Bij Johannes 15:18-27

Ik ontmoet geregeld mensen die vanuit een Nederlandse seculiere achtergrond christen worden. Bijna allemaal kost hen dit mensen. Niet zelden vertellen ze van mensen die hen ‘niet meer moeten’. Enkel en alleen omdat ze zich openlijk tot de kring van Jezus zijn gaan rekenen…

Ik lees geregeld van mensen met een Noord-Koreaanse, Arabische of Colombiaanse achtergrond die christen worden. Bijna allemaal kost hen dit (veel) mensen. Niet zelden vertellen zij hoe de haat zich vertaald in geweld. Enkel en alleen omdat ze zich openlijk tot de kring van Jezus zijn gaan rekenen…

Jezus had dit voorzien voor zijn volgelingen en is er eerlijk over. ‘Wanneer de wereld je haat…’ (vers 18), zegt hij tegen zijn volgelingen om hen voor te bereiden op iets dat hen ook zou kunnen overkomen. Misschien heb je er zelf ook wel eens iets van geproefd. Een bepaalde weerstand tegen het geloof in Jezus zonder aanwijsbare reden (al zijn er natuurlijk ook weerstanden tegen gelovigen/kerk met een heel begrijpelijke reden).

Jezus kende die haat zelf ook (vers 18). Want zijn goedheid en waarheid riep ook afkeer op. Zijn anders-zijn wekte de haat op. Het leidde tot vervolging en de dood aan een kruis. Zonder enige goede reden (vers 25). Als het je overkomt – hier of elders – kun je weten dat je er niet alleen in staat. Jezus is ook daar geweest. Zoals hij overal geweest is waar wij lijden.

ds Niels de Jong