Wat vindt u van Nederland? Zijn er zaken die beter zouden moeten? Laat dan uw stem horen! Op 6 februari 2017 organiseren SKIN-Rotterdam* en SKIN (landelijk) samen een verkiezingsdebat in Rotterdam, vanwege de landelijke verkiezingen die op 15 maart 2017 in heel Nederland plaatsvinden. Voor dit debat zijn alle politieke partijen vanuit de Tweede Kamer uitgenodigd om met vertegenwoordigers van de internationale kerken in gesprek te gaan. We hebben drie thema’s gekozen: werkgelegenheid, vluchtelingen, en de maatschappelijke rol van kerken. Tijdens het debat mag het publiek in discussie gaan met de aanwezige politici. Iedereen is dan ook van harte welkom.

Locatie: Koningskerk, Stieltjesstraat 30, 3071 JX Rotterdam. Tijd: 19:00-21:00.

Aanmelden of meer informatie: info@skinrotterdam.nl of 06 8169 1670.

 

*Wat is SKIN-Rotterdam?

Het doel van SKIN-Rotterdam is officieel geformuleerd als: het ondersteunen van internationale kerken in Rotterdam en omgeving bij het vinden van een zodanige plaats in de Rotterdamse samenleving dat zij de mogelijkheid hebben om als kerkelijke gemeente optimaal te functioneren. Dit doen wij door onderling contact en gezamenlijke actie van de bij de stichting aangesloten christelijke geloofsgemeenschappen te stimuleren, om zo van elkaar te leren, ervaringen en kennis uit te wisselen, en elkaar te bemoedigen.