Wij willen laten zien wie Jezus is en wat Hij uit liefde voor de mensen heeft gedaan. Vanuit Gods Woord en geleid door de Heilige Geest getuigen we van de genade en liefde van Jezus Christus. We stimuleren mensen een persoonlijke relatie met God aan te gaan en te groeien in hun geloof. Door Hem te dienen neemt de onderlinge liefde en eenheid toe. Onze missie is gebaseerd op Mattheus 22: 37, 39 en Mattheus 28: 19, 20a.

Korps Rotterdam oost

Korpsen. Zo noemen wij onze kerkelijke gemeenten. Daar worden elke zondagmorgen samenkomsten (kerkdiensten) gehouden, maar geloven doe je niet alleen op zondag. Daarom staan de deuren van onze korpsen ook door de week open voor iedereen. Je kunt er terecht voor een kop koffie, een praatje of soms om samen met anderen te eten. Loop eens binnen.

Rafaël gemeente De Rank

Onze naam geeft duidelijk aan waar ons verlangen naar uitgaat en wat onze missie is: vrucht dragen in onze omgeving!

Onze samenkomsten zijn er op gericht om God te aanbidden en Hem te ontmoeten. Onze tijd van lofprijs en aanbidding wordt gekenmerkt door enthousiaste zang en muziek maar ook door momenten van stille aanbidding. Iedere zondag is er een uitdagende, praktische boodschap.

Iedere zondag om 10.00 uur begint onze samenkomst en deze duurt ongeveer 1,5 uur. Daarna is er uitgebreid tijd voor koffie en aandacht voor elkaar.

Introductie

De Alexanderkerk is een christelijke gemeente verbonden aan de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). Je kunt de kerk vinden aan de Springerstraat 340 in Rotterdam-Alexanderpolder. Het markante puntdak en de prachtige glas-in-lood-wand zijn publiekstrekkers. We komen graag samen in dit gebouw.

Wat wij belangrijk vinden als kern van gemeente-zijn: vanuit de liefde van God voor alle mensen, volgen wij Jezus Christus in gastvrijheid, ontmoeting, ruimte, respect, vergeving en omzien-naar-elkaar. Ieder mens is van waarde in onze ogen, ongeacht kleur, achtergrond, geaardheid, sociale positie en leeftijd. Met vreugde en plezier willen we  het geschenk van leven uit de Hand van God delen in en buiten de kerk. Graag willen we van betekenis zijn voor de wijk waar we wonen, leven en kerken.

Kerkdiensten

Iedere zondag om 9.30 uur tot ongeveer 10.40 uur komt de gemeente bijeen in de kerkzaal. Daarna is er ontmoeting in de grote zaal voor koffie, thee en gesprek.

Zo’n 30 zondagen per jaar gaat onze eigen predikant, ds Robert-Jan van Amstel (foto) voor in de kerk.

We hebben twee vaste organisten: Matthijs Breukhoven en Matthijs van der Wilt. Allebei zijn ze geschoold op het conservatorium met o.a. kerkmuziek.  De kerkdiensten worden met beeld en geluid uitgezonden via Kerkomroep. Zoek op Alexanderkerk en je ziet een overzicht.

Tijdens de kerkdienst is er oppas voor de allerkleinsten in een veilige ruimte met speelgoed.

De kinderen van 6 tot 12 jaar kunnen meedoen met de Kinderkerk.

Eens in de zoveel tijd worden parallelle jongerendiensten gehouden voor jongeren van 12 jaar tot ongeveer 30. De reguliere kerkdienst is niet altijd even aantrekkelijk voor hen, daarom willen graag (ook) op een andere manier God dienen en zoeken.

Activiteiten

Er zijn legio activiteiten, klik hier voor de agenda. Er zijn Bijbelkringen, gespreksavonden, activiteiten buiten de deur, diaconale betrokkenheid, contacten met scholen en andere kerken en religieuze gemeenschappen. We zoeken naar nieuwe inspiratie om publiek te vinden om zo interesse te wekken in wat ons beweegt als christen.

Contact?

Alexanderkerk, Springerstraat 340, Rotterdam

Website: www.alexanderkerk.com

Facebook: www.facebook.com/AlexanderkerkRotterdam

Predikant: ds Robert-Jan van Amstel, e-mail: predikant@alexanderkerk.com

Secretaris van de kerkenraad: mw. Petra de Jong,e-mail: scriba@alexanderkerk.com

 

Weet je welkom!

Wie zijn wij?

De PKN wijkgemeente van Open Hof (Rotterdam-Ommoord) wil een gemeente van Christus zijn en stelt de Bijbel en dan met name het Evangelie centraal. Jezus is onze inspiratiebron om met elkaar te werken aan het plan dat God met ons heeft. Wij willen een werkplaats zijn voor geloven en daarbij ten dienste staan van de samenleving. Veelkleurigheid in geloven waarderen we als een teken van Gods grootheid. We willen vanuit ons geloof een houding van vrede, liefdevolle betrokkenheid en hoop uitstralen, zowel in onze eigen wijkgemeente als in de omringende wijk. Open Hof is één van de zeven wijkgemeenten van de Protestantse gemeente Rotterdam-Noordrand.

Naast de samenkomsten op de zondagmorgen is er ook door de week heen veel te doen in Open Hof. Daarbij werken de katholieken en protestanten die het kerkgebouw delen vaak samen. Zo is er iedere twee weken een bazaar, is iedere morgen van dinsdag t/m donderdag het kerkgebouw open om gewoon binnen te lopen, en wordt er door allerlei organisaties gebruik gemaakt van de zalen van Open Hof. Ook op die manier vieren we onze veelkleurigheid en willen volop deel zijn van de wijk Ommoord. Meer informatie over activiteiten vind u op de website en Facebook.

Waar vind u ons?

Kerkgebouw Open Hof, Hesseplaats 441

Eenvoudig bereikbaar met de metro (station Hesseplaats), goede gratis parkeergelegenheid

Meer informatie en contactgegevens: http://www.openhof-ommoord.nl/contact/.

Vieringen

Samenkomsten van de gemeente op zondagen beginnen in de regel om 9.30u. Enkele keren per jaar zijn er gezamenlijke vieringen met de parochie met wie we het kerkgebouw delen, de viering begint van om 10.15u. Bij de vieringen is er opvang voor de allerkleinsten (0-4 jaar), en kinderdienst voor kinderen van 4-12 jaar. Muziek speelt in de vieringen een belangrijke rol, in de verkondiging worden de Bijbelse verhalen in verbinding gebracht met de huidige tijd en het dagelijks leven. Naast de ochtendvieringen zijn er met regelmaat bijzondere vieringen om 19.00u in de avond. Het overzicht van vieringen vind u hier.

Voorgangers

Ds. Fulco J. Timmers is sinds februari 2016 als predikant verbonden aan de wijkgemeente. In samenwerking met de wijkgemeente Ontmoetingskerk (Rotterdam-Zevenkamp) besteed hij een belangrijk deel van zijn tijd aan het leggen van contacten met gezinnen, jongeren en jongvolwassenen. Hij is sinds september 2011 predikant. Daarvoor werkte hij o.a. als projectleider en business-consultant. Zijn opleiding tot predikant volgde hij aan de Universiteit Leiden, waar hij nu als buitenpromovendus werkt aan een promotie-onderzoek.

tel. 06 13531786, 010 737 16 39

mail: fjtimmers@openhof-ommoord.nl

https://www.facebook.com/fulco.timmers

Bijstand in het pastoraat

Ds. Jacob Korf

tel. 06-46017788

mail: jacobkorf@ziggo.nl