Iedere derde week van september organiseert PAX de nationale vredesweek. Dit jaar is dat van 15 t/m 23 september 2018. Het thema is ‘Generaties voor Vrede’.

Generaties voor Vrede, het lijkt zo vanzelfsprekend. Maar dat is het helaas niet. Gelukkig zijn er in Nederland en daarbuiten moedige mensen die zich wel voor vrede inzetten. Mensen die écht naar elkaar willen luisteren en niet ophouden mensen bij elkaar te brengen. Door heel Nederland worden er tijdens de Vredesweek festivals, lezingen, vieringen, concerten, wandelingen, tentoonstellingen, debatten, gedichten- en filmavonden georganiseerd. Het Platform Levensbeschouwelijke en Religieuze organisaties Rotterdam is dit jaar Ambassade van de Vrede geworden. Zij beseft dat het werken aan vrede in deze tijd harder nodig lijkt dan ooit:

  • de verharding in de maatschappij neemt toe
  • mensen raken ontmoedigd en vervreemd
  • jongeren én ouderen maken zich zorgen over hun kansen op succes en participatie
  • discriminatie op grond van vooral etniciteit en godsdienst (onderwijsadvies, stages, werk, toegang tot netwerken, etc. etc.) is inmiddels een gegeven.

Voor de Rotterdamse samenleving met zo veel verschillende etnische achtergronden (55% van de bevolking), met een vertegenwoordiging van alle grote geloofs- en levensovertuigingen en met 25% van de inwoners die leeft onder de armoedegrens, met kinderen die opgroeien in armoede, is de urgentie groot. Urgentie ook van verdraagzaamheid, elkaar verstaan, kansen geven en het zoeken naar vrede en verbinding. Het Platform L&R wil samen met anderen vanuit haar doelstelling werken aan die vrede, verbinding en wederzijds respect. Het zoekt uiteraard ook verbinding met anderen, die op verschillende wijze actief zijn in de stad.

Het Platform werkt samen met de andere Ambassade van de Vrede, de Doopsgezinde gemeente Rotterdam.
Zij wil samen met andere Rotterdammers een gevarieerd programma samenstellen dat vrede in deze stad zichtbaar maakt. Tijdens de Vredesweek is de Doopsgezinde Kerk is de centrale plek.

Het gaat dan om de volgende activiteiten:
Vrede door ontmoeting: maaltijd bij de Doopsgezinde Gemeente (Noordmolenwerf 3) gevolgd door Vredeswandeling ‘Walk of Peace’ langs een deel van de brandgrens. Zaterdag 22 september vanaf 17 uur. (Aanmelden gewenst.) De maaltijd wordt vanuit verschillende achtergronden in religie en cultuur bereid en meegebracht. Samen eten zal ook een plek van brede ontmoeting en gesprek zijn.

Vrede door respect: ronde-tafel gesprekken tussen 17.00 en 19.30 uur met een maaltijd. Door jongeren en andere leden van het Platform L&R bouwen we Rotterdam met samenwerkingsorganisaties door ronde tafelgesprekken te houden over thema’s uit de stad, respect voor religiositeit, etniciteit, verharding en verbinding. Wat is er nodig voor Vrede in de Stad door de generaties heen?

Vrede door verbinding: ontbijt met jongeren en netwerken uit de stad. Vrede ontstaat als mensen, zeker ook jongeren, kansen krijgen om een succes van hun leven te maken. Veel jongeren in Rotterdam hebben daar een steuntje in de rug bij nodig. Veel Rotterdammers willen dat steuntje graag geven, sommigen zijn al actief binnen mentoren-organisaties, anderen willen dat graag worden. Op deze ochtend brengen we mentoren-organisaties, jongeren, en potentieel geïnteresseerde Rotterdammers bij elkaar. Samenwerking wordt gezocht met de gemeente Rotterdam en andere (semi)overheids-organisaties (o.a. Havenbedrijf, Politie).

Doet u mee? Kijk voor de actuele informatie, plaatsen en tijden op www.vredesweek.nl/agenda/rotterdam