Wij zijn een jonge multi-etnische christelijke gemeenschap in de Rotterdamse wijk Spangen. Een paar jaar geleden zijn we ontstaan vanuit het missionaire werk in de wijk. Het initiatief kreeg de veelzeggende naam Geloven in Spangen. Elke zondag komen we bij elkaar. Dat is best bijzonder, want bijna 50 jaar geleden deed de laatste koster het licht uit, in de Kapel van Spangen (een kerk met meer dan 800 zitplaatsen). De kerk is dus zogezegd terug van weggeweest.

Geloven in Spangen maakt onderdeel uit van de Protestantse Kerk in Nederland en de Pelgrimvaderskerk in Rotterdam-Delfshaven en is verbonden met de landelijke missionaire organisatie IZB.

Aansluiten bij de wijk

Geloven in Spangen wil, geïnspireerd door Gods liefde voor ieder mens, een positieve bijdrage leveren aan het wonen en leven van de mensen in de wijk. Zo willen wij een kerk zijn op een manier die aansluit bij de wijk Spangen, een stadswijk die jarenlang bekend stond als het ‘afvoerputje’ van Rotterdam en waar meer dan 80 verschillende culturen op de vierkante kilometer met elkaar samenleven.

Onderlinge relaties

Geloven in Spangen kenmerkt zich door een kleinschalige aanpak, dichtbij de mensen, waarbij zoveel mogelijk wijkbewoners ingeschakeld worden. Wij weten ons geroepen om belangeloos betrokken te zijn in de plaatselijke gemeenschap(pen) en netwerken van de wijk Spangen. Daarom werken we graag samen met anderen waarbij we geloven dat die ander geliefd is door God, onafhankelijk van leeftijd, geslacht, opleiding, sociale status, etniciteit, lichamelijke of geestelijke gezondheid, etc. In onze projecten staan dan ook de onderlinge relaties centraal.

Vieringen

Elke zondag komen we bij elkaar in Speeltuin het Westen (Spaanseweg 38, Rotterdam). Om 11.00 uur staan koffie/thee/fris klaar en ontmoeten we elkaar. Om 11.30 uur begint de dienst en na afloop eten we met elkaar, waarbij we allemaal iets meenemen. Van harte welkom!

Pastor: Nico van Splunter

De Hervormde Gemeente Delfshaven is een jonge, veelkleurige en actieve christelijke gemeenschap in de monumentale Oude of Pelgrimvaderskerk. Al eeuwen is deze kerk een haven voor pelgrims en wordt de Bijbel gelezen, gebeden en gezongen. Daarom hechten we aan traditie, maar staan we met ons geloof in het leven van vandaag: aan het begin van de 21e eeuw in een multicultureel Rotterdam. Sinds enkele jaren hebben we als gemeente ook een tweede ‘vierplek’ in Spangen: Geloven in Spangen. We weten ons geroepen om volgelingen en getuigen te zijn van Jezus Christus en het goede te zoeken voor elkaar, voor mensen in onze netwerken, voor Delfshaven en de rest van de stad. De kerkdiensten en diverse (bijbel)kringen vormen het hart van de gemeente. We zijn een gemeente in de traditie van de reformatie, maar hebben een breed dak. Graag willen we een haven zijn waar mensen overal vandaan aan kunnen leggen. Een plek waar we elkaar helpen en uitdagen in het leven van alledag Jezus te volgen.

Predikant: ds. Arjan Markus
Pastor Geloven in Spangen: Nico van Splunter

Aanvangstijden reguliere diensten:
Zondagmorgendienst: 10.00 uur
Zondagmiddagdienst: 17.00 uur
Lofprijzingsdienst: 19.45 uur (elke tweede zondag van de maand)

BMVier is een knusse locatie midden in het vroeg-20e eeuwse deel van Delfshaven. Door zijn plek in het hart van deze multiculturele volkswijken, hebben de bezoekers van BMVier historisch gezien een sterk oog voor de nood in de wereld om de hoek. Maar ook weet zij zich sterk verbonden met het diaconaat naar de wijde wereld toe.

Eind 2015 is BMVier verbouwd en opgeknapt en huisvest nu ook het Wijkpastoraat Rotterdam West. Hiermee kan nog beter de verbinding gelegd worden naar de buurt.

Iedere zondag is er om 10 uur ’s ochtends een intieme viering waarin een duidelijke liturgie gecombineerd wordt met een overdenking die verbindingen legt tussen het geloof en de praktijk van alle dag.

Eenieder die zich aangesproken voelt door de sfeer van persoonlijke vieringen uit het hart en de verbondenheid met wijk en wereld, is van harte welkom om een keer langs te komen!

Predikant: ds. Katinka Broos
Aanvangstijden kerkdiensten zondags: 10.00 uur