Op woensdag 13 november a.s. komt Omar Harami naar Rotterdam. Harami is directeur van Sabeel, een bekend oecumenisch theologisch centrum in Jeruzalem, en is christen en Palestijn. Sabeel stelt zich teweer tegen onderdrukking en werkt aan rechtvaardigheid en vrede. Harami is gepassioneerd, open, eerlijk, en zeer toegewijd aan zijn werk, waarin hij samenwerkt met uiteenlopende Israëli’s, Palestijnen van alle geloven en ook met de Verenigde Naties en onder meer de Zuid-Afrikaanse ambassadeur. Hij is in Nederland op uitnodiging van Kairos-Sabeel Nederland, dat in ons land een stem geeft aan Palestijnse christenen voor recht en vrede in Palestina en Israël.

In samenwerking met de werkgroep PaIs Rijnmond wordt op 13 november een bijeenkomst gehouden in de Pauluskerk in Rotterdam. De bijeenkomst begint met een gezamenlijke maaltijd. Daarna geeft Omar Harami een presentatie over het project Kumi Now, een langlopend en vooral praktisch project voor geweldloze actie met als doel rechtvaardige vrede.
Ook zal er een Skype-verbinding zijn met Dick Couvée, de dominee van de Pauluskerk die die dagen in de regio Jeruzalem verblijft.
Na de pauze gaat de aandacht uit naar de situatie van Palestijnse kinderen die opgroeien onder bezetting, maar waarvan ook velen lange tijd in gevangenissen moeten doorbrengen. Vanzelfsprekend is er voldoende ruimte voor vragen en een gesprek.
Deelname aan het programma is gratis; voor de maaltijd wordt ter plaatse een kleine bijdrage gevraagd.
In verband met de voorbereidingen voor de maaltijd wordt u vriendelijk verzocht zich uiterlijk drie dagen tevoren per e-mail aan te melden.
Op datzelfde e-mailadres kunt u ook terecht voor vragen.

Programma

Woensdag 13 november 2019 Pauluskerk, Mauritsweg 20, Rotterdam
17:30 uur Ontvangst
18:00 uur Gezamenlijke maaltijd in de kerk (aantal deelnemers beperkt, vooraf aanmelden)
19:00 uur Zaal open.
20:00 uur Opening en welkom door werkgroep PaIs en Kees Blok, voorzitter Kairos Sabeel
Nederland.
Skypeverbinding met ds. Dick Couvée die op bezoek is in ‘het Heilige Land’.
Presentatie door Omar Harami over het project Kumi Now, een langlopend, praktisch project voor geweldloze actie met als doel rechtvaardige vrede.
Pauze
Gesprek en Vragen voor Omar Harami
Presentatie over situatie Palestijnse kinderen i.s.m. de Kindercoalitie.
Gesprek en vragen
22:00 uur Sluiting
Aan de culturele omlijsting van het programma wordt gewerkt. Er is onder andere een bewegend schilderij, gemaakt door Hans van der Waal. Ook is er een boekenstal.

Meer weten over het werk van Omar Harami: zie deze film