De Doopsgezinde Gemeente in Rotterdam is dit jaar van 16 t/m 24 september de Vredesambassade van Rotterdam en gaat haar kerkgebouw aan de Noordmolenwerf 3, in het hart van de stad, open stellen. Het doel is om ontmoetingen te stimuleren en mensen te verbinden rondom het thema Vrede. Inbreng van andere religieuze- en niet- religieuze organisaties zijn zeer welkom. Ideeën of activiteiten voor de invulling van het programma voor de Vredesweek horen wij graag.

Het programma voor deze week is nog in wording, maar we starten de Vredesweek in ieder geval met de vredeswandeling “Walk of Peace” langs de westelijke brandgrens van Rotterdam. De rode lampjes in de bestrating leiden ons langs markante plekken en onderweg wordt op een aantal plaatsen een verhaal verteld of getoond. Door te wandelen en te luisteren, kunnen mensen geïnspireerd raken en een gesprek aangaan over de vraag: ‘Wat kan ik zelf doen en wat kunnen anderen doen om vrede te bevorderen?’

Met de vredeswandeling “Walk of Peace” richten we ons op deelnemers uit alle hoeken van de samenleving. Vrede wie durft.

De wandeling is op zaterdag 16 september en begint om 20 uur. Hij start op de hoek van de Willemskade en de Maasstraat. Het eindpunt is op het Schouwburgplein. Aanmelden vooraf is wenselijk: vrede@dgrotterdam.doopsgezind.nl.