Bij Lukas 19: 41-44

Het moment dat Jezus naar Jeruzalem gaat. In Lukas 19 vers 41 tot en met 44 staat geschreven dat als Jezus de stad Jeruzalem ziet liggen, hij in tranen uitbarst. Niet vanwege zijn eigen lijden wat daar gaat plaatsvinden, maar hij huilt over wat er met Jeruzalem in de toekomst gaat gebeuren. De inwoners van Jeruzalem hebben Jezus niet herkend en niet erkend als de door God gezonden Messias.

Vandaag worden er ook weer steden verwoest en zijn miljoenen op de vlucht. Mensen die geen toekomstverwachting meer hebben. Maar ook in ons eigen land zijn er veel mensen die tijdens en na alle coronaperikelen geen toekomst meer zien. Eenzaamheid, het gemis van geliefden en nog veel andere zaken.

De Bijbel leert dat Jezus ook vandaag het antwoord is. Het evangelie van Jezus is ook vandaag nog een geweldige boodschap van redding en eeuwig leven. We zijn op weg naar Pasen. Als we dat straks vieren, vieren we ook het leven van vandaag en in de toekomst.

Nico Rijsdijk
Voorganger V.E.G. De Schutse