Welkom bij Kom en Zie Rotterdam! 

Op onze website vind je meer informatie over wie wij zijn en wat we doen.
Pinkstergemeente Kom en Zie is een gemeenschap van christenen, die functioneert als een hartelijk en open gezin.

Onze Protestantse wijkgemeente te Rotterdam-Kralingen wil een warme en open gemeenschap zijn van mensen die zich in Christus onze Heer verbonden weten met elkaar en met de wereld om hen heen.

Wij zijn een geloofsgemeenschap die is voortgekomen uit de gereformeerde kerk van Kralingen en de hervormde wijkgemeente Kralingen-Oost. Als gemeenschap zijn wij vastberaden om de uitdagingen aan te gaan waarmee wij als gelovigen worden geconfronteerd in deze tijd en op deze plaats. Wij willen ons daarbij laten inspireren door de mogelijkheden die het geloof ons geeft.

Elke zondag komen wij om 10 uur samen voor een viering. Wij delen in goed overleg onze beide kerkgebouwen met de hervormde wijkgemeente Hervormd Kralingen-West. Daarom is onze zondagsviering de ene week in de Hoflaankerk (hoek Hoflaan/Oudedijk 2), en de andere week in Kerkelijk Centrum Pro Rege (Oudedijk 113). Tijdens onze diensten is er oppas voor de allerkleinste kinderen en kindernevendienst voor kinderen tot 13 jaar. (Niet in de zomervakantie.) Eén keer per maand is er tienernevendienst.

Over het algemeen lezen wij bij de kerkdiensten uit de Nieuwe Bijbelvertaling en zingen we uit het in 2013 verschenen Liedboek. Het ritme van het kerkelijk jaar komt bij ons in de liturgie duidelijk naar voren; we volgen het Oecumenisch Leesrooster van de Raad van Kerken.

Voor wie daar gelegenheid en belangstelling voor heeft, is er ook buiten de zondag van alles te doen. Dat loopt uiteen van Bijbelkringen en thema-avonden tot repeteren met de Cantorij en koken voor de eetgroep of vrijwilliger zijn bij ons uitgiftepunt van de Voedselbank.

Website van de gemeente: www.protestantskralingen.nl

Scriba: Jeannette Schravesande, Postbus 4326, 3006 AH; e: scriba@protestantskralingen.nl

Predikanten:
Ds Ilse Hogeweg, e: i.hogeweg@protestantskralingen.nl
Ds Marianne Bogaard, e: m.bogaard@protestantskralingen.nl

Kerkgebouwen:
Hoflaankerk, hoek Hoflaan/Oudedijk2, 3062 AE
Pro Rege, Oudedijk 113, 3062 AD, t: (010) 452 78 60

 

Het Oude Wijken Pastoraat in Crooswijk wil graag (al vanaf 1984) het Evangelie handen en voeten geven onder meer door het aanbieden van sociale activiteiten in het Open Huis, zoals een eetclub; inloopmiddagen; een crea-club; bingo en een breiclub. We gaan daadwerkelijk de strijd aan tegen eenzaamheid; armoede; en sociale uitsluiting en zijn actief met taallessen; huisbezoeken; geven noodverstrekkingen; doen klusjes en hebben een Voedselbank. Voor mensen met een kleine beurs zijn er zomeruitstapjes; dagtochten; vakantieweken voor volwassenen en een voor kinderen (samen met het Pastoraat Oude Noorden). Maar we doen ook graag mee aan de Dag van de dialoog; Week tegen Eenzaamheid; de Burendag; Nl. Doet; uitwisselingen met moslimorganisaties uit de buurt en talloze andere activiteiten.

Religieuze diensten

Het Wijkpastoraat Crooswijk heeft geen eigen kerkgebouw, maar houdt tijdens alle christelijke (en nationale) feestdagen vieringen in combinatie met een ontspanningsprogramma. Daarnaast wordt er elke derde zondag van de maand Kerkcafé gehouden van 16.00 tot 17.00 uur. Deze laagdrempelige bijeenkomsten zijn voor iedereen toegankelijk. Voel u vrij om het een keer mee te maken. U bent welkom!

Diaconaal werker: Erik Maan

Contactgegevens

Adres: Nieuwe Crooswijkseweg 82c – 3034 PS
Locatie: tegenover de St. Laurentius begraafplaats
Telefoon: (010) 411 82 30
E-mail: wijkpastoraatcrooswijk@gmail.com

De Bron is een gastvrije gemeenschap in de Rotterdamse wijk Rubroek. Een gastvrije gemeenschap met een groot hart voor God en een groot hart voor alle buurtbewoners. De Bron is een initiatief van de diaconie van de hervormde kerk, ingebed in wijkgemeente De Samaritaan. Het gezicht van De Bron wordt gevormd door al onze gasten, rond de 60 vrijwilligers en door de diaconaal werker Fred Kappinga.

De deur van De Bron staat iedere ochtend open en ook vaak in de middag of avond. Boven de deur van De Bron staat “Iedereen is welkom en meedoen is gratis”, en dat merk je. Iedere week komen er honderden mensen naar De Bron. Mensen vanuit de meest uiteenlopende culturele- en geloofsachtergronden.

In De Bron wordt om de week een Ontmoetingsdienst gehouden, zondagmiddag om half 3. Ontmoetingsdiensten zijn een soort kerkdiensten waar het goede nieuws van de Bijbel in begrijpelijke taal wordt uitgelegd en waar veel tijd is voor gezellige ontmoeting met elkaar. Ons eigen Choral Lisanga zorgt voor de muziek. Verder doen veel mensen uit de wijk mee om er een echt feest van te maken. Iedereen is welkom, wie je ook bent, wat je ook gelooft.

Buurtpastor: Fred Kappinga
Mobiel: 06 – 21 21 27 26
E-mail: fred@wijkgebouwdebron.nl

Contactgegevens

Wijkgebouw de Bron
Vondelweg 254 Rotterdam
Telefoon: 010-4140269
www.wijkgebouwdebron.nl
http://www.facebook.com/wijkgebouwdebron/

Wijkgemeente Protestants Kralingen

Onze Protestantse wijkgemeente te Rotterdam-Kralingen wil een warme en open gemeenschap zijn van mensen die zich in Christus onze Heer verbonden weten met elkaar en met de wereld om hen heen.

Wij zijn een geloofsgemeenschap die is voortgekomen uit de gereformeerde kerk van Kralingen en de hervormde wijkgemeente Kralingen-Oost. Als gemeenschap zijn wij vastberaden om de uitdagingen aan te gaan waarmee wij als gelovigen worden geconfronteerd in deze tijd en op deze plaats. Wij willen ons daarbij laten inspireren door de mogelijkheden die het geloof ons geeft.

Elke zondag komen wij om 10 uur samen voor een viering. Wij delen in goed overleg onze beide kerkgebouwen met de hervormde wijkgemeente Hervormd Kralingen-West. Daarom is onze zondagsviering de ene week in de Hoflaankerk (hoek Hoflaan/Oudedijk 2), en de andere week in Kerkelijk Centrum Pro Rege (Oudedijk 113). Tijdens onze diensten is er oppas voor de allerkleinste kinderen en kindernevendienst voor kinderen tot 13 jaar. (Niet in de zomervakantie.) Eén keer per maand is er tienernevendienst.

Over het algemeen lezen wij bij de kerkdiensten uit de Nieuwe Bijbelvertaling en zingen we uit het in 2013 verschenen Liedboek. Het ritme van het kerkelijk jaar komt bij ons in de liturgie duidelijk naar voren; we volgen het Oecumenisch Leesrooster van de Raad van Kerken.

Voor wie daar gelegenheid en belangstelling voor heeft, is er ook buiten de zondag van alles te doen. Dat loopt uiteen van Bijbelkringen en thema-avonden tot repeteren met de Cantorij en koken voor de eetgroep of vrijwilliger zijn bij het uitgiftepunt van de Voedselbank in de Hoflaankerk.

Website van de gemeente: www.protestantskralingen.nl

Scriba: Jeannette Schravesande, Postbus 4326, 3006 AH; e: scriba@protestantskralingen.nl

Predikanten:
Ds Ilse Hogeweg, e: i.hogeweg@protestantskralingen.nl
Ds Marianne Bogaard, e: m.bogaard@protestantskralingen.nl

Kerkgebouwen:
Hoflaankerk, hoek Hoflaan/Oudedijk2, 3062 AE
Pro Rege, Oudedijk 113, 3062 AD, t: (010) 452 78 60