Klimaatveranderings-crisis, Corona-crisis, vredes-crisis, energie-crisis; er lijkt iets fundamenteel veranderd te zijn na het jaar 2000. In een crisis worden soms dingen duidelijk die we eerder zo helder niet zagen. Een crisis dwingt je tot keuzes.

Op de eerste zondag van de Veertigdagentijd (ook Vastentijd genoemd) lezen veel kerken het Evangelie van Jezus die veertig dagen de woestijn in gaat om beproevingen te trotseren (Lucas 4, 1-13). Welke beproevingen, welke tests? Die van de tegenstander, de leugenaar van het begin, de dwaalgeest die ons weghoudt van God en de naaste.
Eten, macht en eigenmachtigheid, drie bekoringen worden hier genoemd. Laten we even stilstaan bij macht. Wie heeft de macht? Er wordt wel gezegd dat wie de media heeft, ook de macht heeft. In plaats van autocratie of democratie wordt dan gesproken over een mediacratie.
In het Evangelie laat de duivel aan Jezus in een oogwenk alle koninkrijken van de wereld zien. Dan zegt hij: “Aanbid mij en ik geef je de macht over al die heerlijke gebieden.” Het antwoord van Jezus is kort: ‘De Heer uw God zult gij aanbidden en Hem alleen dienen.”
Jezus kiest voor dienstbaarheid, dienst aan God en dienst aan de naaste. Het zal Hem voeren naar de kruisweg en de kruisdood. Maar het voert Hem uiteindelijk naar de verrijzenis, Pasen. In de crisis van de beproevingen in de woestijn kwam Hij tot de juiste keuzes.

De Veertigdagentijd kan ons helpen om over onze keuzes en levenshouding na te denken en zo nodig opnieuw te kiezen.

Michel Hagen,
Plebaan van de kathedraal van Rotterdam