Wie zijn wij?

Als Hervormde gemeente Pernis maken wij deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). Het belijden van het geloof vinden wij belangrijk. Zo voelen wij ons verbonden met het confessionele gedachtengoed. In ons dorp werken we samen met de Gereformeerde Kerk Pernis en de Baptisten Gemeente Pernis.

Wat doen wij?

Wij proberen een geloofsgemeenschap te zijn die open staat voor iedereen. Zo zetten we ons bijvoorbeeld in voor de voedselbank in Pernis, hebben wij een Roemenië-project,  houden we TOK-avonden  (Try Out Kitchen, tiener-project), organiseren we middagen en maaltijden voor ouderen, is er gelegenheid koffie te drinken en nog veel meer (zie onze site).
Elke zondagmorgen hebben wij om 9.30 uur een viering (zie onze site).
Pastoraat vinden wij belangrijk (fulltime predikant, ouderlingen, contactpersonen en anderen).
Waar nodig kan een ieder hier een beroep op doen.

Predikant: Ds. G.J. Stougie
Ring 21, 3195 XB Pernis
Telefoon: (010)  416 17 24
E-mail: predikant@hervormdpernis.nl

Website: http://www.hervormdpernis.nl
Diensten te volgen via https://kerkdienstgemist.nl/stations/2080

Tot 2012 noemde iedereen ons gebouw kortweg: de Gereformeerde kerk. Na de landelijke fusie gaven we er de voorkeur aan de kerk bij een naam te noemen en niet meer bij haar geschiedenis, Eben-Haëzer stond al op de gevel: “tot hiertoe heeft de Heer ons geholpen”. Dat is steeds onze hoop en verwachting; dat God ons steeds weer verder zal helpen, in ons persoonlijk leven en geloven en in ons kerkzijn. We bieden ruimte aan ieder die wil geloven; ieder die geloof, hoop en liefde te delen heeft. We bieden ruimte aan vragen en twijfels, en willen samen op zoek naar houvast, door goede gesprekken in persoonlijke huisbezoeken en in groepsbijeenkomsten. We houden steeds vaker gezamenlijke diensten met de Hervormde Gemeente, afwisselend in beide kerkgebouwen,  en werken veel samen met de Baptistengemeente. We proberen ons in te zetten in de samenleving door de koffie-inloop in gebouw Rehoboth, door bij te dragen aan de Voedselbank, in een jaarlijks terugkerende Roemeniëreis en in projecten van Kerk in Actie.

Historie
Het kerkgebouw stamt uit 1862. Het gebouw is aan de voorzijde niet wezenlijk veranderd sinds de jaren ’20 van de vorige eeuw. Ook is een deel van deze historie terug te vinden in diverse gedenkstenen. Alleen het torentje is gecompleteerd met een uurwerk en een kerkbel. Het interieur daarentegen is met de tijd mee veranderd en heeft diverse veranderingen ondergaan tot zijn huidige vorm en inrichting. Wij verheugen ons in een prachtig uitgebreid orgel, dat bespeeld wordt door diverse vaste organisten.

Predikant: ds. C.H.A. Bartelink-van den Dool
Aanvang dienst: elke zondagmorgen 9.30 uur.