Twee avonden in september en twee avonden in oktober willen ds. Dick van Kampen en ds. Dick Couvée het werk van Paulus lezen aan de hand van hedendaagse filosofen die zich op Paulus beroepen als leermeester voor politiek denken en handelen.

De Pauluskerk neemt standpunten in en stelt vaak daden die politiek gevoelig zijn. Daarom spreekt de kerk vaak politici en bestuurders aan en wordt van tijd tot tijd ook politieke actie gevoerd. Of het nu gaat om mensen zonder verblijfspapieren, om dak- en thuisloze mensen of om mensen die in armoede leven: te weinig geld om van rond te komen – of je betaald werk hebt of niet – en sociaal geïsoleerd. Dat kan niet anders, want elk mensbeeld is een politiek statement. Het kan óók niet anders, omdat de kerk de naam van Paulus draagt.

De laatste tijd hebben verschillende, hedendaagse filosofen zich juist op Paulus beroepen als leermeester voor politiek denken en handelen. Misschien is Paulus’ boodschap wel veel meer op politiek gericht – dus op het heel worden van de samenleving – dan op het heil voor mensen individueel. Paulus lezen aan de hand van deze filosofen is heel stimulerend en kan juist voor al die mensen die zich bij de Pauluskerk betrokken voelen een bron van inspiratie zijn voor hoe verder en anders met onze samenleving en politiek.
Dat is het  doel van een nieuw project, dat ds. Van Kampen en ds. Dick Couvée ‘Paulus Politiek’ hebben gedoopt. Op een viertal avonden komende september en oktober willen zij samen met jullie zoeken welke inspiratie Jacob Taubes, Giorgio Agamben en Simon Critchley uit Paulus putten en daaruit vervolgens een aantal conclusies trekken en praktische plannen maken voor het werk van de Pauluskerk.

De verhalen van de filosofen worden verteld door Dick van Kamp en Dick Couvée zal op de vierde avond conclusies trekken en praktische plannen smeden. En dan met name voor wat ons te doen staat als het erom gaat de armoede en sociaal isolement in Rotterdam te bestrijden. Om plannen te maken daadwerkelijk stappen te zetten om het gebrek en de isolatie van zoveel mensen in Rotterdam om te zetten in genoeg, erbij horen en meebouwen van iedereen aan de stad.

De bijeenkomsten worden gehouden in de ruimte bij de nis in de kerkzaal van de Pauluskerk. En wel op de donderdagen 14 en 28 september en 12 en 19 oktober, steeds van 19.30 21.00 uur. De inloop is om 19.00 uur met koffie en thee.

Het zou geweldig zijn zo samen aan de hand van nieuwe interpretaties van die ‘oude’ Paulus na te denken over wat ons te doen staat voor stad en land. Laat even van te voren weten of je komt via: info@pauluskerkrotterdam.nl.