Pinksteren, misschien wel het mooiste feest van de kerk.

Pinksteren, het zegt me niets, zei een zeer betrokken kerklid me ooit. In het Pinksterweekeind hielden ze al sinds jaar en dag hun familieweekeind. Dan ging hij nooit naar de kerk. Hij dacht niets te missen.

Met Pinksteren viert de kerk dat Gods Geest is uitgestort. Al in de eerste woorden van de Bijbel wordt er over die Geest gesproken. Daar is het God in actie die eropuit is de aarde bewoonbaar en leefbaar te maken. Vele namen krijgt die Geest in de Bijbel: wind, adem, trooster, pleitbezorger, bijstand, warm als vuur, kracht van God die mensen enthousiast maakt, voortzetter van wat Jezus is begonnen, kracht van omhoog voor mensen van beneden, gids van de waarheid, kracht die tot leven wekt, die mensen doet opademen, creatief, scheppend, vernieuwend, kracht die je ontvangt om te hopen te geloven en om lief te hebben, stem die in ons bidt waar we het zelf niet kunnen, God die met ons meezucht, uitdeler van mooie gaven …

In talloze liederen wordt die Geest bezongen. Dit vind ik een hele mooie:

Heilige Geest,
Gij zijt als de wind
Kom dan, waai door onze harten
Reinig ons.

Heilige Geest,
Gij zijt als het vuur,
Kom dan, vuur ons aan tot liefde,
Beziel ons.

Heilige Geest,
Gij zijt als de dauw,
Kom dan, laaf ons met uw goedheid,
Vervul ons.

Heilige Geest,
Gij zijt als het licht,
Kom dan, wek ons tot nieuw leven,
Herschep ons.

(Tekst Jaap Zijlstra)

Lourens de Jong