In deze 40dagentijd vertelt een audiotour de verhalen van duizenden onzichtbare Rotterdammers. Duizenden mensen leven in Rotterdam zonder geldige verblijfspapieren. Zij mogen niet werken. Ze kunnen geen bankrekening openen of officieel een woning huren, en krijgen geen opvang of hulp. Hoe ziet Rotterdam eruit door hun ogen? Op vrijdag 18 en woensdag 23 maart is er onder leiding van een gids een (gratis) audiotour door de stad, waar je de verhalen hoort van deze onzichtbare stadsgenoten. Aansluitend is er een diner in de Pauluskerk.

Veel mensen zonder papieren zijn al heel lang hier, soms zelfs decennia lang. Ze werken, in restaurants, als oppas, in de haven of in de bouw. Sommigen kwamen al in hun jonge jaren, en zijn helemaal vergroeid met de stad. Er zijn mensen die kinderen hebben gekregen, een gezin hebben opgebouwd. Anderen zijn alleen, en kunnen niet terug naar waar ze ooit vandaan kwamen. Bijvoorbeeld omdat er geen enkel land is dat ze als staatsburger aanneemt. Of omdat ze vrezen voor hun leven in hun land van herkomst, of daar niemand meer kennen en niets meer hebben.

De opleiding social work van de Hogeschool Rotterdam, Formaat Werkplaats en de Pauluskerk maken de levens van deze voor velen onzichtbare stadsgenoten zichtbaar. Op vrijdag 18 maart en woensdag 23 maart is er een audiotour. Onder leiding van een gids loop je een wandeling door het centrum, waar je de audioverhalen hoort van mensen zonder verblijfspapieren. Na afloop is er een diner in de Pauluskerk, waar wordt nagepraat met tafelgenoten en met de mensen van het Theateratelier Pauluskerk, die theater maken van de ervaringen en verhalen van mensen zonder papieren.

Studenten social work bereiden samen met bezoekers van de Pauluskerk de maaltijden en lopen mee met de stadswandeling. De mensen van Formaat Werkplaats organiseren het nagesprek. De stadswandeling en het diner zijn gratis toegankelijk. De wandeling start om 17.00 uur, het diner begint om 18.30 uur. Toegang alleen na aanmelding, via pauluskerkrotterdam.nl/ongedocumenteerd.