De Maranathakerk is een hervormde wijkgemeente in Rotterdam-Zuid. Elke zondag om 10.00 en 17.00 uur komen wij samen om met elkaar de Bijbel te bestuderen, te bidden en om God te loven en te prijzen. Op onze website vindt u informatie over wie we zijn als kerk, wat we doen als gemeente en wat we geloven. U bent van harte welkom!

  • Predikant: vacature
  • Aanvangstijden kerk diensten zondags: 10.00 en 17.00 uur

Wijkgemeente Vredeskerk-Breepleinkerk: een hoopvolle gemeenschap!
Onze gemeenschap leeft vanuit de hoop. Zichtbaar geworden in Gods liefde voor deze wereld. Hoop, zoals Václav Havel omschrijft als de kwaliteit van de ziel, een gerichtheid van de geest, een gerichtheid van het hart, voorbij de horizon verankerd. Hoop is ergens voor werken omdat het goed is.
Hoop is de zekerheid dat iets zinvol is afgezien van de afloop.
Vanuit die hoop komen wij zondags samen. Zijn we de gemeenschap die zich druk maakt over onrecht, die zorg heeft voor mensen, die mensen ziet, waardeert en accepteert zoals ze zijn.
Vanuit die hoop willen we als kerk positieve kleur en inhoud geven aan de toekomst van onze samenleving. Willen we kerk zijn in wijk en buurt.
Vanuit die hoop zijn we blij met het goede en mooie dat verscholen gaat in ieder mens en in de hele schepping.

  • Pastor: dhr. A.F. (Guus)  Ruijl, tel: 06 242 242 53
  • Aanvangstijd kerkdienst zondagmorgen 10.00 uur
  • Viering in de week: van oktober tot pasen op dinsdagavond viering in de sfeer van Taizé van 19.30 – 20.15 uur.

Kerk bereikbaar met openbaar vervoer: RET: tramlijn 25, uitstappen bij halte Groene Hilledijk, Bus 76, uitstappen bij halte Molenwei op de Groenezoom
De kerk is rolstoelvriendelijk

Koningskerk Rotterdam (PKN)- gemeente van Jezus Christus

Bij de Koningskerk Rotterdam zien we de genade van God letterlijk als geschenk uit de hemel. Daar hoef je niets voor te doen, je hoeft het alleen te ontvangen. Betekent dit dan dat we passief de vruchten van het geloof kunnen plukken? Dit betekent dat we, door het voorbeeld van Jezus te volgen, actief kunnen groeien in ons geloof en ons leven met God.

De Koningskerk is er voor iedereen. Voor iedereen die de gemeenschap zoekt met mensen en voor iedereen die de ontmoeting zoekt met God. Voor een ieder wil de Koningskerk een thuishaven zijn.

De gemeente weet zich van oudsher verbonden met de binnenvaart, is zeer betrokken op de wijk. Ook komen er veel gemeenteleden van buiten de wijk. Momenteel is er een plan in ontwikkeling om in de wijk actief aan de slag te gaan met een pioniersplek en zo de mensen te bereiken voor wie de stap naar de kerk nog te groot is.

Elke zondagmorgen komen we bij elkaar in de dienst om 10.00 uur. Verder zijn er door de week heen verschillende activiteiten als bijbelstudie (maandag), gebedsbijeenkomsten, huiskringen en een gezamenlijk eten op elke woensdagavond. Op de agenda op de site vindt u hierover meer informatie.

 

Contactgegevens

Koningskerk Rotterdam, Stieltjesstraat 30, 3071 JX, Rotterdam

www.koningskerk.org

Predikant: Ds. L. Krüger

Kerkelijk werker: Dhr. J. van der Spek