Beeldbepalend voor Overschie is de Grote Kerk aan de Schie. De toren zie je al van ver. Bijna 1000 jaar geleden kwamen hier al mensen samen om stil te worden voor God. Nog steeds staat op deze plek een kerk. Iedere zondag houden we er een kerkdienst. Wij proberen daar een feest van te maken. Luisterend naar de oude, telkens toch weer verrassende Bijbelverhalen. Zingend liederen van geloof, hoop en liefde.

Het hart van ons geloof is het Evangelie van Jezus Christus. Rondom Hem vormen wij een gemeenschap van mensen die oog hebben voor elkaar en voor onze opdracht in de wereld.

Door de week zijn er in en vanuit de Grote Kerk activiteiten. Van Bijbelkring tot inzet bij de voedselbank, van cantorij tot een ‘kuier’ op zaterdagmorgen. Er wordt samen gegeten en er zijn gesprekskringen. Een dialooggroep praat met Moslims. Kortom vanuit de kern van het geloof zien we wijd.

Predikant:  ds. Marleen Blootens

Aanvangstijden reguliere diensten: Elke zondag 10.00 uur.  Voor de allerkleinsten is er kinderoppas. Ook is er  kindernevendienst en regelmatig jongerennevendienst.

Op zondagmorgen ontmoeten we elkaar in de Bethelkerk. Allemaal uniek, maar één in ons verlangen om God beter te leren kennen en iets van zijn liefde te laten doorklinken in onze woorden en daden. We vertrouwen erop dat God onze kerk leidt en ons als christenen aan elkaar verbindt. Onze gemeente telt ruim driehonderd  leden; we zijn aangesloten bij het kerkverband van de Nederlands Gereformeerde Kerken. Sommige gemeenteleden komen nog maar relatief kort in de Bethelkerk, omdat zij recent tot geloof zijn gekomen of overgestapt uit een andere kerk. Anderen zijn opgegroeid in deze gemeente, hebben er hun kinderen laten dopen en zitten nu op zondagmorgen met hun kinderen en kleinkinderen in de eredienst. We vinden jeugd- en jongerenwerk bijzonder belangrijk. Op zondagmorgen is er oppasdienst voor de allerkleinsten en zijn er bijbelklassen voor kinderen in de lagere schoolleeftijd. Verder zijn er meerdere jeugdclubs en wordt er catechese aangeboden.

Predikant/pastor: Ds. Joop van ‘t Hof
Aanvangstijden kerk diensten zondags: 10.00 uur

Openbaar vervoer: RET bus 32
Rolstoelvriendelijke kerk