaar geleden de slavernij in Suriname en de voormalige Nederlandse Antillen was afgeschaft. De Raad van Kerken in Nederland toonde officieel spijt voor de steun die kerken eeuwenlang hadden gegeven aan het in stand houden van de slavenhandel. Met mooie woorden uit de Bijbel praatten dominees het onderdrukken en uitbuiten van mensen decennia goed. In hun spijtbetuiging erkennen de kerken dat die veel te laat komt: “We erkennen dat we te laat spreken. We erkennen onze betrokkenheid in het verleden van afzonderlijke kerkleden en van kerkelijke verbanden bij het in stand houden en legitimeren van de slavenhandel.”
De Protestantse Kerk in Nederland (PKN) gaat een stap verder: “Met spijt en schaamte moet worden uitgesproken dat dit alles deel is van ons verleden als kerken.” ‘

Waar landelijk de spijtbetuiging kwam, hadden Rotterdamse kerken in een eerder stadium de handen in elkaar geslagen om stil te staan bij de afschaffing van de slavernij. Mede uit het besef van de rol van de kerken in het verleden.

Weet u vrijdagavond 29 juni 0m 19.30 uur welkom in de Hoflaankerk (hoek Oudedijk/Hoflaan) om deze viering bij te wonen.